Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wall nedir?

wall : n. Duvar, cidar, çeper.

Cell wall : Hücre zarı;


Nail wall : Tırnağın yan ve distal uç kısımlarını örten deri;


Vessel wall : Damar cidarı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiloquy : n. Sertleşmiş akciğer dokusuyla çevrili bronş üzerinde, oskültasyon esnasında alınan anormal ses.


caproic : a. biochem. Yağlı bir aside ait, kaproik.


catastrophic : a. Felaket getiren, sonu kötü biten.


cephalogyric : a. Başın çevresel dönüş hareketleriyle ilgili.


craniotabes : n. Rahitiste kafa kemiğindeg örülen yumuşama.


floccillation : n. Çok şiddetli nöbet.


lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.


heteroxanthine : n. biochem. İdrarda bulunan lökomain (metilksantin).


homotype : n. Şekil ve görevleri aynı olan iki simetrik organdan her biri (el gibi) veya şekil ve görev bakımından birbirine benzeyen iki parçadan her biri (humerus ve femur gibi), homotip.


hyperadrenocorticism : n. Böbreküstü bezi korteksinden, başta hidrokortizonolmak üzere adrenokortikal hormonların aşırı salgılanması hali, hiperadrenokortisizm.


insatiable : a. Doymaz, tatmin olmaz, yatışmaz.


lability : n. 1. Dayanıksızlık; 2. Kararsızlık.


menopausal : a. 1. Menopoz'la ilgili, menopoz'a bağlı; 2. Menopoz devresinde görülen, menopoz'a eşlik eden (belirti, kanama vs. hakkında).


neurosclerosis : n. Sinir dokusu sertleşmesi, nevroskleroz.


occipitomental : a. Artkafa ve çeneye ait.


per : pref. Vasıtası (yolu) ile.


phlebotomy : n. 1. Kan alma; 2. Damar (ven) ameliyatı, flebotomi.


pneumo : pref. 1. Hava veya gaz; 2. Akciğer, akciğerle ilgili, pnömo.


pneumotorrhachis : n. Omurga kanalında gaz (hava) bulunuşu.


polyarthritis : n. Birçok eklemlerin iltihabı, poliartrit.