Bugün : 20 Nisan 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

vanillism nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

vanillism : n. Vanilya ile uğraşanlarda görülen nezle, dermatit ve fenalık hissi ile müterafık hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbohemia : n. Kanda normal seviyenin üzerinde karbon dioksit bulunuşu, karbon dioksit'in atılamaması sonucu kanda birikim göstermesi.


carboxyl : n. biochem. Hemen hemen bütün organik asitlerde olan COOH radikali.


cytocarcinoma : n. 1. Kistik oluşumlar gösteren adenokarsinom, cystaadenocarcinoma; 2. Kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


emiction : n. 1. İşeme; 2. İdrar.


family : n. 1. Aile; 2. Zürriyet, döl.


furfuraceous : a. 1.Kepekli; 2. Kepeğe benzer.


gambir : n. See: Catechu.


giggling : n. kıkır kıkır gülme (Bazı akıl hastalarında görüldüğü gibi).


gonocide : n. Gonokokları öldürücü.


inoculate : v.&a. 1. Aşılamak; 2. Aşılanmış, aşılı.


karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.


malrotation : n. Anormal veya patolojik dönme hareketi.


margarine : n. biochem. Hayvan ve bitki yağlarından çıkarılan bir çeşit yağ.


myelosis : n. Granülositik lösemi, miyeloz.


neo : pref. Yeni.


perceive : v. 1. Farkına varmak, duyu organları aracılığıyla herhangi bir şeyin veya değişikliğin farkına varmak; 2. Anlamak, sezmek, idrak etmek.


pervigilium : n. Anormal uykusuzluk.


phenytoin : n. Bazen fenobarbiton ile birlikte, garnd mal tedavisinde kullanılan antikonvülsan bir madde.


plicate : a. Büklümlü, kıvrımlı, plicatus.


spirillemia : n. Kanda Spirillum cinsi mikro-organizmaların bulunuşu.