Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

valviform nedir?

valviform : a. Kapak şeklinde, kapaksı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonuria : n. İdrarda karbon bileşikleri (karbon dioksit v.s.)'nin bulunuşu, karbon bileşiklerinin idrara geçişi.


dermatomegaly : n. Vücut derisinin yer yer kıvrımlar yapıp sarkacak derecede fazla oluşuyla belirgin doğuştan mevcut deri anomalisi.


distress : n. Sıkıntı, güç durum, tehlike.


evocator : n. Embriyo'da gelişimi kontrol eden hücre kümesi (organizer)'nin salgıladığı madde.


fibrin(e) : n. Lifin, fibrin, kanın pıhtılaşmasına ayrılan albümin cinsinden bir madde, kan ve seröz sıvıların akçıl proteini.


fragility : n. Kolay kırılma, frajilite.


lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.


gristle : n. Kıkırdak.


hiccough, hiccup : n. Hıçkırık, singultus.


intraepithelial : a. 1. Epitel hücreleri içinde; 2. Epitel hücreleri arasında.


luminescence : n. Işık verme özelliği.


lymphoplasmia : n. Kanın alyuvarlarında hemoglbin yokluğu, lenfoplazm.


microtrauma : n. Mikroskopik lezyon veya yara.


myectomy : n. Kasın ameliyatla çıkarılması, miyektomi.


myxocyte : n. Mukoza dokusu hücresi, miksosit.


ophthalmophthisis : n. 1. Gözün büzülerek küçülmesi, oftalmoftiz; 2. Gözün normal gerginliğini kaybederek yumuşaması, oftalmomalasi.


osphresis : n. Koklama duyusu.


ovomucin : n. Yumurta beyazında bulunan bir glikoprotein.


pheneturide : n. Major epilepzi'de, özellikle temporal lob tipinde kullanılan bir ilaç.


prostatocystitis : n. Prostat ve mesane iltihabı.