Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

warping nedir?

warping : n. Bulaşıcı düşük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coredialysis : n. İris dış kenarının, genellikle travmaya bağlı olarak tutunmuş olduğu kirpiksi cisimden ayrılması.


dacryocystitis : n. Gözyaşı kesesi iltihabı, dakriyosistit.


disinfestation : n. Enfestasyon taşıyan böcek, sinek veya hayvansal parazitleri öldürme.


dwarfism : n. Boyun ileri derecede kısa oluşu, kollar, bacaklar ve gövdenin normalin çok altında, kısa oluşu ile belirgin durum, cücelik, bodurluk.


dyflos : n. Neostigmin ve eserine benzer etkisi olan bir fluor türevi.


dystopia : n. Yanlış yerde bulunma (organ veya oluşum hk.).


esophageal : a. Özofagusa ait, oesophageus.


flutter : n. Titreşim şeklinde devamlı hareket, birbirini izleyen sürekli atım,titreşim, çarpıntı.


fulminate : n.biochem. Fulminat asidinin tozu, inisyal patlayıcı madde.


hemochrome : n. Kanın oksijentaşır pigmenti.


heterophthalmia : v. İris'lerin renk farkı göstermesi nedeniyle iki gözün değişik renkte oluşu, heteroftalmi.


laliophobia : n. Konuşmaktan korkma, özellikle kekeleyeceği veya telaffuz hatası yapacağı korkusu ile konuşmaktan çekinme.


lanolin : n. biochem. Yünden çıkarılan yağlı bir madde, lanolin.


maximum : a.&n. 1. Azami (miktar, had, değer v.s.), en büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2. See: Acme.


otocephalus : n. Otosefali gösteren hilkat garibesi.


photomicrograph : n. Mikroskop ile büyütülmüş şeylerin fotoğrafı.


praxis : n. Herhangi bir iş veya hareketi yapma, uygulama.


preinsula : n. İnsulanın baş kısmı.


protozoology : n. Protozoer bilgisi, tek hücreli hayvanları inceleyen zooloji dalı.


putrescible : a. Çürüme ihtimaliolan, çürüyebilme yeteneğine saihp olan.