Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

wangensteen tube nedir?

wangensteen tube : n. Radyo-opak ucu olan bir tüp.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennogneic : a. Mukus meydana getiren, mukus salgılayan.


conus : n. (pl. coni): See: Cone.


cystosarcoma : n. yapısında yer yer kistik oluşumlar gösteren sarkom.


dextroversion : n. Sağa dönme; sağa çevrilme.


ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.


fleece : n. Koyun postu, yapağı, muflon.


floor : n. Herhangi bir boşluğun tabanını oluşturan kısım, zemin, döşeme, taban.


glomeriform : a. Yumakbiçim, glomerül şeklinde.


gonadial : a. See: gonadal.


kinesioneurosis : n. Sinir hastalığından doğan hareket bozukluğu (düzensizliği).


malariology : n. Malarya bilgisi, malaryoloji.


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


mural : a. Duvara ait.


nonconductor : n. Isı veya elektrik veya sesi iyi nakletmeyen madde, iletken olmayan.


perverted : a. Anormal hale dönmüş, gayritabii şekle girmiş.


pneumat(o) : Pref. 1. Hava veya gaz; 2. Ackiğer; 3. Nefes.


poikilothermy : n. Çevresel ısı değişikliklerine bağlı vücut ısısı gösterme hali, soğuk kanlı hayvanın içinde bulunduğu ortam ısısına kenid vücut ısısını uydurabilme yeteneği, polikilotermi.


pronucleus : n. Yeni döllenmiş yumurtada erkek ve dişi nüvelerden her biri.


scleroid : a. Sert yapı gösteren, sert kıvamda.


spiroketer : n. Akciğer kapasitesini ölçmekte kullanılan bir aygıt.