Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

wafer nedir?

wafer : n. 1. Vaginaya konulmaya mahsus yassı fitil; 2. Bir çeşit yassı pilül.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

.calf : n. Baldır.


bisulphite : n. biochem. Sülfite nazaran iki misli sulfuroz asidi ihtiva eden bir tuz.


capitellum : n. Humerus'un alt dış ucunda yer alan düz, yuvarlak hatlı ve küçük bir çıkıntı, Radius başı ile birleşerek eklem yapar.


cervicodorsal : a. Boyun ve sırtla ilgili.


chlorocresol : n. Koruyucu olarak kullanılan bir bakterisid madde.


costoaxillary : a. Kaburgalara ve koltukaltına ait.


dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


festination : n. Sinirlilikten gelen hızlı yürüme eğilimi.


fomentation : n. Pansuman yapma.


gastroduodenal : a. Mide ve duodenum7a ait.


gastroschisis : n. Karın duvarının doğuştan, yarık şeklinde açık oluşu.


glycogenesis : n. Fazla miktarda glikojen depolanması şeklinde ortaya çıkan metabolik bir hastalık, glikojenez.


hemeralopia : n. Gece körlüğü, hemeralopi.


microscopy : n. Mikroskopla inceleme, mikroskopi.


myelatrophy : n. Belkemiği çürümesi, omurilik atrofisi, miyelatrofi.


myocardiopathy. : n. Kalp kasını tutan herhangi bir sebepl gelişen miyokart hastalığı, miyokardiozis.


nephrotuberculosis : n. Böbrek tüberkülozu.


neurosclerosis : n. Sinir dokusu sertleşmesi, nevroskleroz.


peracute : a. Çok keskin, şiddetli, akut, had.


postero- : pref. Arka, arkasında.