Bugün : 26 Şubat 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

valvular nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

valvular : a. Kalp kapaklarına ait veya benzer, kapaksı, valvüler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextrogastria : n. Midenin sağa doğru yer değiştirmesi (sağa kayması).


diathermic : a. 1. Hararet geçiricilik hassası olan; 2. Elektrikle vücuda hararet verme usulüne ait, diyatermik.


expansion : n. Açılış yayılma, genişleme (hacim).


friar's balsam : n. Eskiden bronşit tedavisinde kullanılan bir madde.


intellect : n.Akıl, zihin, idrak, anlayış (idrak) yeteneği.


uveoparotitis : n. Parotitisle seyreden üveit.


haustus : n. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı.


hormonopoiesis : n. Hormon oluşumu.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


ischiatic : a. Siyatike (iskiyuma) ait.


malarial : a. Sıtmalı.


methionine : n. biochem. Kükürtlü ve esansiyel bir aminoasit, metionin.


ophthalmovascular : a. Gözün kan damarlarına ait.


paraphiliac : a. 1. Parafili ile ilgili; 2. Parafili gösteren, parafili ile belirgin; 3. Parafili'ye müptela kişi.


periureteral : a. Ureteri saran.


pharmacognosist : n. Farmakognozi uzmanı.


phonopneumomassage : n. Orta kulağın hava ile masajı.


radiumization : n. Patolojik lezyonu, tedavi amacıyla radyum ışınları etkisine maruz bırakma, radyum tedavisi.


rectus : n. Karın veya baş ve gözde bulunan düz kaslardan biri, rektus.


spasmotoxin : n. Clostiridium tetani tarafından salgılanan toksik madde, tetanos toksini, spazmotoksin.