Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

waist nedir?

waist : n. Bel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphasia : n. Beyindeki bir lezyon sebebiyle kelimelerin ağır telaffuzu ile belirgin konuşma şekli (Bazı akıl hastalıklarında görülür).


cheiloncus : n. Dudak tümörü.


chromometry : n. Sıvı renginin veya renk koyuluğunun, kromometre ile ölçülmesi.


flexion : n. Fleksiyon: 1. Eklemin yaptığı içeriye doğru bükülme hareketi, bükülme; 2. Bükme, flexio.


gesture : n. Konuşurken sözü kuvvetlendirmek amacıyla yapılan el, yüz veya vücut hareketi, jest.


hepatorrhaphy : n. Karaciğerdeki yırtık veya kesiğin dikilmesi.


physalis : n. (pl. physalides). Dev kanser hücresi.


heteropyknotic : a. 1. Heteropiknoz ile ilgili; 2. Heteropiknoz gösteren.


holergasia : n. Şahsiyet bozukluğu ile müterafık ruh hastalığı.


homeo : pref. Benze.


jargon : n. Kelimeleri yerinde kullanamama ile belirgin anlamsız ve anlaşılmaz konuşma, karışık konuşma.


lymphectasia : n. Lenfa şişme (gerilme).


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


miner's anemia : n. Kancalı kurt hastalığı.


oestrone : n. Oestradiol'e benzeyen ve daha çok yerel uygulamalarda kullanılan bir hormon.


phytotoxic : a. Bitki üzerine toksik etki gösteren.


pneumonectasia : n. See: Pulmonary emphysema.


polygraph : n. Nabız kaydeden silindirik cihaz, poligraf.


postero- : pref. Arka, arkasında.


pyocolpocele : n. 1. Vagina'da gelişen içi cerahat dolu tümöral oluşum, piyokolposel; 2. See: Pyocolpos.