Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

valviform nedir?

valviform : a. Kapak şeklinde, kapaksı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catotrophobia : n. Aynalardan korkma, ayna görmektenv eya ayna kırılmasından aşırı ürkme.


ecologist : n. Ekoloji uzmanı.


enterogram : n. Enterograf ile elde edilen, barsak hareketlerini gösterir çizelge.


enterotribe : n. Kolostomi vakalarının kapatılması için hazırlık safhasında kullanılan bir çeşit yens.


eupnea : n. Normal solunum.


extern : n. 1. Hastanede asistan doktor; 2. Hastane kadrosunda olup, hastanede yatıp kalkmayan doktor ziyaretçi hekim.


gram-molecule : n. Maddenin molekül ağırlığının gram olarak ifadesiyle belirlenen miktar.


terpin hydrate : n. biochem. Müzmin öksürükte kullanılan renksiz parlak kristaller veya beyaz toz (C10H2053H2O).


hyperkinesia : n. Aşırı hareket.


ideation : n. Tasavvur veya kavrayış yeteneği.


iodoventriculography : n. İyotlu radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben beyin karıncıklarının röntgen filminin alınması.


lalorrhea : n. Kelimelerin anormal sarfı.


methacycline : n. Özellikle kronik bronşitte etkili olan bir çeşit antibiotik.


orrhoimmunity : n. Pasif bağışıklık.


overriding : n. 1. Kırık kemik uçlarının üst üste binişi; 2. Fetüs başının, baş pelvis uygunsuzluğu nedeniyle pubis kemiklerinin üstüne taşması; 3. Fetüs ölümünü göstermek üzere kafatası kemikleri kenarlarının birbiri üstüne binişi (Röntgen fliminde görülür).


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


parasacral : a. Sakrum yakınında, sakrum'a komşu, sakrum'a bitişik.


periodontitis : n. Beriyodont iltihabı, periodontit.


pole : n. Kutup, polus.


protriptyline : n. Antidepresan.