Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

waist nedir?

waist : n. Bel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dereism : n. Hayal gücünün her zaman gerçeğe üstün gelişi ile belirgin zihin çalışması.


diminution : n. Azalma, eksilme, küçülme (Miktar, hacım veya derece bakımından).


empiric : a. 1. görgü'ye dayanan, ustadan görme, ampirik; 2. Ampirik tıp okuluna mensup kimse, bu okula göre hekimlik yapan kişi.


essence : n. Tasfiye edilmiş durumdaki alkol ruhu içinde bulunan uçucu bir yağ çözeltisi.


esterolytic : a. 1. Esteroliz'le ilgili; 2. Esteroliz'e sebep olan.


fulmination : n.Aniden şiddetle oluşma, birden alevlenme (hastalık hakkında), patlama, açılma (ülser hakkında).


lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.


hamamelis : n. Hamamelis virginia (bir çeşit çalı).


hydrokinesitherapy : n. sulatı idmanı ile aypılan tedavi.


inclination : n. 1. Temayül, eğilim, meyil, eğrilik; 2. Eğilme derecesi.


inflection : n. See: inflexion.


inoperable : a. Ameliyata elverişil olmayan.


instinct : n.&a. 1. İçgüdü, sevki tabii, insiyak; 2. Dolu (can, his, kuvvet, v.s. ile).


laminitis : n. Lamina iltihabı.


laparectomy : n. Karından ameliyatla bir şey çıkarma.


lymphatic : a. 1. Lenfaya (lenfe) ait, lenfatik, lymphaceus; 2. Lenf damarı.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


motion : n. 1. Mosyon;: Hareket; 2. İshal.


nasorbital : a. Burun ve göz çukuruna ait.


obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.