Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

wafer nedir?

wafer : n. 1. Vaginaya konulmaya mahsus yassı fitil; 2. Bir çeşit yassı pilül.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capric : a. biochem. Yağlı bir asit, kaprik.


electrocision : n. Organların elektrik akımı ile çıkarılması elektrikle yapılan ameliyat.


encephalosclerosis : n. Beyin sertleşmesi.


gliomatosis : n. Nöroglia hücrelerin aşırı artışı, gliyom oluşması.


haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.


hyperlordosis : n. Aşırı lordoz hali.


incendiarism : n. Yangın çıkarma dürtüsü, yangın çıkarma amacıyla ateş tutuşturma eğilimi taşıma.


isoxazole penicillins : n. Ağız yoluyla alınabilen penisilin türevleri.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


metrorrhexis : n. Uterus yırtılması, rahim yırtığı.


myelolymphocyte : n. Normalden küçük ve anormal lenfosit, miyelolenfosit.


myosalgia : n. Kasta hissedilen ağrı, kas ağrısı.


pancreatopathy : n. Pankreas hastalığı.


paraphasia : n. Hafif afazi, parafazi.


perithelial : a. Peritelyum'la ilgili.


pontic : n.&a. 1. Hakiki dişin yerini alan diş; 2. Varol köprüsüne ait.


proguanil : n. ecz. Sıtmanın önlenmesinde ve tedavisinde kullanılan bir ilaç.


residuary : a. biochem. Artık, arta kalan.


sling : n. Askı, askıbandajı.