Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

waster nedir?

waster : n. Veremli öküz veya inek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotics : n. Canlıların yaşamları, fonksiyon ve özelliklerini konu alan bilim dalı.


biotransformation : n. Vücuda giren herhangi bir maddenin organizmada kimyasal değişikliğe uğraması, alınan maddelerden metabolizma sonucu yıkım ürünlerinin oluşması.


bretylium : n. Antihipertansif bir adrenerjik bloker.


curability : n. Tedaviden istifade yeteneği, iyileşme yeteneği, şifa oranı.


diastole : n. Kalbin ritmik genişlemesi, diyastol.


fulminic : a. biochem.Fulminat asidine ait.


gastroenteritis : n. Mide ve barsakların iltihabı, gastroenterit.


gilliams operation : n. Ligamentum rotundumların kısaltılması suretiyle ret roversio uteri vakalarının düzeltilmesini sağlayan bir ameliyat tekniği.


inaudible : a. İşitilemeyen, duyulamayan.


katabolism : n. See: catabolism.


logomania : n. Durmaksızın konuşma eğilimi, akıl hastalarında görülen konuşma hali (Hasta daldan dala atlayarak durmaksızın konuşur).


maidenhood : n. Bakirelik, kızlık.


neurorrhaphy : n. Parçalanmış sinirin dikilmesi.


nonpathogenic : a. Hastalık meydana getirme yeteneği bulunmayan, patojen olmayan.


oncotomy : n. Tümör veya apseyi yarma ameliyesi, onkotomi.


osphresio- : pref. Kokularla ilgili.


pathomimesis : n. Bir hastalığın belirtilerini taklidetme.


photalgia : n. Işık sebebiyle meydana gelen göz ağrısı, gözün ışıktan ğarıması, fotalji.


pyoureter : n. Üreterde cerahat toplanması.


pyretotherapy : n. Sun'i olarak vücut ısısını yükselterek hastayı tedavi etme usulü.