Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

wasting nedir?

wasting : n. Cılızlık, zayıflık, hareketlerde isteksizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursal : a. Burs'a ait.


dahilite : n. biochem. Dişlerin esas inorganik maddesi.


encephalin : n. biochem. Beyinden elde edildiği söylenen azotlu bir glikosid, ensefalin.


filter : n. Işık, su ve diğer sıvıları süzmeğe yarayan alet, süzgeç, filtre.


gerodontia : n. Yaşlı insanlnarın diş meseleleriyle uğraşan dişçilik kolu.


laboratory : n. Laboratuvar.


hepatocholangeitis : n. Karaciğer ve safra kanallarının müşterek iltihabı.


inanition : n. Tamamen gıdasız bırakılmış birk vücudun aldığı fiziki durum, gıdasızlık, inanisyon.


lymphoblastosis : n. Kanda lenfoblastların fazlalığı, lenfoblastoz.


malacotomy : n. Karın duvarı ameliyatı, malakotomi.


milliliter, millilitre : n. Bir litrenin binde biri, mililitre.


mores : n. Örf ve adetlerin bütünü.


neuromalacia : n. Sinirlerin yumuşaması, nevromalasi.


oxyphil : a. biochem.Asit boya ile boyanabilen, oksifil.


photechy : n. Işına maruz kalan bir cismin radyoaktif hale gelmesi.


poradenitis : n. Apsecikler oluşumu ile belrili bir kalça bezi hastalığı, poradenti.


pornographomania : n. Müstehçen yazı, resim v.b. şeylere aşırı düşkünlük, bu nitelkite şeyelri toplayıp biriktirme eğilimi, pornografomani.


pyrogallate : n. biochem. Pirogalol tuz veya ruhu.


reniculus : n. (pl. reniculi) Böbrekcik (Histolojide böbrek lobcukları).


scirrhous : n. Urlu.