Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

valvotomy nedir?

valvotomy : n. Kalp kapağını kesme ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

black : a. Siyah, kara.


breathless : a. Nefesi kesilmiş, Ölü, cansız.


chloruremia : a. İdrarla itrah edilmesi gereken klorid'lerin kanda birikmesi.


choler : n. Safra choledochus.


condylar : a. 1. Kondile ait, 2. Kondilsi


denervate : n. Bir organ veya oluşuma ait siniri kesmek.


dicoumarol : n. Önceleri kullanılan ve ağız yoluyla etkili olan bir antikoagülan.


estriol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik bir madde.


ethereal : a. biochem. Etere ait, eterik, eteri havi, etere benzer.


excrete : v. Çıkarmak, ifraz etmek, lüzumsuz maddeleri atmak (defetmek).


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


fibrination : n. Kanda fibrin çokluğu (fazlalığı), fibrinasyon.


frons : n. Alın, kaşlarla saçlı deri arasında kalanbaş kısmı.


glutelin : n. biochem. Hububat tanelerinden çıkarılan basit protein.


physocele : n. 1. İçinde gaz (hava) bulunan şişlik; 2.İçinde gaz (hava) bulunan fıtık kesesi.


hyperadrenalemia : n. Kanda adrenal salgısının çoğalması.


indolent : a. 1. Ağrısız, acısız; 2. Gayrifaal.


leukemoid : a. Lösemiye benzer, lökosemili.


lithotritist : n. Taşı kırarak çıkaran cerrah.


lymphogonia : n. Lenfatik lösemide görülen büyük nüveli büyük lenfositler.