Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

valved nedir?

valved : a. Kapaklı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchitis : n. Bronş mukozasının iltihabı, bronşit.


cheilotomy : n. Dudağın bir kısmını veya tümünü kesip çıkarma.


colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


galactacrasia : n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.


hepatomegaly : n. Karaciğer büyümesi, hepatomegali.


submarginal : a. Hudut veya kenara yakın.


homogenize : v. Homojenleştirmek.


keratoglobus : n. Korneanın küresel büyümesi ve çıkıntı yapması.


kimmelstiel-wilson syndrome : n. Diabetiklerde görülen interkapiler glomeruloskleroz.


mucinase : n. Sümüğe etki yapan enzim.


nonprotein : n. Protein dışı herhangi bir madde.


oncocyte : n. Tümör hürcesi, onkosit.


ontogenetic : a. Ontogneez'le ilgili.


plastocytopenia : n. Kanda trombosit sayısının azalışı.


promethium : n. biochem. Pm sembolü ile bilinen, atom on:61 ve atom ağırlığı 145 olan kimyasal element.


prostat : pref. Prostat bezi anlamına önek.


psychasthenia : n. Ruhi veya akli zafiyet, psikasteni.


septicemia : n. Kanda hastalık yapıcı bakterilerin bulunması ile müterafık tablosu, septisemi.


spermatoid. : a. Sperma (meni)'ye benzer, ersuy şeklinde.


staitinodermia : n. Derinin macun kıvamında oluşu.