Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

valvulotomy nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

valvulotomy : n. Kalp kapağı ameliyatı, valvülotom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypeptic : a. Ağır hazmolan.


bradysphygmia : n. See: Bradyrhythmia.


cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.


phrenology : n. Zeka istidatlarını kafa biçiminden tanıma bilimi, kafa kemiği şeklinin akli melekelere alamet olması nazariyesi, frenoloji.


phrenosin : n. Beyinden çıkarılna bir madde.


heminephrectomy : n. Böbreğin kısmen ameliyatla çıkarılması.


hyperchromatism : n. 1. Aşırı pigmantasyon; 2. Boyama yeteneğinin artması.


ichthyosis : n. Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren konjenital bir durum.


indivisible : a. Kendisintden daha ufak parçaya ayrılmaz, bölünmez.


insufficiency : n. Kifayetsizlki, yetmezlik, ensüfizans.


intramural : a. Bir organın duvarları (cidarları) içinde bulunan, duvariçi.


intussusception : n. 1. Gıda olarak alınan şeyin vücutta dokuya dahil olması; 2. Birkısım barsağın başka bir kısmın içine girmesi.


mastocyte : n. Mast hücresi, mastosit.


monofactorial : a. Bir etkene bağlı, bir etkenle ilgili.


morphinomaniac : n. Morfin tiryakisi, morfine müptela, morfinman.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


ophthalmotonometry : n. Göziçi basıncının ölçülmesi.


paracystic : a. Mesane yakınında, mesane'ye komşu, mesaneye bitişik.


pneumonocentesis : n. Teneffüs.


psychodiagnosis : n. Psikolojik testler ve yöntemler yardımıyla akıl veya ruh hastalığına sebep olan faktörlerin belirlenmesi, bu yolla hastalığı tehis etme, psikodiagnoz.