Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

washing soda nedir?

washing soda : n. Sodyum karbonat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholemimetry : n. Kandaki safra yollarını ilgilendiren herhangi bir hastalık.


chondroblast : n. Kıkırdakları myedana getiren embriyonik hücre.


dealbation : n. Beyazlatma veya beyazlanma.


deterioration : n. 1. Bozulma, kötüleşme; 2. Bozukluk hali, kötüleşme hali.


digitalis : n. 1. Kalb hastalığında ilaç olarak kullanılan yüksük otunun (digitalis purpurea) yaprağı; 2. Bu yapraktan çıkarılan ilaç.


endocardium : n. Kalp içzarı, kalp boşluklarını örten derin tabaka, endokard(iyum).


eutocia : n. normal doğum, herhangi bir komplikasyon göstermeyen tabii doğum.


extra-articular : a. Eklemdışı.


fauces : n. Boğaz.


phrenologist : n. Frenolojist.


hypophoria : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


immiscible : a. Birbirine karışmaz, birleşmez (sıvılar hakkında).


insensitive : a. Hissiz, duygusuz.


labiopalatine : a. Dudaklara ve damağa ait.


mentality : n. Kişinin zihni yapısı kişideki düşünüş, anlayış ve zeka yeteneği, mantalite.


mesopexy : n. Mezo tamiri.


mnemic : a. Hafıza (bellek) ile ilgili.


opisthotonic : a. 1. Opisthotonos'la ilgili; 2. Opisthotonos gösteren, opisthotonos'la belirgin.


paralysis : n. Genel felç, paralizi.


polyesthesia : n. Bir tek temasın birkaç yerde birden hissedilmesi, poliyestezi.