Bugün : 25 Mayıs 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

water nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

water : n. 1. Su (H2O); 2. Herhangi bir eriyiğin suyu.

Distilled water : Arık (damıtık) su, odistile;


Heavy water : Ağır Su (D2O).


water bağ : Buyot, termafor.


water balance : Su muvazenesi.


water bath : Su banyosu.


water bed : Çok yatmaktan vücutta bereler hasıl olmasına mani olmak için kullanılan içi su dolu lastik yatak.


water borne : Su yolu ile taşınan.


water brash : Sulu geğirti getiren, bir nevi hazımsızlık.


water cancer : Noma.


water cure : Su tedavisi, hidroterapi.


water pox : Suçiçeği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deossification : n. Kemikten kalsiyum kaybı, kalsiyum ve kalsiyum tuzlarının kemik dokusundan çekilmesi.


extraperitoneal : a. Peritonun dışında olan.


extravenous : n. Topladamar dışında olan


floccillation : n. Çok şiddetli nöbet.


gastrin : n. biochem. Pilor mukozası tarafından salgılanan ve mide bezlerini uyaran enzim.


glycemia : n. Kanda şeker miktarı, glisemi.


glycolipid : n. Karbonhidrat ve yağ asitlerinden oluşan bileşik.


teratogen : n. Fetal büyümeyi bozan ve malformasyonlara neden oluşturan herhangi faktör.


terminology : n. Istilahlar, terimler, terminoloji.


hypererethism : n. Aşırı duyarlık veya sinirlilik.


karyochrome : n. Çekirdeği kolayca boyanabilen sinir hürcesi.


leprology : n. Cüzam bilgisi, leproloji.


lichenification : n. Cildin kalınlaşması ve sertleşmesi.


lumpy : a. Yumrular gösteren, topak otpak.


lupoid : a. See: lupiform.


macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.


manganese : n. biochem. Mn sembolü ile bilinen, atom no: 25 ve atom ağırlığı: 54.94 olan kimyasal element, mangan, manganez.


mesometritis : n. Mezometr (geniş bağ) iltihabı, mezometrit


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


osmolagnia : n. Kokulardan duyulan cinsel heyecan, ozmolagni.