Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wasting nedir?

wasting : n. Cılızlık, zayıflık, hareketlerde isteksizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavitation : n. Akciğer tüberkülozunda oludğu gibi, kavite oluşumu.


curarine : n. biochem. "Curare" adlı zehirden çıkarılan ve felç aypan billüri bir alkaloid (C18H35N).


dialyzable : a. Diyaliz'e müsait, zardan geçebilen.


digestibility : n. Hazım imkanı.


extrarenal : n. böbrek dışında.


excernant : a. Boşaltıcı


hepatohemia : n. Karaciğer damarlarının aşırı kanla doluşu, karaciğer konjesyonu.


heterosis : n. Ana ve babadan daha kuvvetli bir yavru meydanag elişi.


inspersion : n. Toz veya sıvı serpme, üzerine toz veya sıvı püskürtme.


ixodic : a. Kenelere ait veya kenelerden meydana gelen.


metritis : n. Uterus iltihabı, metrit.


mitral : a. Kalbde iki yapraklı kapağa ait (sol atrium ve sol karıncık arasında), mitral, mitralis.


orrhoimmunity : n. Pasif bağışıklık.


outlimb : n. Kol veya bacağın uç kısmı.


pentosuria : n. Pentoz işeme, idrarda pentoz blunması, pentosüri.


petrosal : a. Şakak kemiğinin kaya parçasına ait.


phaneromania : n. Siğil ve benzeri cilt belirtilerine anormal şekilde dikkat etme hali.


postpneumonic : a. Pnömoin sonu, pnömoni sonrası.


prostatomyomectomy : n. Bir prostat miyomunu çıkarma ameliyesi.


pseudohypertrophic : a. 1. Psödohipertrofi ile ilgili, 2. Psödohipertrofi gösteren, psödohipertrofi ile belirgin.