Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

valve nedir?

valve : n. Kapak (kalb) , valva.

aortic valve : Sol karıncık ile orta arasında bulunan kapak, aort kapağı;


atrioventicular left valve : Sol atrioventriküler kapak.


atrioventricular right valve : sağ atrioventriküler kapak:


cardiac valve : Kalp kapakları (mitral, tricuspid, aortik ve pulmoner kapaklar);


eustacian valve : Vena cava inferior'un sağ kulakçığa açıldıı yerdeki kapak;


ileocecal valve : İleum'un çekum'a açıldığı yerdeki mukoza kıvrımı;


inlet (inducation) valve : Giriş valfı;


layrngeal valve : Gırtlak kapağı, epiglottis;


mitral (bicuspid) valve : Kalbpte sol atriyum ve ventrikül arasındaki (iki parçalı kapak, ikili kapak, valvula bicuspidalis litralis);


outlet (exhaust) valve : Çıkış valfı;


pressure-reducing valve : tazyikli ayarlayıcı valf;


pulmonary valve : Sağ karıncık ile arteria pulmonalis arasındaki kapak, pulmoner kapak;


rectal valve : Rektum mukozasının gösterdiği üç adet transvers kıvrımdan her biri;


safety v : Emniyet valfı;


sigmoid (semilunar) valve : Aort ve akciğer arterinin başlangıçlarındaki kapaklar, yarımaysı valvül, valvula aortae;


tricuspid valve : Kalbte sağ atriyum ve ventrikül arasındaik (üç parçalı) kapak, üçlü kapak, valvula tricuspidalis.


valve replacement : anat. Protez şeklindeki aort veya mitral kapağın yerleştirilmesi için yapılan ameliyat.


valve shaped : anat. Kapak şeklinde, valvüler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butane : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


chondroblast : n. Kıkırdakları myedana getiren embriyonik hücre.


chymosin : n. biochem. See: Rennin.


eremophobia : n. Yalnızlık sebebiyle duyulan marazi korku, eremofobi.


erythematous : a. Eritemli.


goundou : n. Burnun osteoplastik periyostiti, gundu.


hisotgenous : a. See: Histiogenic.


ligature : n. 1. Ligatür: Kan damarını bağlamak için kullanılan tel veya iplik; 2. Açılmış bir damarın bağlanması.


melarsoprol : n. Tripanosomiasis tedavisinde damar içi yoluyla verilen organik arsenik bileşiği.


neuroectomy : n. Bir sinirin ameliyatla kesilip çıkarılması.


nymphectomy : n. Vulvadaki küçük dudaklar (labia minora) ın ameliyatla çıkarılması, nemfektomi.


omphaloma : n. Göbek tümörü.


opsogen : n. See: Opsinogen.


pachyderm : n. Kalın derili hayvan.


paracele : n. Beyin yan karıncığı.


prognathic : a. Çıkık çeneli, bir veya her iki çenesi ileriye doğru aşırı çıkıntı gösteren.


protection : n. Koruma, korunma, herhangi br şeyin zararlı etkilerinden korunma amacıyla alınmış önlem.


radiumization : n. Patolojik lezyonu, tedavi amacıyla radyum ışınları etkisine maruz bırakma, radyum tedavisi.


rhinoscope : n. Burun içi muayene aynası, rinoskop.


roentgenkymograph : n. röntgenkimografi cihazı.