Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

valveless nedir?

valveless : a. Kapaksız.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursectomy : n. Burs'un ameliyatla çıkarılması, bursektomi.


catalyse : v. Katalize etmek, kimyasal reaksiyonun hızını değiştirmek, özellikle reaksiyonu kolaylaştırmak.


connective tissuse : n. Vücudun bağlayıcı dokusu, bağ doku.


convection : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


demimonstrosity : n. Canlının yaşamasını engelleyecek derecede ağır olmayan, doğuştan mevcut sakatlık.


dysmorphism : n. 1. Şekil bozukluğu; 2. İki maddenin yapı bakımından aynı olmasına rağmen şekillerinin farklı oluşu hali; allomormfizm; 3. Değişik şartlar altında farklı şekil gösterme hali (Bazı mikro-organizmalarda olduğu gibi).


fibroadenoma : n. Lifli elementler ihtiva eden adenom.


fluphenazine enanthate : n. Psikiyatride kullanılan bir ilaç.


hieralgia : n. Sakrum ağrısı.


hydropexia : n. Suyun vücutta alıkonulması, suyun doku hücreleri tarafından tutulması, su retansiyonu, hidropeksi.


hypoadrenocorticalism : n. Böbreküstü korteksi faaliyetinin azalması.


melonoplasty : n. Yanaktaik herhangi bir şekil bozukluğun düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, melanoplasti.


musculocutaneous : a. Kas ve derieye ait.


nonviability : n. Yaşama yeteneğinin olmayışı.


nycthophilla : n. Karanlıktan hoşlanma, niktofili.


organoscopy : n. Karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet (endoskop) aracılığıyla karın organlarının gözle muayneesi, organoskopi.


pancreathelcosis : n. Pankreasın ülserli hali.


parachromatopsia : n. Renk körlüğü.


paraphia : n. Dokunma duyusu bozukluğu, parafi.


phren- : pref. 1. Diafragma anlamına önek; 2. Akıl, zihin anlamına önek.