Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

valvoplasty nedir?

valvoplasty : n. pl. Kapaklar, özellikle kalp kapakları üzerindeg erçekleştirilen plastik ameliyatlar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canavanine : n. biochem. Soya fasulyesinden tecrit edilmiş bir aminoasit, kanavanin.


cholascos : n. periton boşluğuna safra sızışı.


colliquation : n.Hücrelerdeki protoplazmanın sulanma şeklindeki dejenerasoynu.


dentiform : a. Dişşeklinde.


dextrase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, dekstraz.


excitonutrient : a. Belenmeyi canlandıran ilaç.


failure : n. Zayıflık, yetmezlik, kifayetsizlik, bir organın fonksiyon iktidarsızlığı, normal görevini yapamaması.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


hemisection : n. İkiye bölme.


hemopleura : n. See: Hemothorax


hyperaphia : Dokunma hissinin çok artması.


idoxuridine : n. Antikanseröz ve antiviral etkiye sahip kimyasal bir madde.


hypinosis : n. Kandaf ibrin miktarının ileri derecede azalması, fibrin eksikliği.


intralymphatic : a. Bir lefn damarı veya lenf guddesi içinde.


ipecac, ipecacuanha : n. Güney Amerikaya mahsus ve kökü kusturucu veya müshil olarak kullanılan "İpeca" bitkisinden yapılan ilaç.


L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.


natality : a. Bir yıl içinde bin kişiye düşen canlı doğum sayısı, doğum oranı, natalite.


paraphrenitis : n. Diafragma'ya komşu dokuların iltihabı.


periphacitis : n. Göz merceği (lens) kapsülünün iltihabı, perifasit.


peritonealgia : n. Periton ağrısı.