Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

wakeful nedir?

wakeful : a. Uykusuz, uykusuzluk çeken.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burn : n. Yanık, yanık yeri.


chorioma : n. Koryon hücrelerinden gelişen herhangi bir tümör, koryon tümörü. (koryoadenom gibi iyi huylu, koryokarsinom gibi kötü huylu olabilir).


conus : n. (pl. coni): See: Cone.


dioptry : n. Bir merceğin ışığı kırma kudreti, diyopteri (odak noktası, merkezinden bir metre mesafede olan merceğin kırma kudreti birim olarak alınmıştır).


eosinophilic : a. Eozin'le kolayca boyanan, eozin'i kolayca alan.


estrin : n. see: estrogen.


explorer : n. 1. Araştırma ve muayenede kullanılan herhangi bir alet; 2. Dişte çürük, yenme v.b. durumları tesbite yarayan sivri uçlu dişçi aleti.


fibrocystic : n. Fibrokiste ait olan, fibrokist ile ilgili.


granulocytopoiesis : n. Granülositlerin meydana gelmesi (oluşumu).


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


infrapatellar : a. Patellaaltı.


kinesiotherapy : n. kasları harekete sevkederek tedavi, hareket sistemini ilgilendiren bir hastalık veya bozukluğ düzeltme amacyla kişiye aktif ve pasif hareketler yaptırma, kinezyoterapi.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


melanodermic : a. 1. Melanoderma ile ilgili; 2. Melanoderma gösteren.


misocainia : n. Yeni fikirlere karşı duyulan nefret.


per secundan intentionem : Bir yaranın iki dudağının ancak granülasyon dokusunun aracılığı ile kaynayıp iyileşmesi.


phakoma : n. Merceksi itle veya tümör.


polioencephalopathy : n. Beyin gri maddesinin iltihabı.


sanitarian : n. Sıhhiyeci.


sensation : a. 1. His, duygu, duyum; 2. Heyecan, merak.