Bugün : 22 Şubat 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

wash nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

wash : n. Losyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiolysis : n. Perikart ile komşu doku ve oluşumlar arasındaki yapışıklıkları serbest hale getirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


cystistaxis : n. Mesane mukozasından organ boşluğuna kan kızması.


hirudin(e) : n. biochem. Sülüğün ağız bezlerinin salgısında bulunan bir cevher (kanın koagülasyonuna mani olur).


histiocyte : n. Fagositik özellik gösteren bağ dokusu hücresi, histiosit (Yabancı cisimleri yapısına alıp imha eder).


leukonychia : n. Tırnakların anormal beyazlığı (tamamen veya nokta veya çizgi halinde olur).


lidocaine : n. Lokal anesteiz amacıyla kullanılan bir bileşik (Müstahzar adı Xylocaine).


lubricant : n. Kayganlaştırıcı madde, yağlayıcı madde, hareket esnasında birbirine değen yüzeylerin kayganlığını sağlama veya müdahale yapacak el veya aleti kaygan hale getirme amacıyla kullanılanl sıvı yağ, krem veya benzeri bir madde.


macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.


malariotherapy : n. Vücuda sıtma parazitleri enjekte ederek yükzsek ateş meydana getirme, merkezi sinir sistemi sifilizine bağlı olarak gelişen felçlerin tedavisinde uygulanmış eski bir tedavi yöntemi (Daha sonra antimalaryal ilaçlarla yüksek ateş düşürülür).


mesenteriorrhaphy : n. Mezenter iltihabı, peritonit, mezenterit.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


orinotherapy : n. Tedavi maksadiyle yaylalarda veya dağlık (yüksek) yerlerde oturma (yaşama), orinoterapi.


osteoblast, : n. Kemik dokusu oluşturan hüre, osteoblast.


pamaquine naphthoate : n. iochem. Sıtma tedavisinde kullanılan sarı toz (C42H4 5N2O7).


pathogenesis : n. Hastalığın esas ve gleişmii, patojenez.


paraganglioma : n. Böbreküstü medullasındaki kromafin hücrelerine benzeyen hücrelerden oluşmuş tümör.


paraparetic : a. 1. Paraparezi ile ilgili; 2. Paraparezi gösteren kişi.


perienteron : n. İlkel ahşa boşluğu.


photodromy : n. Işığa maruz bırakılan eriyik içinde dağılı, taneciklerin ışığa yönelme veya ışıktan uzaklaşma hareketi, fotodromi.


psammosarcoma : n. Granül madde ihtiva eden sarkom.