Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

waldeyer's ring nedir?

waldeyer's ring : n. Farinks çevresinde yer alan lenfatik halka.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

charcot's : n. İleri derecede tabes dorsalis veya syringomyelia vakaları ile birlikte görülen, bir eklemin tam anlamıyla düzensiz şekilde hareket etmesi hali.


cholecystocolostomy : n. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


choleresis : n. Karaciğerde safra oluşması, karaciğerden safra salgılanması.


craniotomy : n. 1. Doğum esnasında rahimde ölen çocuğu çıkarmak için onun başına yapılan ameliyat; 2. Kafatası teşrihi, kranyotomi.


dermatocellultis : n. Cilt ve derialtı hücresel dokunun iltihabı.


erythrocytes : n. Dolaşım kanında bulunan ve normalde nukleus ihtiva etmeyen kırmızı kan kürecikleri, eritrositler.


exopathic : a. Vücudun dışından kaynaklanan, eksopatik.


fatty : a. 1. Şişman; 2. Yağlı.


hepatoma : n. Karaciğer tümörü, hepatom.


heterozygosity : n. See: Heterozygosis.


hypophosphite : n. biochem. Hipofosforik asidin herhangi bir tuzu, hipofosfit.


hypnophobia : n. Uykuya dalmaktan aşırı korkma, uyku korkusu.


leptoprosopia : n. Yüzün, uzunluğuna oranla anormal şekide dar oluşu.


levorphanol : n. Morfin yerine kullanılan sentetik bir madde.


locular : a. Hücrevi, hücreli, gözeli, löküllü.


lymphoplasm : n. See:Spongioplasm.


microsphygmia : n. Nabzın parmakla zor duyulacak kadar hafif olması, mikrosfigmi.


mobilization : n. Harekete gelme veya getirme, müteharrik hale sokma.


modiols : n.Cochlea ortasındaki kemik kısmı, modiyolus.


nephrocele : n. Böbrek fıtığı, nefrosel.