Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

wakeful nedir?

wakeful : a. Uykusuz, uykusuzluk çeken.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharo : pref. Göz kapaklarına ait (patoloji terimlerinin başına gelir).


cerebellospinal : a. Beyincik ve omurilik'le ilgili.


cinnamaldehyde : n. biochem. Kuvvetli kırıcı ve sarı renkte bir sıvı.


contrastimulant : a. Uyarıyı önleyen, uyartıyı ortadan kaldıran.


fibropericarditis : n. Fibröz perikardit.


hepatopleural : a. Karaciğer ve plevraya ait.


habitual : a. İtiyadi, alışkanlığa bağlı, habitüel.


hemorrhoids : n. pl. Anus çevresindek venalarda görülen variköz değişiklikler.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


hyperactivity : n. Aşırı faaliyet.


hyperglycorrhachia : n. Beyin omurilik sıvısında fazla şeker bulunması.


hypoeosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin azalması.


ischemia : n. Muayyen bir bölgenin geçici kansızlığı (mesela retina damarlarının daralması neticesi geçici olarak körlük meydana gelir), iskemi.


isoxazole penicillins : n. Ağız yoluyla alınabilen penisilin türevleri.


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


logadectomy : n. Konjonktivin bir parçasının ameliyatla çıkarılması, logadektomi.


lousiness : n. Bitlenme, bit enfestasyonu. See: Pediculosis.


lyoglycogen : n. biochem. Hücre içinde bulunan kabuk eriyebilen glikojen.


meningocortical : a. Meninkslere ve kortekse ait.


myocyte : n. Kas dokusu hücresi, miyosit.