Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

watery nedir?

watery : a. Sulu.

watery eye : Epifor, sulu göz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleidal : a. 1. Köprücük kemiği ile ilgili; 2. Köprücük kemiğini tutan.


colloid : a. Jelatin gibi, jelatinsi, koloid.


demineralization : n. Aşırı derecede mineral kaybı, özellikle kemikten mineral (kalsiyum ve kalsiyum tuzları) kaybı.


depolarize : v. Kutuplaşmayı ortadan kaldırmak.


divulsor : n. Garip ayırıcı, genişletici araç, özellikle dar uretra'yıgenişletmek amacıyla kullanılan buji.


emiction : n. 1. İşeme; 2. İdrar.


eosinophilous : a. 1. Eozin'le kolayca boyanan; 2. Eozinofili gösteren.


epileptiform, epileptoid : a. Epilepsiye benzer, sar'ası.


generative : a. Reprodüksiyona ait, üreme yeteneği olan, doğuş ve doğuruşa ait, tenasüli, jeneratif.


hydromyelocele : n. Bir kısım omuriliğin omurgadaki yarık aracılığıyla, menenjlerin örttüğü bol serebrospinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidromiyelosel.


lip-reading : n. Başkalarının dudak hareketlerinden sağırların söylenen sözü anlamaları.


mercurochrome : n. Bir çeşit anticiva atomu ihtiva eden.


mesaraic : a. Mezentere (mesarikaya) ait, mesenterialis, mesentericus.


metaraminol : n. Hipotansif şok vakalarında kullanılan vazopressör bir madde.


monocular : a. Tek gözlü, tek göze ait.


nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.


phagocytoblast : n. Fagosit hücresi.


pharmacotherapy : n. Hastalıkların ilaçla tedavisi, farmakoterapi.


radiode : n. Radyoaktif maddelerin tedavide kullanılmasını mümkün kılan alet.


redundancy : n. Fazlalık, nonrmal miktar, sayı veya seviyeyi aşan fazlalık.