Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

valve nedir?

valve : n. Kapak (kalb) , valva.

aortic valve : Sol karıncık ile orta arasında bulunan kapak, aort kapağı;


atrioventicular left valve : Sol atrioventriküler kapak.


atrioventricular right valve : sağ atrioventriküler kapak:


cardiac valve : Kalp kapakları (mitral, tricuspid, aortik ve pulmoner kapaklar);


eustacian valve : Vena cava inferior'un sağ kulakçığa açıldıı yerdeki kapak;


ileocecal valve : İleum'un çekum'a açıldığı yerdeki mukoza kıvrımı;


inlet (inducation) valve : Giriş valfı;


layrngeal valve : Gırtlak kapağı, epiglottis;


mitral (bicuspid) valve : Kalbpte sol atriyum ve ventrikül arasındaki (iki parçalı kapak, ikili kapak, valvula bicuspidalis litralis);


outlet (exhaust) valve : Çıkış valfı;


pressure-reducing valve : tazyikli ayarlayıcı valf;


pulmonary valve : Sağ karıncık ile arteria pulmonalis arasındaki kapak, pulmoner kapak;


rectal valve : Rektum mukozasının gösterdiği üç adet transvers kıvrımdan her biri;


safety v : Emniyet valfı;


sigmoid (semilunar) valve : Aort ve akciğer arterinin başlangıçlarındaki kapaklar, yarımaysı valvül, valvula aortae;


tricuspid valve : Kalbte sağ atriyum ve ventrikül arasındaik (üç parçalı) kapak, üçlü kapak, valvula tricuspidalis.


valve replacement : anat. Protez şeklindeki aort veya mitral kapağın yerleştirilmesi için yapılan ameliyat.


valve shaped : anat. Kapak şeklinde, valvüler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotoxin : n. biochem. Canlı dokudan çıkarılan toksin.


catalepsy : n. Adalelerin donması ve irade ve hissin birdenbire kaybolması hasatlığı, katalepsi.


cephalopagus : n. Vücutları ayrı olmasına rağmen başları birbirine yapışık ikizler, bu tarz iki fetüs'ten oluşan hilkat garibesi.


clitoromania : n. Kadında aşırı cinsel arzu, kadının cinsel münasebete aşırı düşkünlüğü, klitoromani.


diaminuria : n. İdrarda diamin'lerin bulunuşu.


enthetic : a. 1. Enthesis'le ilgili; 2. Dışardan konulan, dışardan temin edilen.


erethismic : a. 1. Çabuk uyarılma ile ilgili, aşırı duyarlığa ait; 2. Hassas, çabuk uyarılan; 2. Çabukça uyarma meydana getiren, aşırı duyarlığa sebep olan.


excavation : n. Çukur, boşluk, excavatio.


fantasy : n. Hayal, hülya, kuruntu.


hemoglobinolysis : n. Hemoglobin'in parçalanması, hemoglobin'in eriyip dağılması.


hypastenia : n. Hafif derecede kuvvet kaybı, enerji azlığı.


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


melanocyte : n. 1. Melanin yapan hürce melanosit; 2. See: Melanophore.


monothermia : n. Sabah ve akşam vücut hararetinin aynı olması, monotermi.


neurotmesis : n. Sinirin kopması, sinirin koparak ikiye ayrılması.


palpebration : n.Göz kırpma.


parahepatitis : n. Karaciğer çevresindeki komşu oluşumların iltihabı.


pelviotomy : n. Pelvis kemiklerini kesme ameliyesi (zor doğumlarda yapılır).


phote : n. Aydınlanma birimi, santimetre kareye 1 lumen ışık düşmesi.


protosyphilis : n. Frengi'nin ilk devresi, See: Primary syphilis.