Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

valvotomy nedir?

valvotomy : n. Kalp kapağını kesme ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dispersate : n. Herhangi bir maddenin çözülmesi sonucu taneciklerin oluştuğu süspansiyon.


divalent : a. İki değerli, çift değerli (Element'in birleşme değeri hakkında).


emetic : a. n. kusturucu (ilaç.


evaporating lotion : n. bir kompres halinde cilde tatbik edildiği zaman, buharlaşarak bölgenin yerel ısısını da beraberinde götüren ve böylece o kısmı soğutan sıvı.


febricity : n. Ateş meydana getirme niteliği.


gram : n. Gram.


holodiastolic : a. bütün diyastolü işgal eden.


hypaxial : a. Vücut ekseninin önünde, omurgadan geçen dikey eksenin önünde bulunan veya önünde uzanan.


mastoideum : n. T emporal kemiğin mastoid çıkıntısı.


mooren's ulcer : n. Aşındırıcı nitelikte korneal ülser.


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


nephrydrosis : n. Ureterdeki tıkanıklık sonucu pelvis renalis'in toplanan idrarla şişip genişlemesi, nefrohidroz.


neurocytolysis : n. Sinir hücrelerinin harabiyete uğraması, nörositoliz.


osazone : n. biochem. Şekerlerin fenil hidrazin ve asetik asitle ısıtılmasından meydana gelen bileşik maddeler, osazon.


paravitaminosis : n. 1. Klasik belritilre bulunmaksızın atipik belritilerle seyreden vitamin eksikliği; 2. Vitamin eksikliğine bağlı olmaksızın vitamin eksikliği belirtileri görülüşü ile belirgin klinik tablo.


phacoanaphylaxis : n. Göz merceği proteinlerine karşı anafilaksi.


phosphide : n. biochem. Fosforun bir metal ile bileşimi.


piperocaine hydrochloride : n. biochem. Profanol hidroklorür (mevzii veya spinal uyuşturucu olarak kullanılır).


polychemotherapy : n. Çok ilaçla yapılan kemoterapi.


postparalytic : a. Felç krizi (nöbeti) ni müteakip.