Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

valviform nedir?

valviform : a. Kapak şeklinde, kapaksı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacation : n. Aptes etme, barsakları boşaltma.


cytoclastic : a. Hücreleri yokeden.


echoencephalogram : n. Ekoensefalografi yoluyla elde edilen çizelge.


epidermomycosis : n. Mantar ve mayalardan meydana gelen deri iltihapları.


eutectic : a. biochem. Azami erime kabiliyeti olan ötektik.


ferment : n. Organların hücreleri içinde veya bunların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere tesir eden katalizörler, ferment.


flocculus : n. Beyinciğin ön yüzünde yumak biçimindeki lopçuk, flokulus.


gastroenteritis : n. Mide ve barsakların iltihabı, gastroenterit.


gerocomy : n. Yaşlıların uyması gereken sağlık kuralları, yaşlılık hijyeni.


subhyoid : a. Dilkemiği (hiyoid) altında bulunan hiyoidaltı, subhyoideus


haplopathy : n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.


infracostal : a. Kaburgaaltı.


infratrochlear : a. Trokleaaltı.


karyogenesis : n. Hücre nüvesi gelişimi, karyojenez.


keratinous : a. Boynuzlu, boynuzsu.


lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.


merostotic : a. Kemiğin bir kısım ile ilgili.


mycodermatitis : n. Mukoza iltihabı, mikodermatit


omitis : n. Omuz iltihabı, omit.


orchiauxe : n. Testis'in aşırı büyümesi, testis hipertrofisi.