Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

wart nedir?

wart : n. Siği., verruca.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colonalgia : n. Kolon'da hissedilen ağrı, kolonl ağrısı.


costotome : n. Kaburgayı kesmede kullanılan bistüri.


deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).


dextropropoxyphene : n. Morfin yerine kullanılan orta şiddetle bir ağrı kesici.


dysesthesia : n. Duyguların herhangi birinin kaybolması.


filaceous : a. Lifli, liflerden ibaret.


formation : n. Oluşum, teşekkül, formatio.


lactotherapy : n. Süt kürü, süt perhizi, laktoterapi.


phrenologist : n. Frenolojist.


iboprofen : n. Özellikle romatoid artritte ekili olan bir ilaç.


ignition : n. Yakma, tutuşturma.


intima : n. Damarların en iç tabakası (gömleği), intima.


iso-immunization : n. Rh pozitif bir fetusu taşımakta olan annede veya kendisi Rh negatif olduğu halde, Rh pozitif kan transfüzyonu yapılan kimselerde anti-Rh, aglutinlerinin oluşması.


loxotomy : n. Eğik ampütasyon.


macrochilia : n. Dudakların anormal şekilde büyük oluşu, iri dudaklılık.


palatitis : n. Damak iltihabı, palatit.


pleurocele : n. 1. Bir kısım akciğer dokusu veya plevranın, fıtık şeklinde dışarı bombelik gösterişi, akciğer veya plevra fıtığı; 2. Plevra boşluğnuda seröz sıvı toplanışı.


preanesthesia : n. Genel anesteziden önce, hastada sedasyonu temin amacıyla verilen ilaçların meydana getirdiği hafif bilinç uyuşukluğu.


prednisone : n. biochem. Cortison'un eksik hidrojenli bir türevi.


rupia : n. Frenginin üçüncü devresinde görülen büllü bir döküntüsü.