Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

waste nedir?

waste : n.&v.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiology : n. Kalb ve kalb fonksiyonları ile uğraşan bilim dalı, kardiyoloji.


cele : n. & 1. Şişme, şişkinlik; 2. Fıtık anlamına sonek.


cercus : n. Sert kıl şeklindeki oluşum, sert kıla benzer anatomik yapı.


lunis : n. İlye, kaba et bölgesi (See: Buttocks).


collidine : n. biochem. Bozulmuş hayvani maddeden açığa çıkan zehirli yağlı madde, ptomain [C6H2N(CH3)3].


erotophobia : n. Cinsel ilişkilerden korkma, cinsel his ve davranışlardan aşırı derecede çekinme.


fragilocytosis : n. Kanda frajilositlerin bulunması, frajilositoz.


phrenopathy : n. Akıl hastalığı, frenopati.


vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.


kalopsia : n. Maddelerin oldukalrından daha güzel göründükleri durum.


linolenic acid : n. Doymamış temel bir yağ asidi.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


meningococcidal : a. Menengokokları yokeden.


mercurialism : n. Civa ile zehirlenme.


mesenteric : a. see: Mesaraic


metabobileter : n. Bazal metabolizma hızının ölçülmesinde kullanılan alet, metabolimetre.


micromethod : n. Damla büyüklüğünde sıvı ile çalışan kimyasal reaksiyonlar, mikrometod.


myosinose : n. biochem. Miyosinin sindirilmesinden meydana gelen bir albümoz.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


oscillation : n. Dalgalanma şeklinde hareket, osilasyon.