Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

washing soda nedir?

washing soda : n. Sodyum karbonat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


bromhexine : n. Bitkilerden elde olunan vasicine adlı alkaloidin sentetik bir türevi.


chlorite : n. biochem. Klor asidi tuzu, klorit (mikrop kırıcı ve renk açıcıdır).


conceptual : a. Zihinde beliren fikir ve düşüncelerle ilgili.


defibrilator : n. Ventriküler fibrilasyonu durdurarak normal kalp ritmine tekrar dönülmesini sağlayan herhangi bir araç.


drug : n. İlaç, ecza, drog.


episcleral : n. 1. Episklera ile ilgili, 2. Sklera üzerinde (bulunan veya yerleşmiş).


galeophilia : n. Kedilere karşı duyulan anormal sevgi.


gomme : n. Frenginin üçüncü döneminde rastlanan oluşumlar, goma.


kerat- : 1. Kornea anlamına önek; 2. Boynuzumsu doku, boynuzumsu tabaka anlamına önek.


mycetism : n. Zehirli mantarların yenmesi sonucu gelişen toksik durum, mantar zehirlenmesi.


myocrismus : n. kas kasılmasına bağlı olarak oskültasyon esnasında duyulan çıtırtı sesi.


myosalpingitis : n. Fallop tübü kas tabakası (myosalpinx)'nın iltihabı, miyosalpenjit.


neutrcytopenia : n. See: Neutropenia.


oligogenics : n. 1. Zürriyetni azalması; 2. Doğum kontrolü.


oocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


ophthalmodynia : n. Göz ağrısı (romatizması), oftalmodini, oftalmalji.


ovotherapy : n. Yumurtalık ekstrelerinin tedavi maksadiyle kullanılışı, ovoterapi.


penia : Suff. Azlık, eksiklik anlamına sonek.


pericaditic : a. Perikardite ait.