Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

waldeyer's ring nedir?

waldeyer's ring : n. Farinks çevresinde yer alan lenfatik halka.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


cholecystangiogram : n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesi ile safra yollarını gösteren film.


chromate : n. biochem. Krom asidi tuzu, kromat.


cystiform : a. Kist şeklinde, kiste benzeyen.


drowsiness : n. Uyuşukluk, bilinç uyuşukluğu ile beraber seyreden uykulu hal, sersemlik hali.


endosmotic : a. Endozmoz'lai lgili.


holosteosclerosis : n. Yaygın osteoskleroz.


hypergeusia : n. Tat alma duyusunun çok gelişmiş olması.


jalap : n.Çalepa, kökü müshil bir bitki veya bu bitkiden çıkarılan ilaç.


kali : n. biochem. See: Potash.


keratomalcia : n. Korneanın beslenme bozukluğu sonucu yumuyaşıp yararalar göstererek parçalanması, keratomalasi.


Little's Disease : n. Spastik tipte dipleji, bacakların makas şeklinde bükülmesine sebep olur.


mucoserous : a. Sümük ve serumdan oluşan.


neuroticisim : n. Anormal veya aşırı sinirin tamiri.


photoreceptor : n. Işığa hassas olan alıcı.


premaxillary : a. Maksilla önü, üst çene kemiği önünde bulunan.


renopathy : n. Böbrek hastalığı, renopati.


reticuloplasmocytoma : n. Retikülosit ve plazmosit ihtiva eden tümör.


sinistraural : a. Sol kulakla daha iyi işitebiln.


spherical : a. Kürevi, küreye ait, küresel, sphericus.