Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wandering nedir?

wandering : a. Dolaşan, gezen, gezginci, yayılan (cerahat), vagrans.

wandering abscess : Yayılan cerahat.


wandering kidney : Böbreğin yerinden oynaması hastalığı, mobil böbrek.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bufotherapy : n. Karakurbağası tarafından salgılanan toksik maddenin tedavi amacıyla kullanılması.


debrisoquine : n. Hipotansif madde.


dysraphia : n. Embriyonal gelişim esnasında birleşmesi gereken kısımların, arada yarık bırakarak birleşmemesi ile belirgin gelişim anomalisi, özellikle omurga arka kısmının seyri boyunca doğuştan açıkkalması hali.


filiform : a. İplik ş eklinde, ipliksi, ipbiçim, filiformis.


subintrant : a. Bir olay daha bitmeden yeniden başlayan başka bir olayın birbirine karışması, sübentran.


utricular : a. 1. Kırbacağa ait, utricularis; 2. mesane şeklinde.


hexad : n. biochem. Altı kıymetli bir atom.


hydrogenation : n. Bileşiği hidrojenle birleştirme, bileşiğin yapısına hidrojen verme, hidrojenle doyurma.


hydrotherapy : n. see: Hydropathy


hypovitaminosis : n. Vitaminsizlikten ileri gelen durum, hipovitaminoz.


lascivious : a. 1. aşırı cinsel arzu taşıyan, şehvetli; 2. Cinsel arzu uyandıran, şehvet uyandırıcı.


lassitude : n. Bitkinlik, ileri derecede halsizli, dermansızlık.


lemmocyte : n. Sinirkını (nevrilem) hücresini yapan hücre, lemosit.


local anaesthesia : Mevzi anestezi.


microdissection : n. Mikroskop altında yapılan diseksiyon.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


necrobiotic : a. Nekrobiyoza ait.


onycholysis : n. Tırnakların gevşemesi veya yataklarından ayrılması, onikoliz.


parasympatholytic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini yok eden.


phantasm : n. Hayal görme.