Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

watt nedir?

watt : n. Elektrik güç ölçüsü, vat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brocnhography, : n. Bronşlara radyo-opak madde verilişini takiben röntgen flimi alınması, bronş sisteminin röntgen yoluyla muayenesi.


dicliditis : n. Özellikle kalb kapağı iltihabı.


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


erotopathy : n. Cinsel aruz ve davranışlarda anormallik.


galenism : n. Galen tarafından ortaya konulmuş özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü.


hydatic : a. 1. Hidatid kist'le ilgili; 2. Hidatid kistlerden oluşmuş, hidatid kistler gösteren.


incarnatus : a. 1. Et haline dönüşmüş; 2.Et içine doğru gelişmiş, ete gömülmüş.


interventricular : a. Kalb karıncıkları arasında bulunan.


irrigation : n. Yıkama, özel olarak barsak veya vaginanın yıkanması, irigasyon.


kinemia : n. Kalbin atım hacmi, kinemi.


operation : n. 1. Ameliyat, operasio, operasyon; 2. Bir ilacın spesifik etkisi.


osphyalgia : n. Bel ve kalça ağrısı.


oxygenase : n. biochem. Havadan oksijen alınmasını sağlayan bir enzim, oksijenaz.


pachyhymenic : a. Kalın ciltli, derisi kalın.


paraneural : a. Sinire yakın, sinire komşu, sinire bitişik.


phacolysis : n. Göz merceği erimesi, fakoliz.


rancidity : n. Ekşilik.


rod : n. 1. Beş metrelik uzunluk ölçüsü; 2. Çomak.


sanative : a. Şifa verici, iyi eden.


scoliosiometry : n. Belkemiği kıvrımlarının ölçülmesi.