Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

valvoplasty nedir?

valvoplasty : n. pl. Kapaklar, özellikle kalp kapakları üzerindeg erçekleştirilen plastik ameliyatlar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomyotomy : n. Heller ameliyatı.


choleic : a. Safraya ait.


colpocystotomy : n. Vagina duvarından kesit yaparak mesaneyi açma.


demoniac : a. 1. Çılgın deli, akıl hastası; 2. Kötü ruhların etkilediği kimse, cin çarpmış kimse.


dermatorrhagia : n. Cilt (deri) kanaması, dermatoraji.


endophlebitis : n. Bir ven intimasının iltihabı, endoflebit.


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


fecundity : n. Çok doğurma yeteneği, verimlilik, doğurganlık, dölceklik.


galeophobia : n. Kedilere karşı duyulan marazi korku.


gangrenous : a. Gangrenli.


group : n. biochem. Kimyasal bileşim hususunda birbirine benzer maddeler takımı.


haptenic : a. Hapten'le ilgili.


hematite-miner's lung : n. Hematit endüstrisinde çalışan kimselerde meydana çıkan bir çeşit silicosis.


ideophrenia : n. Fikir ve düşüncelerde anormallikle belirgin akıl hastalığı.


lissencephalia : n. Beyin yüzeyinde kıvrım (gyrus) yokluğu.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


metarteriole : n. Küçük arter ile kılcal damar arasında kalan damar.


myeloplegia : n. Omurilik felci, miyelopleji.


oviduct : n. Yumurtayı yumurtalıktan uterusa götüren boru, yumurtanın rahme giderken geçtiği kanal, yumurta geçidi, salpenks, tuba.


parablepsia : n. See: Parablepsis.