Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

waldeyer's ring nedir?

waldeyer's ring : n. Farinks çevresinde yer alan lenfatik halka.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloruremia : a. İdrarla itrah edilmesi gereken klorid'lerin kanda birikmesi.


dens(-tes) : n. Dişler.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


epitympanum : n. timpanın üst tarafı (kısmı).


frigotherapy : n. Hastalığın soğukla tedavisi.


gestaltism : n. Algılanan unsurların zihinde, parçalara ayrılamayan bütün halinde oluştuğunu kabul eden görüş, gestalt teorisi.


submucosa : n. Mukozaaltı gözeli dokusu.


gross : n. & a. 1. İri büyük, gözle görülen kalın, 2. İşlenmemiş kaba, hissiz.


hemophagocyte : n. Kan yuvarlarını yokeden bir hücre.


hypernatremia : n. kanda sodyum miktarının artışı.


idioplasm : n. Plazmanın organizmanın niteliğini tayin eden kısmı, idyoplazma.


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


jejunal : a. Jejunuma ait, jejunalis.


mesenteriorrhaphy : n. Mezenter iltihabı, peritonit, mezenterit.


neurotherapy : n. sinir hastalığı tedavisi, nevroterapi, psikoterapi.


organotrophic : a. Vücut organlarının beslenmesi ile ilgili.


oscheolith : n. Skrotum yağbezleri taşı.


perifolliculitis : n. Saç (kıl) folikülleri çevresinin iltihabı, perifolikülit.


peristaphyline : a. Küçük dilin çevresinde bulunan, peristafilin.