Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

wall nedir?

wall : n. Duvar, cidar, çeper.

Cell wall : Hücre zarı;


Nail wall : Tırnağın yan ve distal uç kısımlarını örten deri;


Vessel wall : Damar cidarı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cionitis : n. Küçük dil (uvula) iltihabı.


conductive : a. İletken.


cryptectomy : n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.


cultivate : v. Mikroorganizmaları uygun ortamda üretmek.


dermatotomy : n. 1. Cilt anatomisi; 2. Deriyi açma ameliyatı, dermatotomi.


furunculoid : a. Çıbanımsı, çıbana benzer.


ganglionitis : n. Gangliyon iltihabı, gangliyonit.


geophagism : n. See: geophagy.


heli(o) : pref. Güneş.


hydrometer : n. biochem. Sıvıların yoğunluğunu ölçmeğe mahsus bir laboratuvar aleti, hidrometre.


leydigarch : n. Erkekte gonad fonksiyonunu tesisi ve başlanıcı.


lienography : n. Dalağın röntgenle muayenesi, liyenografi.


meningocortical : a. Meninkslere ve kortekse ait.


myoalbumin : n. biochem. Kas dokusunda bulunan bir albümin.


neurosyphilis : n. Merkezi sinir sisteminde ağır tahribatla belirgin frengi, nörosifiliz.


omphaloncus : n. Göbek şişi veya tümörü.


photolytic : a. Fotolize ait.


presenium : n. Yaşlılık öncesi devre, yaşlılığa geçiş devresi.


proteometabolism : n. Protein metabolizması.


recapitulation : n. T ekrar, bir canlının gelişme ve büyümesindeki safhanın nesiller boyunca tekrarı.