Bugün : 23 Nisan 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

valve nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

valve : n. Kapak (kalb) , valva.

aortic valve : Sol karıncık ile orta arasında bulunan kapak, aort kapağı;


atrioventicular left valve : Sol atrioventriküler kapak.


atrioventricular right valve : sağ atrioventriküler kapak:


cardiac valve : Kalp kapakları (mitral, tricuspid, aortik ve pulmoner kapaklar);


eustacian valve : Vena cava inferior'un sağ kulakçığa açıldıı yerdeki kapak;


ileocecal valve : İleum'un çekum'a açıldığı yerdeki mukoza kıvrımı;


inlet (inducation) valve : Giriş valfı;


layrngeal valve : Gırtlak kapağı, epiglottis;


mitral (bicuspid) valve : Kalbpte sol atriyum ve ventrikül arasındaki (iki parçalı kapak, ikili kapak, valvula bicuspidalis litralis);


outlet (exhaust) valve : Çıkış valfı;


pressure-reducing valve : tazyikli ayarlayıcı valf;


pulmonary valve : Sağ karıncık ile arteria pulmonalis arasındaki kapak, pulmoner kapak;


rectal valve : Rektum mukozasının gösterdiği üç adet transvers kıvrımdan her biri;


safety v : Emniyet valfı;


sigmoid (semilunar) valve : Aort ve akciğer arterinin başlangıçlarındaki kapaklar, yarımaysı valvül, valvula aortae;


tricuspid valve : Kalbte sağ atriyum ve ventrikül arasındaik (üç parçalı) kapak, üçlü kapak, valvula tricuspidalis.


valve replacement : anat. Protez şeklindeki aort veya mitral kapağın yerleştirilmesi için yapılan ameliyat.


valve shaped : anat. Kapak şeklinde, valvüler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chordoma : n. Omurgayı oluşturan embriyoner doku artıklarından gelişen tümör (Omurganın üst veya alt kısmında görülür).


exopathy : n. Vücut dışı etkene bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık, vücut dışından kaynaklanan hastalık.


fever : n. Ateş, hararet, sıcaklık, humma, fiyevr, febris.


uvioresistant : a. Ultraviyole ışınlarına karşı mukavemetli.


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


hyperparasitism : n. Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali; hiperparazitizm.


link : Zincir şeklindeki oluşumun halkalarından her biri, bağlayıcı ödev gören halka.


metathesis : n. Hastalık yapıcı sebebin sun'i olarak nakli.


orbit : n. Göz çukuru, oribta.


ossific : a. 1. Kemikleşen; 2. Kemikleştiren.


ossiform : a. Kemik şeklinde, kemiksi.


oxidation : n. Oksitlenme, paslanma, oksijen ile terkip, oksidasyon.


panniculus : n. (pl. panniculi). Yağ kıtığı tabakası (Derialtı yağ dokusu), panikül.


pericholangitis : n. Safra kanalları çevresindeki doku ve oluşumların iltihabı.


polytocous : a. Aynı zamanda çeşitli çocuklar doğuran.


pseudocyyesis : n. Yalancı gebelik.


pulmonitis : n. Akciğer iltihabı, pnömoni.


spodophagous : a. Vücudun çıkardığı maddelerle geçinen.


suprarenal. : a. Böbreküstü böbrek üstünde bulunan, suprarenalis


sursumversion : n. Bir kısmın yukarıya dönmesi (özellikle gözleri).