Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

valveless nedir?

valveless : a. Kapaksız.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


choroidal : a. Choroid (choroiden) ile ilgili.


clotting : n. Pıhtılaşma.


dactylus : El veya ayak parmağı.


ectoenzyme : n. biochem. Bir hücre dışı enzim.


farinaceous : a. 1. Unlu; 2. Nişastalı.


hesperanopia : n. Gece körlüğü. See: Night blindness.


homalocephalous : a. basık kafaya sahip, basık kafalı.


hypersecretion : n. Aşırı salgı.


hypochlorydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit yokluğu.


interserosal : a. Plevra, periton ve perikard boşluklarını kaplayan seröz zarlar arasında yer alan.


intersexuality : n. Her iki cinsin karakterlerinin bir arada bulunması.


length : n. İki el veya ayak veya nokta arasındaki mesafe, uzunluk.


menses : n. See: menstruation.


monocytopenia : n. Kanda monosit azalması, monositopeni.


monopsychosis : n. Belli bir şeyin kişi zihninde sabit fikir halini alışı ile belrigin psikoz şekli, monopsikoz.


myograph : n. kas büzülmelerinin tesirlerini kaydeden cihaz, miyograf.


narcoleptic : a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2. Narkolepsi gösteren, zaman zaman gelen uyku eğilimi ile belirgin, narkoleptik.


oligakisuria : n. Çok seyrek işeme.