Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

valvular nedir?

valvular : a. Kalp kapaklarına ait veya benzer, kapaksı, valvüler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costectomy : n. Kaburganın ameliyatla çıkarılması, kostektomi.


fibrinemia : n. See: Fibremia.


fusiform : a. İğbiçim, iğsi, fusiformis.


gonotoxic : a. Gonokok toksinlerinin sebep olduğu, gonokok enfeksiyonuna bağlı.


hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.


leptazol : n. Barbitürat zehirlenmelerinde kullanılan güçlü bir merkez sinir sistemi uyarıcısı.


masticator : n. Çiğnetici, masticatorius.


orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.


override : v. Kırılmış bir kemiğin bir ucunu diğerinin üzerine koymak.


photodysphoria : n. Işığa bakamama, ışıktan ürkme, ışıktan korkma.


pneodynamics : n. Solunum dinamiği.


rabiform : a. Kuduz'a benzeyen.


romberg's sigu : n. Bir ataksi belirtisi, gözler kapalı ve ayaklar birleştirilmiş durumda iken, sallanmaksızın ayakta durmağa muvaffak olamama hali.


schwannoma : n. Schwann zarından kaynaklanan tümör.


symphysiolysis : n. İki taraf pubis kemiklerinin birbirinden ayrılması, semfizyolizis.


thenal : a. Elayasına ait.


thermostatics : n. Isıyı muhafaza bilimi, termostati.


urinal : n. İdrar kabı, ördek, urinalis.


urohematonephrosis : n. Böbrek pelvisinin idrar ve kan birikimi nedeniyle şişmesi, ürohematonefroz.


variolous : a. Çiçek hastalığına ait, çiçek hastalığı taşıyan.