Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

valvular nedir?

valvular : a. Kalp kapaklarına ait veya benzer, kapaksı, valvüler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceruminosis : n. Kulak yağının fazla miktarda sekresyonu.


cyclodiathermy : n. Corpus ciliare'nin diatermi ile ortadan kaldırılması,


demulcent : a. 1. Yatıştırıcı, müsekkin; 2. Uyuşukluğu gidermek.


distortion : n. Dönme, bükülme, çarpıklık.


ducrey's bacillus : n. Küçük gram negatif basiller.


ectodermatosis : n. Ektoderm'den kaynaklanan organ veya oluşumlarda kusurlu gelişim nedeniyle meydana gelen patolojik durum.


lac : n. süt, lactis


phycochrome : n. Deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi, fikokrom.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


lenticonus : n. Göz merceğinin koni şeklinde çıkıntısı.


mucinolysis : n. Musin'in erimesi, çözülmesi.


mycetism : n. Zehirli mantarların yenmesi sonucu gelişen toksik durum, mantar zehirlenmesi.


myentericus : n. Miyokard(iyum), kalp (yürek) kası.


nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.


per anum : Anus (makat) yolu ile.


perforans : a. see: perforating.


peripylic : a. Kapı toplar damarını saran.


prostatorrhea : n. Prostattan nezlevi ifrazat gelmesi.


proteinivorus : a. Proteinle beslenen.


reniportal : a. Böbreğin kapı sistemine ait olan.