Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

warping nedir?

warping : n. Bulaşıcı düşük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castor oil : n. Hintyağı.


congestible : a. Şişmesi mümkün, kan veya su toplayabilir.


diffusion : n. a) Başka başka yoğnulukları olan gazlarla sıvıların birbirlerine temas ettikleri zaman, her iki taraftak iyoğunluk eşit olana kadar birbiriyle karışması, b) Diyaliz.


dissolvent : a. Eritici, çözücü.


exsorption : n. Bir maddenin zar aracılığıyla dışarıya doğru hareketi.


glomerate : a. Yumak şeklinde, birbirine sarılı, yumaklaşmış.


hydruria : n. Diabetes insipidus.


ianthinopsia : n. Mor görme hastalığı, iyantinopsi.


hypoblast : n. Embriyonun en iç zarı, endoderm.


lympholeukocyte : n. Büyük tek nüveli lökosit.


morsus : n. 1. Isırık; 2. Diş yarası.


nosotrophy : n. Hastaların bakımı, nozotrofi.


otocranium : n. 1. Şakak kemiğinin kaya parçasında bulunan ve iç kulağı barındıran boşluk; 2. Kafa kemiğinin işitme ile ilgili kısmı.


pachycephalia : n. Kafatasının normalden daha kalın olması.


perspiration : n. 1. Terleme; 2. Ter, perspiratio.


preaortic : a. Aort önü, aort önünde.


prosopospam : n. Yüz spazmı.


quadrate : a. Kare, dört köşe, dördül, quadratus.


refle : . Yansıyan veya geriye atılan.


sarcoblast : n. İlkel kas hücresi, sarkoblast.