Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

valveless nedir?

valveless : a. Kapaksız.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannulate : v. Kanül sokmak, kanül ile delerek boşluğa girmek.


boric : a. biochem. Borik, borakslı.


crystalline : a. Billür gibi, berrak, billüri kristal.


estivation : n. Bazı hayvanlarda yazın görülen uyuşukluk ve uyku hali, yaz uykusu.


exhibitionism : n. 1. Kendini teşhir etme anomalisi; 2. Kendi üree (cinsel) organın başkaları tarafından görülmesinden zevk alma eilimi.


galactotrophy : n. Sütle beslenme.


gastroileitis : n. Mide ve ilyumun iltihabı.


gravida : n. Gebe kadın.


liposin : n. biochem. Kanda bulunan yağ eritici bir enzim, lipozin.


microcardia : n. Normalden küçük kalb.


neuroglial : a. Sinir sistemi destek dokusu (nöroglia) ile ilgi.i


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


penitis : n. Penis iltihabı.


periaxional : a. Sinir hücresi (axone) çevresinde, akson'u çevreleyen.


peripancreatic : a. Pankreas çevresinde, pankreas'ı çevreleyen.


peritonize : v. Periton'la kapatmak, kesik yüzleri periton'la örtmek.


phenadoxone : n. Şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılan ve oldukça kuvetli bir spazm giderici etkisi de bulunan analjezik madde.


polyclonia : n. Klonik kasılma ile müterafık sinir hastalığı.


rickettsia : n. Küçkü, pleomorfik paraziter mikro-organizmalar.


scoliokyphosis : n. Belkemiğinin arkadan öne kambur ve yanları çarpık oluşu.