Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wambles nedir?

wambles : n. Süt hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesteremia : n. Kanda kolesterol seviyesinin aşırı yükselmesi.


cochlea : n. Kulak salyangozu, kulağın iç tarafındaki helisel oyuk, koklea.


dorsoanterior : a. Rahim içindeki fetüs sırtının önde olduğunu belirtmede kullanılan terim.


erythroid : a. Kırmızı (kızıl) renkli, eritroid


femur : n. Uyluk (kalça) kemiği, femur, os femoris.


hypocapnia : n. Kanda karbon diyoksid azalması.


interstitioma : n. Testisin Leydig hücrelerininbir tümörü.


isomeric : a. biochem. Tabii mahiyette veya kimyasal özellikleri farklı olduğu halde bileşim ve ağırlık veya münasebet itibariyle eş olan (benzeyen), izomerli.


lithokonion : n. Mesane taşlarını ezip toz haline getirmede kullanılan alet.


microgastria : n. Midenin konjenital küçüklüğü, mikrogastri.


neuranagenesis : n. Sinirsel dokunun yeniden gelişmesi, harabiyete uğrayan sinir dokusunun kendisini yenilemesi.


pericranitis : n. Kafatası zarı (perikran)'nın iltihabı.


photomania : n. 1. Işığa karşı aşırı arzu, aydınlığa veya ışıklı yerlere aşırı düşkünlük gösterme; 2. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu ruhsal dengesizlik hali.


postminimus : n. Beşinci el veya ayak parmağına ait falanksın yukarı (proksimal) ucunda bulunan ilave.


primigravida : n. İlk defa olarak gebe kalan kadın.


rectostomy : n. Deri üzerinden rekutm'a açılan sun'i ağız oluşturma, rektostomi.


saprophilous : a. Çürümüş veya kokuşmuş maddeler üzerinde yaşayan.


scar : n. Yara yeri iyileştikten sonra kalan bağ örgüsü dokusu, nedbe, yara nişanı, yara izi, sikatris.


sphygmic : a. Nabıza ait.


stadium : n. (pl. stadia). Devre, safha (See: Stage).