Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

valveless nedir?

valveless : a. Kapaksız.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catamnesis : n. Hastanın tedaviye alındıktan sonraki hikayesi, herhangi bir hastalıktan tedaviye alınan hastanın hayatının sonuna kadar hastalığın gösterdiği seyir ve nükslerle ilgili hikayesi.


costopleural : a. Kaburgalar ve göğüs zarı ile ilgili.


dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.


epithelium : n. (pl. epithelia). Organları örten en dış tabaka, epitel(yum) mukozanın dış tabakası.


fermium : n. biochem. Fm sembolü ile bilinen, atom no:100 ve ato mağırlığı: 252 olan kimyasal element, fermiyum.


integration : n. 1. Vücuda maletme; 2. Anabolik faaliyet.


homothermic : a. See. Homothermal.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


javellization : n. Suyun Javelle eriyiği ile arındırılması.


jugale : n. Elmacık kemiği açısındaki nokta, jügal.


kysthitis : n. Vagina iltihabı.


monohydrate : n. biochem. Bir su molekülü ile birleşmiş olan anorganik veya organik bileşim.


obelion : n. Sagital dikiş üzerindeki nokta, obelyon.


oesophagectasis : n. Normalden daha geniş durumda olan yemek borusu.


olenitis : n. Dirsek eklemi iltihabı.


onomatopoiesis : n. Bir akıl hastasının anlamsız kelimeleri bir araya getirmesi.


osteocystoma : n. Kemikte kistik tümör, osteosistom.


paracentesis : n. İçinde su toplanmış bir vücut boşluğundaki suyu çıkarmak için delme ameliyatı, parasentez (ortakulak iltihabında kulak zarını delme).


promegakaryocyte : n. Megakaryositin ilkel hücresi.


prosector : n. Göstermek (öğretmek) için anatomi disseksiyonu.