Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

waster nedir?

waster : n. Veremli öküz veya inek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpeurynter : n. Uterus boynunu genişletmek için kullanılan alet.


consensual : a. İhtiyari hareketle müterafik olarak vaki olan gayriihtiyari (hareket).


dissoluble : a. Erir, çözülür.


ecologist : n. Ekoloji uzmanı.


endometriosis : n. Anormal yerde endometrium bulunması.


exuvia : n. 1. (pl. exuviae) Böcek ve yılan gibi hayvanların dökülmüş kabuk veya derileri; 2. Dökülmüş epidermis.


hypophosphate : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


inactive : a. Gayrifaal, hareketsiz, etkisiz.


intermuscular : a. Kaslararası.


leiphemia : n. Kan seyrekliği, sulu kan, kanın koyu olmaması hali, lipemi.


normal : a. Herhangi bir şekilde (yapı, görünüş, işlev v.s.) anormallik göstermeyen, tabii, normal.


nosetiology : n. Hastalık sebeplerini konu alan tıp dalı, nozetiyoloji.


panendoscopy : n. Mesane içi ve mesane boynunun panendoskop aracılığıyla muayenesi.


periocular : a. Göz çevresinde, gözü çevreleyen.


phosphoruria : n. 1.İdrarda aşırı miktarda fosfor bulunuşu, fosorüri; 2. Fosfor gibi ışıldayan berrak nitelikte idrar çıkışı.


photocoagulation : n. Yoğun ışığın ısı enerjisi haline dönmesi suretiyle dokunun tahrip edilmesi, fotookagülasyon.


pneumonalgia : n. Akciğerde hissedilen ağrı, akciğer ağrısı.


polypeptide : n. biochem. İki veya daha fazla aminoasit ihtiva eden bileşik madde, polipeptid.


pyrethrum : n. Bir çeşit böcek öldürücü ilaç, insektisid.


pyrexia : n. 1. Humma, ateş; 2. Vücut ısısının normalden fazla olması hali, pireksi.