Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

water nedir?

water : n. 1. Su (H2O); 2. Herhangi bir eriyiğin suyu.

Distilled water : Arık (damıtık) su, odistile;


Heavy water : Ağır Su (D2O).


water bağ : Buyot, termafor.


water balance : Su muvazenesi.


water bath : Su banyosu.


water bed : Çok yatmaktan vücutta bereler hasıl olmasına mani olmak için kullanılan içi su dolu lastik yatak.


water borne : Su yolu ile taşınan.


water brash : Sulu geğirti getiren, bir nevi hazımsızlık.


water cancer : Noma.


water cure : Su tedavisi, hidroterapi.


water pox : Suçiçeği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cocainomania : n. 1. Kokain iptilası; 2. Kokain kullanılmaktan ileri gelen delilik.


domesticated : a. Evcilleştirilmiş, ehlileştirilmiş.


formaldehyde : n. biochem. Ekseriyetle su ile karıştırılıp antiseptik olarak kullanılan gazlı keskinbir katışık (HCHO).


gid : n. Hayvanlara mahsus damla hastalığı.


gullet : n. 1. Yemek borusu, özofagus; 2. Yutak, farenks, gırtlak.


hyperfunction : n. Fizyolojik fonksiyonun fazla artmış olması, hiperfonksiyon.


induced : a. Sun'i olarak başlatılmış, uyarılarak meydana getirilmiş.


intrafebrile : a. Ateşli devrede, ateşli edvre esnasında.


metrorthosis : n. Uterusu eski yerine getirme ameliyesi.


mucofibrous : a. Mukoza ve lif dokularından oluşan.


organography : n. 1. Hayvan ve bitki oranlarının tarifi; 2. Vücut organlarının radyografisi.


oximetry : n. Alınan kan numunesindeki okisjen miktarının oksimetre aracılığıyla ölçülmesi, oksimetri.


pathway : n. 1. Yol, gidiş yolu, seyir yönü (Sinir liflerinin seyri hakkında); 2. Gidiş şekli, seyir tarzı (Metabolik olay veya kimyasal reaksiyon hakkında).


peptonoid : n. Pepton'a benzeyen madde.


perigastritis : n. Mideyi saran periton tabakasının iltihabı, perigastrit.


phenate : n. biochem. See: Carbolate.


pleomorphic : a. Birçok değişik şekiller arzeden.


polypotome : n. Polip'i sapından keserek çıkarmada kullanılan bistüri.


psammoma : n. Granül maddeis ihtiva eden beyin veya muyurtalık tümörü.


putrefaction : n. Çürüme.