Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

valvoplasty nedir?

valvoplasty : n. pl. Kapaklar, özellikle kalp kapakları üzerindeg erçekleştirilen plastik ameliyatlar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbide : n. biochem. Bir karbon maden bileşimi, karbid.


denutrition : n. Beslenme bozukluğu (noksanlığı), beslenme yetmezliği (kifayetsizliği).


diaphanoscope : n. Kapalı vücut boşluğunu arkadan verilen ışıkla yadınlatıp görülebilir hale getirmede kullanılan alet, diyafanoskop.


epinosis : n. hastalığa eklenen veya geçirilen hastalığı izleyen psişik hastalık veya bozukluk.


Fundus : n. (pl. Fundi). Dip.


gastroplication : n. Mide genişlemelerinde uygulanan bir ameliyat tekniği.


half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.


intertrigo : n. Nemli deri katları arasında meydana gelen yüzeysel iltihap.


iridocoloboma : n. İris çatlağı.


local : a. Vücudun ufak bir bölümüne ait, mevzii, lokal.


nonspecific : a. Deli bir özelliği bulunmayan.


opercular : a. Operculum'a ait.


otogenous : a. Kulaktan kaynaklanan, otojen.


perididymis : n. Tunica vaginalis testis, perididim.


phalangosis : n. Kirpiklerin içe doğru kıvrılarak göze batması hali.


pinto : n. See: Pinta.


preoccipital : a. Oksipital kemik önünde, oksipital bölge önünde.


preparalytic : a. Felç oluşmasından önce, felç öncesi.


pudicity : n. İffet, hicap, ar, haya


rachidian : a. Omurgaya (belkemiğe)'ya ait.