Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

water nedir?

water : n. 1. Su (H2O); 2. Herhangi bir eriyiğin suyu.

Distilled water : Arık (damıtık) su, odistile;


Heavy water : Ağır Su (D2O).


water bağ : Buyot, termafor.


water balance : Su muvazenesi.


water bath : Su banyosu.


water bed : Çok yatmaktan vücutta bereler hasıl olmasına mani olmak için kullanılan içi su dolu lastik yatak.


water borne : Su yolu ile taşınan.


water brash : Sulu geğirti getiren, bir nevi hazımsızlık.


water cancer : Noma.


water cure : Su tedavisi, hidroterapi.


water pox : Suçiçeği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumvallate : a. Dil papilla'larında olduğu gibi, çevresinde yüksekçe bir halka bulunan.


coleocystitis : n. Vagina ve mesanenin beraber iltihabı.


detachment : n. Ayrılma, bir oluşumun oturduğu veya yapıştığı yüzeyden ayrılması.


elation : n. Taşkınlık derecesinde aşırı memnuniyet hali, neşe ve sevinçten coşma (Duruma göre normal veya anormal olabilir).


electrocardiograph : n. Elektrokardiyogramı kaydeden cihaz, elektrokardiyograf.


epitrochlea : n. Humerus'un iç lokması.


feminize : v. 1. Kadınlaştırmak, 2. Kadınlaşmak.


histocytosis : n. See: Histiocytosis.


hypertoxic : a. Çok zehirli.


intravital : a. Hayatta olagelen.


isocarboxazid : n. Antidepresan, MAO inhibitörü.


lobular : a. Lopcuğa ait lobularis.


lymphangioma : n. Lenfa damarlarından başlayan selim urlar, lenfanjiyom.


micrology : n. 1. Mikroplar bilgisi, mikropbilim, mikroloji; 2. Mikroskopi bilimi.


ordure : n. See: Excrement.


ozochrotous : n.Cildi ağır kokan.


parasacral : a. Sakrum yakınında, sakrum'a komşu, sakrum'a bitişik.


pneumonorrhaphy : n. Akciğer dikilmesi.


proctospasm : n. Rektum spazmı.


sinistrality : n. Solaklık.