Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

wasting nedir?

wasting : n. Cılızlık, zayıflık, hareketlerde isteksizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculus : n. Kanalcık, kanalikül.


butyl : n. biochem. Bir karbonhidrat radikali. (C4H9).


costa : n. (pl. costae). Kaburga.


cuticular : a. Dış deriye ait, epidermis'le ilgili.


dermatosiophobia : n. Deri hastalığına yakalanmaktan aşırı korkma.


flora : n. Belli bir vücut kısmında bulunan mikroplar.


glossoncus : n. Dili büyüten herhangi bir şişlik, şiş dil.


subinvolution : n. Eksik gerileme.


habitual : a. İtiyadi, alışkanlığa bağlı, habitüel.


Hanot's disease : n. Sarılıkla birlikte hipertrofik karaciğer sirozu, dalak büyümesi ve yüksek ateşle seyreden klinik bir tablo.


hematorrhea : n. Ağız v.s.'den kan gelmesi, genel olarak fazla kanama.


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


katadidymus : n. See: Duplicitas anterior.


liposin : n. biochem. Kanda bulunan yağ eritici bir enzim, lipozin.


lipometabolic : a. Yağ metabolizmasına ait.


notal : a. See: Dorsal.


paralexia : n. Okuyamamazlık, paraleksi.


peropus : n. Kol ve backaları şekilsiz olan fetüs.


pyothorax : n. Ampiyem, plevra boşluğuna cerahat toplanması, piyotoraks.


rheum : n. 1. Mukoza bezleri tarafından salgılanan gözyaşı, sümük veya tükrük gibi seröz sıvılar; 2. Nezle.