Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

waster nedir?

waster : n. Veremli öküz veya inek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellularity : n. Mevcut hücrelerin yapı veya sayı bakımında nniteliği.


chromoblast : n. Öncü piment hücresi, pigment hücresi ihtiva eden hareketli bir bakteri cinsi.


encephaloid : a. 1. Beyin madde ve yapısına benzeyen, beyinsi; 2. See: encephaloma.


enteromyiasis : n. Barsaklarda yerleşen sinek larvalarının meydana getirdiği hastalık.


etherify : v. Eter haline çevirmek, eter haline getirmek.


extorsion : n. Bir organ (kol, bacak, göz v.s)'ın dışa doğru dönmesi.


hematonephrosis : n. Böbrek pelvisinde kan bulunması, hematonefroz.


loculation : n. Çok sayıda loküllerin oluşması veya bulunması hail.


macromelus : n. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


metamere : n. Hayvan vücudunda seri halinde diziliş gösteren benzer parça (bölüm)'lerden her biri (Solucan vücudunun parçaları gibi).


mistura : n. Karışım.


myelinopathy : n. Beynin ak maddesinin veya omuriliğin dejenerasyonu, miyelopati.


pannus : n. Korneanın zar halini alıp görmeyi zorlaştıran patolojik damarlanması, göz perdesi, gözün dış zarında hasıl olan perde, pannus (trahom).


paramnesia : n. Geçirmekte olduğu bir tecrübeyi, yanlış olarak daha önce de geçirmiş olduğunu zannetme.


photodynamic : a. 1. Işığın kazandırdığı enerji ile ilgili; 2. Işığın kazandırdığı enerji ile faaliyet veya hareket gösteren; 3. Işıkta parıldayarak kendisini belli eden.


pregnanediol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan bir sterol.


preoral : a. Ağız önünde bulunan, ağız önü.


pseudoglioma : n. Yalancı gliyom.


ptyaloreaction : n. Salyada apılan bir reaksiyon


pyocephalus : n. Beyinapsesi, piyosefal.