Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wattmeter nedir?

wattmeter : n. Vataj ölçme aleti, vatmetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colonic : a. Kolona ait, colicus, kolik.


corneoscleral : a. kornea ile sklerayı ilgilendiren, bu oluşumlarla ilgili olan.


craniotympanic : a. Kafatası ve timpana ait.


cyanosis : n. Siyanoz, deri ve mukozaların morarması.


cysticolithotripsy : n. Safra kanalındaik taşın ezilmesi.


dysproteinemia : n. Serumproteinleri arasındaki normal dengenin bozulması, özellikle albumin-globulin oranındaki anormal değişme ile belirgin durum.


electroretinogram, E.R.G. : n. Faaliyet halinde ve retina tarafından meydana getirilen elektrik akımlarının yazılı olarak kaydedilmesi.


fenestration : n. 1. Delik açma; 2. Ameliyatla açılan delik.


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


hematocelia : n. Periton boşluğunda kan toplanması, hematoseli.


hymen : n. Kızlık zarı, himen.


lipoxeny : n. Parazitin gelişimini tamamladıkatn sonra arakonakçı'dan ayrılışı.


lymphangioma : n. Lenfa damarlarından başlayan selim urlar, lenfanjiyom.


myosuria : n. İdrarda miyozin bulunuş, miyozüri.


occipito-anterior : n. Fetus başının arka kısmı, anne pelvisinin ön yarısını işgal ettiği zaman kullanılan bir deyim.


osteophony : n. Sesin kemk vasıtasiyle iletimi.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


papaverine : n. Opium'dan elde edilen düz kasların spazmını çözücü etkiye sahip bir alkaloid, papaverin hidroklorid.


pentothal : a. Thiopentone (thiopental)'in müstahzar adı.


perithelium : n. Kılcal damarları saran lifli tabaka.