Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wall nedir?

wall : n. Duvar, cidar, çeper.

Cell wall : Hücre zarı;


Nail wall : Tırnağın yan ve distal uç kısımlarını örten deri;


Vessel wall : Damar cidarı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bretylium : n. Antihipertansif bir adrenerjik bloker.


celioscopy : n. karın boşluğu ve bu boşlukta yer alan organların ,selyeskop aracılığıyla muayenesi.


cytochemism : n. 1. Hücrelerde seyreden kimyasal olayların tümü; 2. Vücut hücrelerinin kimyasal ajanlara karşı gösterdiği reaksiyon.


ependymoma : n. Ependimosit'lerden gelişen iyi huylu bir tümör; ependimom.


interauricular : a. See: interatrial.


lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.


hemiazygos : n. Küçük azigos,vena hemiazygos.


kation : n. See: Cation.


knee : n. Diz, genu.


maggot : n. Sürfe, kurt, sinek kurdu, larva.


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


notch : n. Çentik, diş.


odontoparallaxis : n. Diş intizamsızlığı.


odontopisis : n. Diş gıcırdatma.


orofacial : n. Ağız ve yüzle ilgili.


pessary : n. 1. Retroversion halindek uterus'u anteversion halinde tutma veya sarkan uterus ve vagina duvarlarını yukarı iterek ona destek temin etmek amacıyla vaginaya yerleştirilen lastik veya diğer bir maddeden yapılmı araç, peser; 2. Vagina yoluyla kullanılan herhangi bir ilaç, ovül, vaginal supozituvar; 3. Gebeliği önleme amacıyla vagina'dan serviks önüne yerleştirilen araç.


phospholipidemia : n. Kanda fosfolipid artışı.


precipitation : n. 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).


sensibility : n. Hassasiyet, duygu kudreti, duyarlık.


somatopathy : n. Organik sebebe bağlı herhangi bir hasatlık, organik kaynaklı herhangi bir bozukluk, somatopati.