Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

water nedir?

water : n. 1. Su (H2O); 2. Herhangi bir eriyiğin suyu.

Distilled water : Arık (damıtık) su, odistile;


Heavy water : Ağır Su (D2O).


water bağ : Buyot, termafor.


water balance : Su muvazenesi.


water bath : Su banyosu.


water bed : Çok yatmaktan vücutta bereler hasıl olmasına mani olmak için kullanılan içi su dolu lastik yatak.


water borne : Su yolu ile taşınan.


water brash : Sulu geğirti getiren, bir nevi hazımsızlık.


water cancer : Noma.


water cure : Su tedavisi, hidroterapi.


water pox : Suçiçeği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilophagia : n. Dudak yeme, kişide dudak mukozasından dişleriyle küçük parçalar koparma alışkanlığı.


commissure : n. Birleşik iki organın birbiriyle birleşme yeri, dudakların veya göz kapaklarının bitişitğği yer, birleşek, commissura.


dialyzer : n. 1. Diyaliz için kullanılan alet; 2. Diyaliz'de kullanılan zar, diyaliz membranı.


diplacusis : n. Çift işitme, tek sesin iki ayrı ses halinde algılanmasıyla belirgin duyma bozukluğu.


emboliform : a. Tıkaçbiçim, emboliform.


eusystole : n. Kalp sistolunun normal oluşu, kalbin kasılma görevinin normal seyretmesi hali.


vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.


grinders : n. pl. Azı dişleri ,molar dişler.


Hippocratic : a. Hipokrat'la ilgili, Hipokrat'ın kurduğu tıp öğretisi ile ilgili.


hypogastrocele : n. Karnın alt nahiyesi (hipogastr) fıtığı.


kerion : n. Baş derisinin püstüllü hastalığı.


metranemia : n. Uterus'un kansız kalışı, uterus iskemisi.


nortriptyline : n. Amitriptyline benzeyen bir madde.


orchidectomy : n. See: Orchiectomy.


perineoplasty : n. Perinenin plastik tamiri, perineoplasti.


phagolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagoliz.


precocious : a. Erken gelişmiş, normal süresinden önce oluşmuş.


prehensile : a. 1. Yakalayabilir, tutabilir, kavrayabilir; 2.Bazı maymunların kuyruğu v.s. gibi sarılma ve kavrama özelliği olan.


prosop : pref. Yüz anlamına önek.


psychoprophylactic : a. 1. Psikoprofilaksi ile ilgili; 2. Akıl ve ruh hastalıklarına karşı kişiyi koruyucu, akıl ve ruh hastalığını önleyici.