Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

valve nedir?

valve : n. Kapak (kalb) , valva.

aortic valve : Sol karıncık ile orta arasında bulunan kapak, aort kapağı;


atrioventicular left valve : Sol atrioventriküler kapak.


atrioventricular right valve : sağ atrioventriküler kapak:


cardiac valve : Kalp kapakları (mitral, tricuspid, aortik ve pulmoner kapaklar);


eustacian valve : Vena cava inferior'un sağ kulakçığa açıldıı yerdeki kapak;


ileocecal valve : İleum'un çekum'a açıldığı yerdeki mukoza kıvrımı;


inlet (inducation) valve : Giriş valfı;


layrngeal valve : Gırtlak kapağı, epiglottis;


mitral (bicuspid) valve : Kalbpte sol atriyum ve ventrikül arasındaki (iki parçalı kapak, ikili kapak, valvula bicuspidalis litralis);


outlet (exhaust) valve : Çıkış valfı;


pressure-reducing valve : tazyikli ayarlayıcı valf;


pulmonary valve : Sağ karıncık ile arteria pulmonalis arasındaki kapak, pulmoner kapak;


rectal valve : Rektum mukozasının gösterdiği üç adet transvers kıvrımdan her biri;


safety v : Emniyet valfı;


sigmoid (semilunar) valve : Aort ve akciğer arterinin başlangıçlarındaki kapaklar, yarımaysı valvül, valvula aortae;


tricuspid valve : Kalbte sağ atriyum ve ventrikül arasındaik (üç parçalı) kapak, üçlü kapak, valvula tricuspidalis.


valve replacement : anat. Protez şeklindeki aort veya mitral kapağın yerleştirilmesi için yapılan ameliyat.


valve shaped : anat. Kapak şeklinde, valvüler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystalgia : n. safra koliği


croupous : a. 1. Krup hastalığı ile ilgili, 2. Krup hastalığına benzeyen.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


diaphragmalgia : n. Diyafram ağrısı.


dipipanone : n. Hem sedatif, hem de ağrı kesici özelliği olan ve morfin yerine kullanılabilen sentetik bir madde.


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


epinephrinemia : n. Kanda epinefrin bulunması, epinefrinemi.


labyrinthitis : n. Labirent iltihabı.


herpetism : n. Herpes ve herpes'e benzer derilezyonlarının oluşmasına karşı yapısal eğilim taşıma hali.


intrafetation : n. Bir fetüs'ün diğer bir fetüs içinde parazit olarak gelişmesi.


luciferase : n. biochem. Lüsiferine tesir ederek ışık meydana getiren bir enzim, lusiferaz.


malariacidal : a. Sıtma parazitlerini öldürücü.


paravertebral : a. 1. Vertebra (omur) yakınında, omur'a bitişik; 2. Columna vertebralis (omurga) yakınında, omurga'ya bitişik.


paraphrenitis : n. Diafragma'ya komşu dokuların iltihabı.


parasympathetic : a. Avtonom (otonom) sinir sisteminin bir parçası, parasempatik, parasympathicus.


perineural. : a. Sinir çevresined, siniri çevreleyen.


periostoma : n. Kemik çevresindeki kemiksi oluşum.


phleborrhagia : n. Ven'den gelen kanama, ven kanaması, fleboraji.


proptosis : n. Bir organ veya kısmın öne ve aşağıya doğru düşüklüğü, proptoz.


pseudocoxalgia : n. Genellikle gençlerde görülen femur'un üst epifizinin dejenerasyon ve aseptik nekrozu ile belirgin ağrılı hastalık, psödokoksalji.