Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

warping nedir?

warping : n. Bulaşıcı düşük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle katot'a doğru hareket etmesi.


chirurgenic : a. Cerrahi müdahaleye bağlı olarak gelişen, ameliyat sonucu oluşmuş.


corostasis : n. Devamlı peklik sonucu dışkı'nın sertleşerek barsakta toplanması.


cuboid : a. Zarsı, küboid, cuboides.


cystitome : n. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


deaminase : n. biochem. Deaminasyon yapan enzim.


electronegative : a. Menfi (negatif) elektrikli


epithalamus : n. Talamus üstü, epitalamus.


eupepsia : n. Normal hazım, kolay hazım, öpepsi.


gonadial : a. See: gonadal.


iatrochemical : a. kimyanın tababate uy3ulanmasına ait.


ileum : n. ince barsağın son bölümü, ileum


impar : a. 1. Eşitsiz, gayrimüsavi; 2. Tek, çift olmayan.


inscription : n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


intramammary : a. Meme içi, meme içinde.


litter : n. Sedye


loculated : a. Sayısız boşluklara bölünmüş durumda olan.


myorrhexis : n. Kas yırtılması.


neurocardiac : a. 1. Kalbte dağılan sinirlerle ilgili, kalb pisinrelriyle ilgili; 2. Kalp nevrozu ile ilgili; 3. Sinir sistemi ve kalb ile ilgili.


obsidional : a. Mevzi savaşı sırasında vukubulan.