Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

waldeyer's ring nedir?

waldeyer's ring : n. Farinks çevresinde yer alan lenfatik halka.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).


carminative : n. 1. Yel (gaz) çıkarıcı; 2. Karın ağrısını geçiren ilaç.


dysbasia : n. Yürümede güçlük, disbazı.


elaidin : n. biochem. Bir çeşit yağ (C37H10O6).


endogastric : a. mide içi (ne ait).


fecula : n. (pl. fecuae) biochem. Nişasta, fekül


ferrum : n. biochem. Demir.


forefinger : n. Şahadet parmağı.


phthisicky : a. 1. Veremli; 2. Astmalı.


hypercryalgesia : n. Soğuğa karşı aşırı duyarlık hali.


indurative : a. 1. Sertleşme ile ilgili; 2. Sertleşme gösterern; 3. Sertleşmeye sebep olucu, sertleştirici.


influenzal : a. 1. İnfluenza (grip) ile ilgili; 2. İnfluenza'ya bağlı, influenza'nın sebep olduğu.


lympholeukocyte : n. Büyük tek nüveli lökosit.


mastoidectomy : n. Mastoid hücrelerinin çıkarılması.


microphysics : n. Maddenin ince yapısını inceleyen bilim.


peptonemia : n. kanda pepton bulunuşu.


photoreceptive : a. Işığı görebilen.


pneumoperitonitis : n. Gaz oluşumundan ileri gelen periton iltihabı.


propane : n. biochem. Ham petrolda bulunan bir hidrokarbon, propan.


rete : n. (pl. retia). Ağ, şebeke, örgü (sinir v.s).