Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

waste nedir?

waste : n.&v.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

cardioneruosis : n. Kalbin organik bir lezyon olmaksızın düzensiz çalışmasıyla belirgin sinirsel bozukluk, kardiyak nevroz.


cholurix : n. İdrarda safra bulunması.


circle : n. Çember, daire, circulus.


decalcification : n. Dokuların kireçli maddelerden mahrum kalması, kalsiyum yokluğu.


dephlegmate : v. biochem. İspirto ve asitlerdeki fazla suyu çıkarmak, tasfiye etmek.


favism : n. "Vicia faba"dan ileri gelen had hemolitik kansızlık.


galea : n. (pl. galeae). Takke


insusceptible : a. hissiz, duygusuz, müteessir olmaz, duymaz.


helicoid : a. See: Spiral.


lymphadenomatosis : n. See: Lymphomatosis.


meibomian glands : n. Göz kapaklarının iç yüzeylerinde yer alan yağ guddeleri.


misanthrope : n. Nefret sebebiyle insanlardan kaçan kişi, insanlara karşı düşmanlık besleyen kimse.


paradoxical : a. See: Paradoxic.


prevesical : a. Mesanenin önünde olan.


pulsation : n. Nabız atışı.


sejunction : n. Zihni faaliyetlerde kopukluk, kişide zihinsel faaliyetlerin bütünlüğünü kaybetmesi.


shield : n. Kalkan şeklinde boru veya organ.


splenorrhagia : n. Dalak kanaması, splenoraji.


stereometer : n. Katı cismin veya bir boşluğun hacmını ölçmede kullanılan alet, stereometre.


stethoscopy : n. Stetoskopla muayene etme.