Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wandering nedir?

wandering : a. Dolaşan, gezen, gezginci, yayılan (cerahat), vagrans.

wandering abscess : Yayılan cerahat.


wandering kidney : Böbreğin yerinden oynaması hastalığı, mobil böbrek.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholelith : n. Safra taşı.


chinchona : n. Kinin elde edilen bir bitki kabuğu.


cyanemia : n. Kanın, oksijen azlığı sebebiyl mavimsi-mor renkte oluşu.


eczematous : a. Ekzemalı.


endo-intoxication : n. Andojen toksinlerle zehirlenme.


erotophobia : n. Cinsel ilişkilerden korkma, cinsel his ve davranışlardan aşırı derecede çekinme.


gasification : n. biochem. Gaz haline koyma.


phthisiologist : n. Akciğer tüberkülozu üzerinde uzmanlaşmış kimse, tüberküloz uzmanı.


hyperpyrexia : n. Çok yüksek ateş, ateşin aşırı yükselmesi.


laryngoplegia : n. Gırtlak (larenks) felci, larengopleji.


lithogenesis : n. Taş oluşum, litojenez.


macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.


macronucleus : n.Büyük vejetatif hücre nüvesi.


mons : n. (p. montes). Dağ, tepe, yükseklik.


nephrotome : n. Embriyo'da kendisinden böbrek ve idrar yollarının gelişeceği doku kitlesi, nefrotom (Sısarısyal pronephros, mesonephros ve metanephros halinde gelişir).


nervule : n. 1. İnce damar; 2. İnce sinir.


oscheolith : n. Skrotum yağbezleri taşı.


perilaryngeal : a. Larenks çevresinde, larenks'i çevreleyen.


plastic : a.n. 1. Plastik: Dokuyu tamir eden veya dokuya şekil veren; 2. Şekil alabilir, kalıba dökülebilir; 3. Kimyasal kondansasyon veya polemerizasyon yolu ile meydana gelen cisim, plastik.


prolabium : n. Dudağın görülen kısmı.