Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

wafer nedir?

wafer : n. 1. Vaginaya konulmaya mahsus yassı fitil; 2. Bir çeşit yassı pilül.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiac : a. Karınla ilgili, karın bölgesi veya karın boluğuna ait.


chromaphil : n. See: chromaffin.


cylindroma : n. Tükrük guddelerinin habis tümörlerinde, bazal hücreli kanserlerde ve endotelyomalarda görülen bir durum.


cystase : n. biochem. Fagositlerin ihtiva ettiği bir enzim, sitaz.


exteroceptor : n. Vücut dışından gelen uyarıları alan sinir ucu.


fibroid : a. Lif gibi, lifi, lifsel, fibroid.


ginglyform : a. Sadece öne ve arkaya hareket yeteneği gösteren ekleme benzeyen, menteşe gibi.


phyma : n. 1. Deride yumru şeklinde kendini gösteren küçük şişlik, deri nodülü; 2. Deri veya deri altında oluşmuş tümör, deri tümörü.


gravidic : a. 1. Gebelikle ilgili, gebe kadınla ilgiil, 2. Gebelik esnasında oluşan gebelikte görülen.


herpetism : n. Herpes ve herpes'e benzer derilezyonlarının oluşmasına karşı yapısal eğilim taşıma hali.


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


lobulose : a. Küçük loblardan oluşan, küçük loblara ayrılmış.


main : n. See: Hand.


mesothelioma : n. mezotelyum hücrelerinin oluşan tümör, mezotelyom.


onchocerca : n. Filaria türü asalakların kurtçuk şekli.


opposite : a. Karşı, aksi, zıt.


pneodynamics : n. Solunum dinamiği.


polyleptic : a. Müteakip hecmeler ve düzelmelerle seyreden (hastalık).


postsystolic : a. Sistol sonu, sistol sonrası.


print : n. 1.İz, basmakla meydana gelen iz (ayak izi veya parmak izi gibi); 2. Baskı, basım, matbua; 3. Negatif'inden meydana getirilen fotoğraf.