Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

wandering nedir?

wandering : a. Dolaşan, gezen, gezginci, yayılan (cerahat), vagrans.

wandering abscess : Yayılan cerahat.


wandering kidney : Böbreğin yerinden oynaması hastalığı, mobil böbrek.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cocainization : n. Kokain ile lokal anestezi meydana getirme.


conjunctiva : n. Göz kapaklarının iç yüzeyi ile skleranın bir kısmını örtmüş ince zar, conjunctiva, konjonktiv.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


drowsiness : n. Uyuşukluk, bilinç uyuşukluğu ile beraber seyreden uykulu hal, sersemlik hali.


dysmegalopsia : n. Cisimleri olduğundan daha büyük algılamakla belirgin görme bozukluğu.


emotion : n. Heyecan, emosyon.


exodontology : n. Diş hekimliğinin dişleri çekme bahsini inceleyen dalı, eksodontoloji.


hematologist : n. Hematolog.


hyperparasitism : n. Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali; hiperparazitizm.


indiscriminate : a. Rastgele yerleşen, vücut kısımlarını gelişigüzel tutan.


mastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı iltihabı, mastoid sinüslerinin iltihabı, mastoidit.


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


monosymptomatic : a. Tek (bir) semptomlu.


narco-analysis : n. Hafif anestezi altında hastanın bilinçaltının açığa çıkarılası.


objective : a.&n. 1. Duyulur, hissedilir, idrak edilir; 2. Başkaları tarafından müşahede edilir; 3. Mikroskobun objektifi (adesesi).


oncography : n. Organdaki hacım değişikliklerinin, onkograf aracılığıyla kaydedilmesi, onkografi.


orthochromatic : a. Normal olarak boyayabilen veya boyanabilen, gerçek renk tonlu, ortokromatik.


perilaryngeal : a. Larenks çevresinde, larenks'i çevreleyen.


pheochromocyte : n. Bir kromafin hücresi.


saccharocoria : n. Şekerden veya şekerli maddelerden iğrenme.