Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

valviform nedir?

valviform : a. Kapak şeklinde, kapaksı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dichloride : n. biochem. Başka bir elementle iki atom klordan mürekkep kimyasal bir madde, diklorür.


dysgenesis : n. Embriyonun gelişmesi sırasında meydana gelen malformasyon.


etherism : n. 1. Eter'in meydana getirdiği anestezi hali; 2. See: etheromaina.


exodeviation : n. Dışa dönme, içinin dışa dönmesi.


fibrilla : n. (pl. fibrillae). See: Fibril.


gastr(o) : n. Mide, gaster (bazan karın).


graduate : n. 1. Üzerinde derece işaretleri olan ölçü bardağı; 2. Diplomalı.


lactogenic : a. Süt salgısını uyaran.


phrenoptosis : n. Diafragma'nın, gevşeme sebebiyle aşağıya sarkması, diafragma prolapsusu, frenoptoz.


hypalgia : n. Sızısı azalma ve sızıdan kurtulma, hepalji.


ischogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını durduran veya geciktiren; 2. Lohusalık devresinde süt salgılnamasını durdurucu ilaç, laktasyonu durdurucu ilaç.


ordinate : n. Bir grafikte yatay çizgiye dik olan çizgi (ordone).


overstress : n. Fazla çalışmadan doğan aşırı gerginlik.


partner : n. 1. Herhangi bir şey (dans, oyun, yürüyüş v.s.)'de kişiye eşlik eden kimse, eş; 2. Karı veya koca.


pahgophobia : n. Yemekten tiksinme, yemeğe karşıürküntü gösterme.


poikiloblast : n. Büyük ve nüveli kırmızı seri hücresi.


principal : a. Birinci, başta gelen, ana, başlıca en mühim, princeps.


reticulum : n. (pl. Reticula). 1. Ağcık, ağ, retikül; 2. Geviş getiren hayvanların ikinci mide bölümü.


retort : n. İmbik.


scalp : n. Başın saçlı yerinin derisi, saçlı deri.