Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

valvula nedir?

valvula : n. (pl. valvulae) Kapacık, kapakçık, valvül.

valvula anales : anat. Sinus analesleri aşağıdan sınırlayan enine kıvrımcıklar.


valvula lymphatica : anat. Akdamar kapağı.


valvula semilunaris dextra : anat. Kolka (aorta) supapının yarımay biçimindeki sağ kapacığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

domesticated : a. Evcilleştirilmiş, ehlileştirilmiş.


edentulous : a. Dişsiz, dişi olmayan


filtrate : a. Süzülmüş sıvı, filtrat.


gasometry : n. Gaz ölçme bilgisi.


terminology : n. Istilahlar, terimler, terminoloji.


hemocytoblast : n. Henüz olgunlaşmamış eritrosit, genç eritrosit.


incompatible : n. Birbiriyle uyuşmaz, birbiriyle bağdaşmaz, birbirine ters.


infecund : a. Doğurma yeteneği taşımayan, kısır, steril.


mongolism : n. Mongollara benzeyen yüz biçimi gösteren ve zeka geriliği bulunan hastalık.


nasorbital : a. Burun ve göz çukuruna ait.


pancreatomy : n. Pankreas ameliyatı.


parasystole : n. Sistol ile diastol arasındaki mesafe.


plantigrade : a. İnsan ve ayı gibi bütün tabanına basarak yürüyen.


potamophobia : n. Marazi deniz veya nehir korkusu, potamofobi.


proctalgia : n. Rektum ağrısı, rektalji.


rhinonecrosis : n. Burun kemikleri nekrozu.


rhombocoele : n. Omurilik kanalının nihai genişlemesi, rombosel.


Simmond's Disease : n. Hastada erkenden ihtiyarlık belirtileri başlar, ileri derecede zayıflama meydana gelir, yüz derisi kırışır, kıllar gri renk alır, kan basıncı düşük seviyededir, nabız yavaştır ve kemikler kolayca kırılabilir bir nitelik arzeder.


somatotonia : n. Kasların kuvvetli olması hali, kas kuvveti.


spondylosyndesis : n. Omurları cerrahi yoldan birbirlerine tesbit ederek hareketsizleştirme.