Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

valvoplasty nedir?

valvoplasty : n. pl. Kapaklar, özellikle kalp kapakları üzerindeg erçekleştirilen plastik ameliyatlar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorrhaphy : n. Kalb cidarının dikilmesi, travmatik cerrahide uygulanan bir yöntem.


cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


consultation : n. İstişare, konsültasyon.


coxarthrosis : n. Kalça ekleminin iltihabı.


diacid : n. biochem. İki hidroksil grubu ihtiva eden bir bileşim.


dysaesthesia : n. Hissizlik, dimağ felci.


esthesioneurosis : n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


ethmocarditis : n. Kalbin bağ dokusunun iltihabı, etmokardit.


eunuchoidism : n. Testislerin iyi gelişmemesinden dolayı meydana gelen konstitüsyon anomalisi (ses kadın sesine benzer, şişmanlık ve infantilizm görülür), önikoidizm.


fatigue : n. Yorgunluk, sürmenaj.


fulmination : n.Aniden şiddetle oluşma, birden alevlenme (hastalık hakkında), patlama, açılma (ülser hakkında).


gargling : n. Cee: gargarism.


hyperisotonicity : n. Hiperizotonik nitelik gösterme hali, osmotik eriyiğin basıncından daha yüksek basınca sahip olma hali.


incapable : a. Yeteneksiz, kabiliyetsiz.


megalocardia : n. Kalbin anormal büyümesi, kalp hipertrofisi.


misogynic, misogynous : a. Kadından nefrete ait.


monomyoplegia : n. Tek kas felci, monomiyopleji.


oxypurine : n.biochem.Oksijenli pürin.


putefaction : n. Açılma, meydana çıkma.


phosphonates : n. (pl.) Kemiklerde biriktiği zaman, osteoklastların tahrib edemeyeceği kadar sert bir kemik dokusu meydanag etiren kimyasal maddeler.