Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

waist nedir?

waist : n. Bel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbarsone : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılan arsenikli bileşim (C7H9ASN2O4).


climatotherapy : n. İklim tedavisi, hava değişimi (tebdili) ile tedavi.


comperssorium : n. Baskı aleti, özellikle kanamayı durdurmak için damar üzerine uygulanan alet


cuticular : a. Dış deriye ait, epidermis'le ilgili.


dechloridation : n. Vücuttaki klorid miktarının azaltılması (Tuz tahdidi ve diüretik kullanmak suretiyle).


decrudescence : n. Hastalık belirtilerinin yatışması, belirtilerin gerilemesi.


encephalometer : n. Kafatasını ölçme aleti, ensafalometre.


erythroblastoma : n. Eritroblastlardan doğan bir tümör.


esterase : n. biochem. Ester bağlarının hidrolizini sağlayan enzim.


filariasis : n. Filaria enfestasyonu, See: elephantiasis.


tenontolemmitis : n. Kiriş kılıfının iltihabı.


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


imbecility : n. Aptallık, geri zekalılık.


incretion : n. 1. İç salgı bezinin salgı faaliyeti; 2. İç salgı bezinin salgıladığı madde, iç salgı.


incudal : a. Örs kemiğe ait.


myoneuroma : n. kas dokus ihtiva eden nevrom.


nursling : n. Meme (süt) çocuğu.


osteoclast : n. 1. Büyüme halindeki kemiğin içinde kemik dokusunu yiyerek iç boşlukları meydana getiren çok nüveli iri hücrelerden biri; 2. Sakatlığı tedavi maksadiyle kemik kırma ameliyesinde kullanılan alet, osteoklast.


pathogenesis : n. Hastalığın esas ve gleişmii, patojenez.


phocomelia : n. Teratojenik bir malformasyon, kollar ve ayaklar doğrudan doğruya gövdeye bağlanarak mühüre benzer bir görünüm meydana getirirler.