Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

valvotomy nedir?

valvotomy : n. Kalp kapağını kesme ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradystalsis : n. Barsak hareketlerinin anormal şekilde yavaş oluşu.


brain : n. Beyin.


cephalopelvic : a. Fetüs başı ve anne pelvisi ile ilgili.


dogger bank itch : n. Alevonidium'a bağlı olarak gelişen alerjik dermatit.


emboliform : a. Tıkaçbiçim, emboliform.


fibered : a. Lifli.


fibrinocellular : a. Fibrin ve hücrelerden yapılmış.


galactophoritis : n. Süt kanalı veya kanallarının iltihabı.


lacinia : n. Saçak, püskül.


ischiovertebral : a. İschium ve omurga ile ilgili.


keratalgia : n. Kornea ağrısı.


nostomania : n. Psişik bozukluğa uzanan ağır nostalji, nostomani.


nucleoside : n. biochem. Nükleotidlerin hidrolizinden meydana gelen bir madde grubu, nükleozid.


odontotrypy : n. Dişi delme, diş içinden cerahat çıkarma ameliyatı, odontotripi.


oxyacoia : n. İşitme duyusunun keskin oluşu, işitme keskinliği.


paregoric : a.&n. 1. Ağrı dindirici, teskin edici; 2. Müsekkin, kafurlu afyon ruhu.


renogenic : a. Böbrekten kaynaklanan, böbrek dokusundang elişen.


semiotic : a. 1. Hastalık belritileri ile ilgili; 2. Teşhise götürücü esas belirti veya belirtiler.


stymatosis : n. 1. Penis'in ağrı ile seyreden devamlı ereksiyon hali gösterişi; 2. Penis'in uretradan kanamanın eşlik ettiği devamlı ereksiyon hal gösterişi.


tropeolin : n. biochem. sarı anilin boyaları serilerinden biri.