Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

valved nedir?

valved : a. Kapaklı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachytherapy : n. Deri üzerinden veya deriye kısa bir mesafeden uygulanan ışınlama (Röntgen, radium ve cobalt tedavisi).


dermoid : a. Deriye ait olan, deriyi ilgilendiren, deriye benzeyen.


dysspermia : n. Sperma (ersuyu) yokluğu, semensizlik.


extern : n. 1. Hastanede asistan doktor; 2. Hastane kadrosunda olup, hastanede yatıp kalkmayan doktor ziyaretçi hekim.


folly : n. Delilik hali, psikoz.


fundiform : a. Sapanbiçim, fundiformis.


hircus : n. (pl. hirci). 1. Koltukaltı kılı, barbula hirci; 2. Koltukaltı kokusu; 3. Kulak tragusu; 4. Kulak kılı, barbula tragi.


humpback : n. 1. Kamburluk; 2. Kifoz gösteren kişi, kambur kimse.


hydroxyl : n. biochem. Tek değerli HO radikali, hidroksil.


isoserotherapy : n. Aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum ile hastalığn tedavisi, izoserum'la tedavi.


itchy : a. Kaşıntılı.


karyo- : pref. Çekirdek anlamına önek.


kyliosis : n. See: Cyllosis.


medicolegal : a. Adli tıbba ait.


melanidrosis : n. Siyahımsı renkte ter salgılanması.


morphinomania : n. Morfin kullanma hastalığı, morfinomani.


natural : a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuştan; 3. Sun'i veya patoljik olmayan; 4. Kendiliğinden olan, naturalist.


ocher, ochre : n. biochem. Çoğunlukla kırmızı veya sarı renkli bir çeşit demir cevheri.


propagate : v. 1. Yavru meydana getirmek, üremek, çoğalmak; 2. Sayıca artmak; 3. Sayıca artmasına sebep olmak; 4. Yaymak, belli bir fikir veya inanışı etrafa yaymak.


stramonium : n. "Datura" adlı bitkinin ilaç için kullanılan kuru yaprakları.