Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

waste nedir?

waste : n.&v.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caput : n. Baş, üst kısım.


choroid : n. Gözün damar tabakasının arka parçası, koriyoid.


enceplalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalit.


exoserosis : n. serum veya eksüdanın akması.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


gampsodactylia : n. Ayak prmaklarının pençe şeklindeki deformasyonu.


hematoid : a. Kan halinde, kana benzer.


hemoclasis : n. Kanın alyuvarlarının yok olması.


hydruria : n. Diabetes insipidus.


hypernoia : n. Aşırı zihin faaliyeti.


hyperthymism : n. timus bezinin aşırı çalışması, timüs bezindeki aşırı faaliyet sonucu meydana gelen patolojik durum.


ischiopubic : a. İskiyum ve çatılara ait.


ischiorectal : a. İskiyum ve rektuma ait.


lime : n. Kireç


lux : n. (pl. luxes or luces). 1. Işık ölçüsünün birimi; 2. Işık, ziya.


oxyacoia : n. İşitme duyusunun keskin oluşu, işitme keskinliği.


poikilocytosis : n. Kanda şekil bozukluğu gösteren eritrosit (poikilosit)lerin bulunuşu.


prematurity : n. Vaktinden önce gelişme.


pudenz-hayer valve : n. Hydrocephalus ameliyatlarında yerleştirilen tek yönlü bir kapakçık.


refract : v. Göz refraksiyon hatalraını tesbit etmek.