Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

wafer nedir?

wafer : n. 1. Vaginaya konulmaya mahsus yassı fitil; 2. Bir çeşit yassı pilül.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiro, : pref. See: Chir.


contralateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; Karşı taraf üzerine paralizi v.s. gösteren vücut kısmının karşı tarafında görülen.


costovertebral : a. Kaburga ve vertebraya ait.


dentification : n. Diş haline dönüşme.


dextrosinistral : a. Sağdan sola doğru giden (uzanan).


diplegia : n. İki taraflı felç, dipleji.


externalize : v. Bilinçaltındaki çatışmalarını dışa aksettirmek.


histotomy : n. 1. Doku disseksiyonu; 2.See:Microtomy.


litms : n. Br çeşit ciğer otundan çıkarılıp asit etkisi ile rengi kırmızılaşan ve alkali etkisi ile tabii rengini alan mavi boya, turnusol.


macrodactylism : n. El veya ayak parmaklarının aşırı şekilde iri oluşu, makrodaktilizm.


men : pref. Her ay tekrarlayan uterus kanaması (adet) anlamına önek.


motility : n. Hareket kuvveti veya yeteneği, motilite.


opaque : a. 1. Donuk, şeffaf (saydam) olmayan, kesif; 2. Işığı geçirmeyen, opacus.


oxime : n. biochem. Hidroksilaminin bir aldehid veya keton tesiriyle elde edilen madde.


papillose : a. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papilla'larla örtülü.


peroral : a. Ağız olu ile, peroral, per os.


plague : n. Veba.


quadripolar : a. Dört kutuplu.


reflection : n. Aksetme, yansıma, refleksiyon.


siderocyte : n. İçinde hemoglobin yapısına girmemiş demir bulunan kırmızı seri hücresi.