Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

wall nedir?

wall : n. Duvar, cidar, çeper.

Cell wall : Hücre zarı;


Nail wall : Tırnağın yan ve distal uç kısımlarını örten deri;


Vessel wall : Damar cidarı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choriocarcinoma : n. Koryon vilüsları epiteli (trophoblast)'nden gelişen kötü huylu tümör, koryokarsinom.


crepitation : n. 1. Krepitasyon: İki sert yüzün birbirine sürtünmesinden çıkan ses; 2. Akciğerlerde yaş rallerde veya derialtı amfizemde basmakla duyulan ses.


cryptomenorrhoea : n. Hymen imperforatus veya vaginal atrezi gibi nedenlerle, menstruasyon kanının uterus içinde birikmesi.


eleothorax : n. Plevra boşuğuna yağ zerkedilmesi.


genitalia : n. pl. Üreme organları.


hematinic : a. 1. Kandaki hemoglobinin çoğalması; 2. Kana ait, hematik.


homothermal : a. Aynı hararette olan.


infusion : n. 1. Enfüzyon, damarlara zerketme; 2. Müessir elementlerini elde etmek için bir maddenin kaynatılması; 3. Kaynatma ile elde edilen eriyik.


liniment : n. Romatizma v.s için vücudu oğmakta kullanılan yağlı sıvı (ilaç).


methylpyrylone : n. Barbitürat yapısında olmayan bir hipno-sedatif.


nonproduction : n. Meydana gelmeme, oluşmama, yokluk.


patellofemoral : a. Patella ve femura ait.


phacolysis : n. Göz merceği erimesi, fakoliz.


pimelorrhea : n. Dışkı'da fazla miktarda yağ bulunması ile belirgin ishal, yağlı diyare, pimelore.


polycystic : a. İçinde birçok kist veya boşlukları olan, çok keseli veya çok boşluklu, polikistik.


saccharomycosis : n. 1. Saccharomyces ihtiva eden nodüllerle müterafık cilt hastalığı; 2. Mayalardan mütevellik hastalık.


slime : n. Sulu kıvam gösteren yapışkan nitelikte herhangi bir madde.


spermatozoan : a. Spermatozoon veya spermatozoonlarla ilgili.


sphygmoscopy : n. 1. Nabız muayenesi; 2. Nabız atımlarının sfigmoskop aracılığıyla izlenmesi, sfigmoskopi.


sporo- : pref. See: Spor-.