Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

wattmeter nedir?

wattmeter : n. Vataj ölçme aleti, vatmetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannibalism : n. İnsan eti yeme, yamyamlık.


biparous : a. Bir seferde iki yavru birden doğuran, ikiz doğuran.


chyme : n. 1. Kimus: Midede yarı hazmedilmiş gıda; 2. Mide usaresi.


citric acid : n.See: acid.


ostosternal : a. Kaburgalara ve sternuma ait.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


denominator : n. Pelvis girimine giren fetal parçanın aşağıda bulunan en belirgin yeri, klavuz nokta (Klavuz nokta vertex gelişinde oksiput, makat gelişinde sakrum, yüz gelişinde çenedir).


dyspnoea : n. Nefes darlığı, dispne.


endoperimyocarditis : n. Endokard, perikard ve miyokardın iltihabı, endoperimiyokardit.


malarial : a. Sıtmalı.


mesosternum : n. Sternumun orta parçası.


monochromatism : n. 1. Bir renk gösterme hali; 2. Tüm renklerin gri olmak üzere tek renk halinde algılanması hali.


necator : n. Bir çeşit kancalı kurt.


nucleofugal : a. Nüveden uzaklaşan.


orrhoreaction : n. Serum reaksiyonu.


peeper : n. Soyunan kadınları veya cinsel ilişkileri gizlice seyreden kimse, dikizci.


penthrane : n. Methoxyfluorane'in müstahzar adı, inhalasyon anetezisi için kullanılan uçucu bir sıvı.


prosopodynia : n. Yüzde hissedilen ağrı, yüz ağrısı.


pseud(o) : pref. Yalancı, yanlış psödo.


suprarenalectomy : n. Böbreküstü bezinin ameliyatla çıkarılması.