Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

watery nedir?

watery : a. Sulu.

watery eye : Epifor, sulu göz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cicatricotomy : n. Gerilim gösteren nedbe üzerine kesit yapma.


cleoid : n. Diş oyuklarını kazımada veya dolguyu parçalayıp çıkarmada kullanılan sivri uçlu alet.


colliquation : n.Hücrelerdeki protoplazmanın sulanma şeklindeki dejenerasoynu.


colpophotography : n. Bir kamera ve kolposkop kullanılarak serviks fotoğraflarının çekilmesi.


endocardium : n. Kalp içzarı, kalp boşluklarını örten derin tabaka, endokard(iyum).


endospore : n. Yalnızca beslenme fonksiyonuna sahip olan bakteri sporu.


exodontics : n. Diş çekimi ile ilgili dişçilik dalı.


gastroesophagitis : n. Mide ve özofagusun iltihabı, gastroözofajit.


heterochromous : a. Heterokromi gösteren.


kleptolagnia : n. Herhangi bir şeyi çalmaktan cinsel haz duyma.


mucopus : n. İris ihtiva eden mukus.


ophthalmoparalysis : n. Göz kaslarının felci, oftalmoparalizi.


pectoral : a. 1. Göğse ait; 2. Göğse veya akciğer hastalıklarına ait, göğüs hastalıklarına müessir, pectoralis.


peripyloric : a. Piloru saran.


pohnic : a. Sese ait.


phosphorhidrosis : n. Fosforesan ter ifrazı.


propagative : a. 1. Çoğaltıcı; 2. Üreme ile ilgili.


sand : n. Kum.


seronegative : a. Serolojik test sonucu negatif olan, serolojik reaksiyon göstermeyen.


spina : n. (pl. spinae). Diken, ucu sivri çıkıntı.