Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

valviform nedir?

valviform : a. Kapak şeklinde, kapaksı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondromalacia : n. 1. Kıkırdak dokusunun yumuşaması; 2. Kıkırdak dokusunun habis huylu neoplazması.


colpitis : n. Vagina (vajen) iltihabı, kolpit.


death : n. Ölüm. mors, exitus.


desiccative : a. Kurutucu, kurutan.


epiphysitis : n. Epifiz iltihabı.


excite : v. Tahrik etmek, harekete getirmek, uyarmak.


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


gnosia : n. görüş ve tanıma yeteneği.


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


hematoblast : n. kandaki zerrelerden daha küçük renksiz küreciklerden biri, kan plaketleri.


hemopoiesis : n. Kan ve kan yuvarlarının oluşumu.


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


hydropsy : n. İstiska, hidrops.


macroflora : n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.


neomycin : n. biochem. Streptomyces fradiae kültürlerinden elde edilen antibiyotik bir madde olup, bakterilere ve actinomyces'lere etkindir, neomisin.


papillate : a. Üzerinde meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla örtülü.


patellar : a. Patella'ya ait patellaris.


radiode : n. Radyoaktif maddelerin tedavide kullanılmasını mümkün kılan alet.


staphylococcemia : n. Kanda stafilokok bulunması.


sulpmethemoglobin : n. Bir hemoglobin ve kükürtlü hidrojen bileşimi.