Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

wattmeter nedir?

wattmeter : n. Vataj ölçme aleti, vatmetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorpromazine : n. Sedatif, antiemetik, antspasmodik ve hipotansif etkisi olan fevkalade farmakolojik tesirlere haiz bir ilaç.


coagulant : a. 1. Pıhtılaşmaya sebep olan, pıhtılaştırıcı; 2. Pıhtılaşmaya sebep olan, özellikle kanın pıhtılaşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


cordiform : a. yürek şeklinde, yüreksi.


cordotomy : n. See: Chordotomy.


cystendesis : n. Safra kesesi veya mesane'de yırtık v.b. zedelenmenin dikilmesi.


funduscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muayenede kullanılan alet, funduskop.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


uviosensitive : a. Ultroviyole ışınlarına karşı hassas olan.


hematuria : n. Kan işeme, idrarda kan bulunması, hematüri.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


hygroma : n. İçinde bol miktarda toplanan sıvı tarafından eklem keselerinin şişmesi ve gerilmesi, higroma.


keloid : n. Sert deri tümörü, keloit (nedbelerde oluşan).


layer : n. Aynı nitelikte hücrelerin oluşturduğu her tarafnıda aynı kalınlığı gösteren hücre veya doku kitlesi, tabaka, kat;


lysol : n. Mikropları öldürücü özelliği sebebiyle dezenfektan olarak kullanılan cresol ve diğer bazı maddeler karışımndan ibaret eriyik.


opticist : n. Optik uzmanı.


plasmatocyte : n. See: Monocyte.


putrescible : a. Çürüme ihtimaliolan, çürüyebilme yeteneğine saihp olan.


salicylide : n. biochem. Salisilik asit anhidridi.


splanchnicectomy : n. Splanknik siniri çıkarma ameliyatı.


splanchnodiastasis : n. Bir organın yer değiştirmesi.