Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

wattmeter nedir?

wattmeter : n. Vataj ölçme aleti, vatmetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytopenia : n. kan hücrelerinin azalması, sitopeni.


decongestion : n. Konjestiyonun giderilmesi.


diplobacterium : n. Çift halde bulunan bakteri, birbirine tutunmuş çift bakteri.


ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.


extracranial : a. Kafatası (cranium) dışında.


filterable : a. Süzülebilir.


gastrohyponeuria : n. Mide sinirlerinin faaliyet bozukluğu.


glossolalia : n. 1. Peltek konuşma, tam anlamıyla anlaşılamayan konuşma; 2. Dinleyenlere garip gelen kelime ve sözlerle belirgin konuşma, hayali konuşma.


laıose : n. biochem. şeker hastalığında idrar bulunan şurupa benzer bileşim (C6H12H2%).


phthiriasis : a. Bitlerden meydanag elen bir çeşit deri hastalığı, ftiryazis.


legitimate : a. 1. Kanuna uygun, kanuni, meşru; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş,gayrimeşru olmayan.


lipoblastoma : n. See: lipoma.


lumbus : n. See: loin.


megacephalic : a. Büyük kafalı.


microbiotic : a. 1. Kısa süre yaşayan, kısa ömürlü; 2. Bir bölgedeki ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


moulage : n. Bir yapı veya lezyonun balmumundan yapılmış modeli, hastalıklı bir vücut parçasını cismiyle ve renkleriyle olduğu gibi gösteren ve balmumu veya alçıdan yapılan kalıp, mulaj.


parabiotic : a. 1. Parabiyoz'la ilgili; 2. Parabiyoz gösteren.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


recess : n. Çukur, çukurcuk, recessus.


resection : n. Bir ogran veya vücut kısmının kısmen çıkarılması, rezeksiyon.