Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

water nedir?

water : n. 1. Su (H2O); 2. Herhangi bir eriyiğin suyu.

Distilled water : Arık (damıtık) su, odistile;


Heavy water : Ağır Su (D2O).


water bağ : Buyot, termafor.


water balance : Su muvazenesi.


water bath : Su banyosu.


water bed : Çok yatmaktan vücutta bereler hasıl olmasına mani olmak için kullanılan içi su dolu lastik yatak.


water borne : Su yolu ile taşınan.


water brash : Sulu geğirti getiren, bir nevi hazımsızlık.


water cancer : Noma.


water cure : Su tedavisi, hidroterapi.


water pox : Suçiçeği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubonic : a. Köpek memesi (hıyarcık) cinsinden, bubona ait, bubo ile ilgili.


chamecephaly : n. Başın ileri derecede basık oluşu hali (sefalik indeks 70 veya altında).


circumference : n. Çevre, muhit, circumferentia.


dehydrate : v. biochem. Suyunu çıkarmak, suyu çıkmak.


filamentous : a. 1. İplik gibi, kıl gibi; 2. İplik şeklinde ince uzun oluşumlardan ibaret.


hectogram : n. Yüz gram, hektogram.


hemoglobinous : a. Hemoglobinli.


isoandrosterone : n. İdrarda testosteron'un yıkım ürünü olarak bulunan androjenik etkiye sahip bir madde, 17. ketosteroid'lerin ir cinsi.


isograft : n. Alıcı ile aynı genetik yapıya sahip kimseden alınan gref (Tek yumurta ikizinden alınan gref gibi).


kwashiorkor : n. Genellikle çocuklarda protein eksikliğine bağlı olarak gelişen yagyın ödem, kansızlık ve deri lezyonları ile belirgin hastalık tablosu (özellikle tropikal Afrika ve Hint adalarında görülür).


laterad : a. yana yöneli, yan yüze yakın, yana dönük.


lyssoid : a. Kuduzsu, kuduza benzer, lizoid.


omentitis : n. Omentum iltihabı, omentit.


osteo-epiphysis : n. Kemiksi epifiz.


pancreatolith : n. Pankreas'ta oluşan taş, pankreas taşı.


placentotherapy : n. Plasenta'dan hazırlanan doku özünün, bazı durumlarda tedavi amacıyla uygulanması, plasenta tedavisi.


potassic : a. biochme. Potaslı.


proplexus : n. Yan karıncığın koroid sinirağı.


puerperant : n. Lohusa, lohusalık devresindeki kadın.


sialostenosis : n. Salya kanalı stenozu.