Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

vascularization nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

vascularization : n. Damarlanma, damarlaştırma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotome : n. Bronş'a kesit yapmada kullanılan bistüri.


cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.


clostridium : n. Oksijensiz ortamda yaşayan gram-pozitif sporlu basilleri kapsayan bir bakteri cinsi.


coxa : n. (pl. coxae). Kalça kemiği, koksa, os coxae.


cricotracheotomy : n. Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakea'ya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzeirnden geçrekleştirilen trakeotomi.


desiccant : a.&n. 1. Kurutan, kurumayı kolaylaştıran; 2. Kurutucu madde.


dysarthrosis : n. Bir eklemin hareket kabiliyetinin şekil bozukluğu veya hastalık sonucunda azalması.


extra : pref. Fazladan, dışında, ilaveten.


fig : n. İncir, ficus carica (Müshil ve hazmettiricidir).


genetic : a. 1. Genlerle ilgili kalıtımla ilgili; 2. Genlerle geçen, kalıtsal.


lageniform : a. Şişebiçim.


imperfection : n. Kusur, eksiklik, yetersizlik.


hypertoxic : a. Çok zehirli.


karyogamy : n.Çekirdeklerin kaynaşması ile belirgni hücre birleşmesi, karyogami.


lepidosis : n. Pullu kabarık (kızartı).


methohexitone (methohoxital) sodium : n. Çok kısa etkili bir barbitürat, ameliyat öncesinde damariçi yoluyla verilir.


organology : n. Organik oluşumu tanımlayan bilim, bitki ve hayvan organlarının bilimsel incelenmesi, organoloji.


periangiocholitis : n. Safra kanalları çevresindeki dokuların iltihabı.


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.


plerosis : n. Doku onarımı, harabiyet gösteren dokunun kendini yenileme suretiyle tekrar eski haline dönüşü.