Bugün : 21 Mart 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

wafer nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

wafer : n. 1. Vaginaya konulmaya mahsus yassı fitil; 2. Bir çeşit yassı pilül.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


cerebrum : n. (pl. Cerebra).


dermic : a. Cildi, derisel.


endometroid : a. Endometre benzer.


gonycrotesis : n. Çarpık bacak.


granulocytosis : n. See: granulocytemia


subgroup : n. 1. Bir grubun daha ufak taksimatı; 2. İkinci derecede grup.


kellin : n. Gliseril trinitrat'a benzer özellikleri olan ve angina pectoris tedavisinde kulanılan bir ilaç.


malathion : n. Tarımsa lalanda insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.


mesonephric : a. Mezonefrona ait.


metropathia : n. Uterus bozukluğu, rahim hastalığı, metropati.


micropenis : n. Penis'in çok küçük oluşu.


mycobacterium : n. pl. Çubuk şeklinde ince, uzun bakteriler.


myelofibrosis : n. Kemik iliğinde lif dokusu oluşumu, miyelofibroz.


pepsinogen : n. Pepsinin inaktif şekli, pepsinojen.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic


postdiastolic : a. Diyasotlden sonra.


pragmatamnesia : n. Cisimlerin şekillerini hatırlayamama.


prehemiplegic : a. Hemiplejiden önce olan.


propagation : n. Yavrulama, üreme, yayılma, çoğalma, artma.