Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

valvotomy nedir?

valvotomy : n. Kalp kapağını kesme ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dipeptide : n. biochem. İki aminoasidden müteşekkil cisim, dipptid.


erubescence : n. Kızarma, derinin kızarması.


evaporation : n. Tebahhur, buharlaşma, evaporasyon.


family : n. 1. Aile; 2. Zürriyet, döl.


gout : n. Gut, Nukleoprotein metabolizmasının bozulması sonucu eklemlerdeki kıkırdaklarda ürat tuzlarının toplanmasından doğan hastalık (damla hastalığı).


granulosis : n. Granül oluşumu, granüloz.


hemodromometry : n. Kan akımı hızının,hemodromometre aracılığıyla ölçülmesi.


hodophobia : n. Yolculuk etmekten, sebepsiz yere korkma, seyahat korkusu.


hypercalciuria : n. İdradda kalsiyum fazlalığı.


hypnagogue : n. 1. Uyku getirici, uyutucu; 2. Uyutucu faktör.


intravillous : a. Vilüs içi, vilüs içinde.


iridosteresis : n. İrisin kısmen veya tamamen çıkarılması.


jejunal : a. Jejunuma ait, jejunalis.


leukocytoclasis : n. Lökositlerin parçalanıp dağılması.


monomicrobic : a. Tek mikroptan ileri gelen, tek mikroba ait, monomikrobik.


omentopexy : n. Epiplonun karın duvarına asılması, omentopeksi.


orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.


pelagism : n. Deniz tutması.


polyostotic : a. Birçok kemikleri ilgilendiren veya tutan (hastalık).


psychotic : a. 1. Psikoz'la ilgili, psikoz'a bağlı; 2. Psikoz gösteren, psikoz'la belirgin.