Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

valvula nedir?

valvula : n. (pl. valvulae) Kapacık, kapakçık, valvül.

valvula anales : anat. Sinus analesleri aşağıdan sınırlayan enine kıvrımcıklar.


valvula lymphatica : anat. Akdamar kapağı.


valvula semilunaris dextra : anat. Kolka (aorta) supapının yarımay biçimindeki sağ kapacığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carious : a. Kemikleri veya dişleri çürümü.


clairaudience : n. Normal olarak işitilmeyen sesleri işitme, fevkalade işitme hassası.


collyrium : n. Göz banyosu.


compound : n. biochem. Bileşim, terkip.


diphenhydramine hydrochloride : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, allerjik bozuklukların tedavisinde kullanılır (C17H23NO HCI).


effuse : a. Yayılmış, ince tabaka halinde yayılmış.


entero-anastomosis : n. Barsak anastomozu.


etherization : n. biochem. a) Eterle uyutma; b) Eterle gelen uyku.


hepatomegaly : n. Karaciğer büyümesi, hepatomegali.


hypermelanosis : n. deride aşırı melanin toplanması (Derinin koyu renk almasına sebep olur).


manual : a. Ellere ait.


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


microfauna : n. Belli bir bölgede yaşayan ancak mikroskop yardımıyla görülebilen hayvancıkların tümü.


nymphoncus : n. "Nympha"ların şişmesi veya büyümesi.


oculogenital : n. Göze ve genital bölgeye ait olan her iki bölgeyi de ilgilendiren.


oleate : n. 1. Oleik asit'in tuzu; 2. Etkili maddenin oleik asit içindeki eriyiğinden oluşan ilaç.


pock-mark : n. Çiçek hastalığı kabarcığı (pistül)'nın deride iz olarak bıraktığı küçük çukurluk.


prosthodontics : n. Takma veya sun'i diş yapmayı inceleyen dişhekimlği dalı, prostodonti.


rhinoplastic : a. burun kırılmasına ait, rinoplastik.


spoon : n. Yara üzerindeki nekroze dokuları veya cerarahtil kısımları oyup çıkarmada kullanılan kaşık şeklinde cerrah aleti, kaşık.