Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

wafer nedir?

wafer : n. 1. Vaginaya konulmaya mahsus yassı fitil; 2. Bir çeşit yassı pilül.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoatheroma : n. Göz kapağında gelişen yağ kisti.


calcine : v. biochem. Yakarak toz haline getirmek veya gelmek, kalsine etmek.


chylothorax : n. Ductus thoracicus'tan Plevral boşluğa chylus sızması.


creature : n. Yaratık (hayvan veya insan), mahluk.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


dol : n. Ağrı birimi, ağrının şiddetini belirtmede kullanılan ünite.


ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.


glossoepiglottic : a. Dil ve küçük dile ait.


kataphraxis : n. Bir organı yerinde tesbit için çevresine metal destek koyma, bu amaçla yapılan ameliyat.


leuconychia : n. pl. Tırnaklar üzerinde görülen beyaz lekeler.


lobulose : a. Küçük loblardan oluşan, küçük loblara ayrılmış.


luteol : n. biochem. Yapraklarda bulunan sarı renkli pigment.


mesocolic : a. Kolon mezenteri ile ligili.


nephritic : a. n. 1. Nefrite ait; 2. Nefrit ilacı.


neurasthenic : a. 1. Nevrasteni ile ilgili, nevrasteni'ye bağlı; 2. Nevrasteni gösteren kişi.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


oophorocystectomy : n. Yumurtalık kistinin ameliyatal çıkarılması.


postsplenic : a. Dalak arkası, dalak arkasında.


pragmatics : n. See: Pragmatism.


pulp : n. Bir organın yumuşak kısmı, öz, pulpa.