Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

wall nedir?

wall : n. Duvar, cidar, çeper.

Cell wall : Hücre zarı;


Nail wall : Tırnağın yan ve distal uç kısımlarını örten deri;


Vessel wall : Damar cidarı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capric : a. biochem. Yağlı bir asit, kaprik.


coronaritis : n. koroner arterlerin iltihabı.


deamidation : n. Bileşikten, kimyasal reaksiyonla amied grubunun çıkarılması bileşiğin, yapısındaki amide gruplarını kaybetmesi.


duodenojejunal : n. Duodenum ile jejunumu ilgilendiren, bu organlarla ilgili olan.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


excitor : n. Uyarıcı (sinir).


fellattorism : n. See: fellation.


fibrinogenemia : n. Kanda aşırı miktarda fibrin bulunuşu.


galactase : n. biochem. Peyrini olgunlaştıran bir enzim, galaktaz.


herpes : n. Uçuk, içi sıvı ile dolu vezikül, erpes.


incoherence : n. Tutarsızlık, birbiriyle ilişkisizlik (fikir ve düşüncelerin birbiriyle ilişkisiz oluşu gibi).


intratumour : a. Tümörüniçnide.


leptotrichia : n. Düz veya hafif eğri şekil gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


myoclonus : n. Bir kas veya bir grup kasın kronik spazmı, miyoklonus.


myosynizesis : n. Kasların yapıqması.


orthodontia : n. Çenedeki duruşları bozuk olan dileri düzgün bir duruşa getirmeyi öğretne bilim, ortodonsi.


parasitic : a. 1. Parazit veya parazitlerle ilgili; 2. Diğer bir organizma üzerinde gıdasını ondan temin ederek hayatını sürdüren, parazit şeklinde yaşayan; 3. Parazitlere bağlı, parazitlerin sebep olduğu.


polythelia : n. Memeucu adedinin normalden fazla olması, politeli.


potassa : n. biochem. Potasyum hidroksid.


schiötz tonometer : n. See: Tonometer.