Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

wambles nedir?

wambles : n. Süt hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonuria : n. İdrarda karbon bileşikleri (karbon dioksit v.s.)'nin bulunuşu, karbon bileşiklerinin idrara geçişi.


co-ordination : n. uyum içinde cerayan eden hareket.


deutoplasm : n. Döllenmiş ovum'da embriyo'nun gelişmesi için gerekli gıda maddelerinin, sarı granüller halinde içinde bulunduğu oluşum, yolk.


displacement : n. 1. Yer değiştirme (organ), yerinden oynama; 2. Yerinden çıkarılma veya çıkarma.


Ductile : a. Çekilebilir, götürülebilir, akıtılabilir.


ectomorph : n. Ektomorfi gösteren kişi.


emmenic : a. Menstruasyona ait.


epididymitis : n. Epididim iltihabı (çok kere belsoğukluğu veya tüberkülozdan olur), epididimit.


ewing's tumor : n. 20 yaştan önce meydana gelen ve uzun kemiklerin gövde kısımlarını tutan bir çeşit sarkom.


favism : n. "Vicia faba"dan ileri gelen had hemolitik kansızlık.


genoblast : n. 1. Döllenmiş yumurtanın çekirdeği; 2. Olgun cinsiyet hücresi.


uterorectal : a. Uterus ve rektuma ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


grin : n. sırıtma sırıtış.


hysteralgia : n. Uterus ağrısı, histeralji.


nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.


ophryosis : n. Kaş spazmı.


pancreaticosplenic : a. Pankreas ve dalak'la ilgili.


paraproctium : n. Rektumv e anüsü çevreleyen bağ dokusu.


phanic : a. Görülebilen, aşikar.


pharmacopoeia : n. 1. İlaçların bilemişini ve hazırlanma usullerini bildiren kitap; 2. Eczanede bulunan ilaçların bütünü.