Bugün : 20 Nisan 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

vasifactive nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

vasifactive : a. Damar oluşumunu hızlandıran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennogneic : a. Mukus meydana getiren, mukus salgılayan.


blepharelosis : n. Kirpik uçlarının içeriye dönük oluşu, kirpiklerin içeriye doğru bükülmesi.


carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


curarize : v. Kürar vererek kaslarda gevşeme meydana getirmek.


esophagus, oesophagus : n. Yemek borusu, özofagus, oesophagus.


exchanger : n. Herhangi bir şeiy diğer bir şeyle değiştirmede kullanılan aygıt, değiştirici aygıt.


excite : v. Tahrik etmek, harekete getirmek, uyarmak.


filter : n. Işık, su ve diğer sıvıları süzmeğe yarayan alet, süzgeç, filtre.


fossette : n. 1.Foset:Çukurcuk; 2. Gamze; 3. Küçük ve derin kornea ülseri.


gonococcic : a. See gonococcal


physaliferous : a. Kabarcıklar gösteren, yapısında küçük boşluklar bulunan.


levigation : n. Övütüp toz haline getirme, düz yapma.


meconism. : n. 1. Keyif verici olarak kullanma alışkanlığı, mekonizm; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


mytilotoxine : n. biochem. Midyeden çıkarılan zehirli bir cevher.


Paget's disease : n. Osteitis deformans.


palamture : n. Parmaklarınbirbirine yapışık oluşu veya aralarında, birbirine bağlayıcı doku şeridi bulunuşu.


pentosuric : a. 1. Pentozüri ile ilgili; 2. Pentozüri gösteren.


pericardiostomy : n. Perikard boşluğundaki sıvının dışarıya akmasını mümkün kolan cerrahi ağızlaştırma.


plasmodiotrophoblast : n. Koryon villuslarını çevreleyen trofoblast'ın dış tabakası sinsityum tabakası, sinsityotrofoblast.


spina : n. (pl. spinae). Diken, ucu sivri çıkıntı.