Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

wambles nedir?

wambles : n. Süt hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

casease : n. biochem. Albümini eritebilen bakteryel bir enzim.


conoid : a. konik, konimsi, konoid, conoides


costocervical : a. Kaburgalara ve boyuna ait.


cryptorchidectomy : n. Skrotum'a inmemiş testis'in ameliyatla çıkarılması.


fibrocongesitve : a. Organda bağ dokusu artımına bağlı devamlı kanlanma gösteren.


gallipot : n. Losyon konulmak üzere yapılan küçük şişe.


gemellology : n. ikiz gebeliğin oluşması, gelişmesi ve ikizleri konu alan bilim dal4.


genotype : n. 1. Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu; 2. Bir organizmanın herediter esas oluşumu.


physio- : pref. Tabiat, tabii, fizyoloji, fizyolojik.


gyrate : v. & a. 1. Dönmek, bir eksen etrafında daire şekilnde devretmek; 2. Halka veya helezon şeklinde bükülmüş.


hematologist : n. Hematolog.


hypomineralization : n. Kanda madeni elementlerin anormal derecede azalması.


inosemia : n. Kanda fibrin fazlalığı, inosemi.


jacoumier's sign : n.Gebeliğin erkendevresinde vagina mukozasının mavimtırak renk alması.


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


mammiform : a. Meme şeklinde, memeye benzeyen.


mononeuritis : n. Tek sinir iltihabı, mononevrit.


nudism : n. Çıplak halde dolaşıma itiyadı veya merakı, nüdizm.


ostraceous : a. İstiridye akbuğu şeklinde.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.