Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wart nedir?

wart : n. Siği., verruca.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

complicated : a. 1. Karmaşık yapı gösteren, çözümü güç, girift; 2. Üzerine diğer hastalık veya bozukluğun eklendiği (hastalık), diğer hastalık veya bozukluklarla bir arada bulunan (hastalık).


cyclothymia : n. Bazı depresif manilerde, ruhsal durumun mutlulukla mutsuzluk arasında değişmesi.


deciduitis : n. Gebe uterus'ta desidua'nın iltihabı.


ectiris : n. İrisin retina veya dış parçası.


erythruria : n. Eritrosit işeme, eritrüri.


gonadotherapy : n. Gonad hücreleri ile yapılan tedavi.


hepaticostomy : n. Safra yolunun fistülizasyonu.


indoxyl : n. biochem. İdrarda bulunan yağlı bir madde, indoksil (C8H7NO).


molluscous : a. Yumuşak cilt tümörüne ait.


odontophobia : n. 1. Hayvan dişlerinden korkma hali; 2. Diş ameliyatlarından anormal derecede korkma, diş çektirme korkusu, odontofobi.


olfactometer : n. Burnun koku alma hassasiyet derecesini ölçme aleti, olfaktometre.


papulation : n. Deri üzerinde çoksayıda papül oluşması.


perirectitis : n. See: Periproctitis.


petit mal : n. Epilepsinin hafif şekli, pötimal.


pilocarpine : n. biochem. Pilocarpus joborandi'nin ve P.microphyllus'un kurutulmuş yapraklarından çıkarılan kuvvetli terletici ve parasempatik bir alkaloid (C11H16N2O2).


quininism : n. Kinine karşı idiosenkrazi mevcduyitende veya uzun süre kinin kullanılması halinde ortaya çıkan semptomlar.


salk vaccine : n. Ölü viruslardan yararlanılarak hazırlanan bir çeşit poliomyelitis aşısı.


scleredema : n. Gününden önce doğan ve vücut sıcaklığı düşük olan çocuklarda deri ve derialtı dokusunun albümini bol bir sıvı ile enfiltrasyonu sonucu önceleri macun kıvamı ve daha sonra sert bir durum alamsı,sklerödem (sklerema neonatorum).


solution : n. 1. Hastalığın kriz devresi veya sonu; 2. Erime, sulp veya gaz halinde bir cismin suda erimesi, erimiş, made, mahlül, eriyik, solüsyon.


thlipsencephalus : n. Kafatası sakat (kusurlu) olan ucube.