Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

wakefulness nedir?

wakefulness : n. Uykusuzluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coagulometer : n. Kanın pıhtılaşma zamanını ölçen araç.


costa : n. (pl. costae). Kaburga.


deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


dermatoglyphics : n. Parmak uçlarındaki, avuç içlerindeki ve tabanlardaki cildin incleenerek herhangi bir gelişim anomalisi mevcut olup olmadığının araştırılması.


draw : v. 1.Çekmek, çekerek sıvıyı boşaltmak; 2. Diş çekmek, dişi çekip çıkarmak.


endaural : a. Dış kulak kanalının iç bölümüne ait olan, bu kısmı ilgilendiren.


idiocy : n. Akıl zayıflığı, zeka geriliği; aptallık, idyosi.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


intermenstrual : n. Menstruasyon periodları arasında cereyan eden.


laxation : n. 1. Barsak muhteviyatını boşaltma; 2. Gevşeme, gevşeklik.


neutralize : v. 1. Eriyiğin asit veya alkali (kalevi) etkisini ortadan kaldırmak, nötralize etmek; 2. Herhangi bir şeyi tesirsiz hale getirmek.


odontoid : a. Diş şeklinde, dişsel, odontoid.


oothecocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


otorhinolaryngology : n. Kulak, burun ve boğazın iltihabı, görevleri ve hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.


pharyngosalpingitis : n. Yutak ve Eustachi borusu iltihabı.


pimelorthopnea : n. See: Piorthopnea.


prototoxin : n. Toksin'in antitoksin ile birleşme eğilimi gösteren, öldürücü özelliğe sahi esas unsuru, prototoksin.


roof : n. Bir oluşumu üstten örten kısım, çatı, dam.


sensoparalysis : n.Duyu sinirlerinin felci.


shadow-casting : n. Ültramikroskopik cisimlerin mikroskop altında görülebilmelerini sağlamak için krom veya altın gibi maddelerle kaplanması.