Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

valve nedir?

valve : n. Kapak (kalb) , valva.

aortic valve : Sol karıncık ile orta arasında bulunan kapak, aort kapağı;


atrioventicular left valve : Sol atrioventriküler kapak.


atrioventricular right valve : sağ atrioventriküler kapak:


cardiac valve : Kalp kapakları (mitral, tricuspid, aortik ve pulmoner kapaklar);


eustacian valve : Vena cava inferior'un sağ kulakçığa açıldıı yerdeki kapak;


ileocecal valve : İleum'un çekum'a açıldığı yerdeki mukoza kıvrımı;


inlet (inducation) valve : Giriş valfı;


layrngeal valve : Gırtlak kapağı, epiglottis;


mitral (bicuspid) valve : Kalbpte sol atriyum ve ventrikül arasındaki (iki parçalı kapak, ikili kapak, valvula bicuspidalis litralis);


outlet (exhaust) valve : Çıkış valfı;


pressure-reducing valve : tazyikli ayarlayıcı valf;


pulmonary valve : Sağ karıncık ile arteria pulmonalis arasındaki kapak, pulmoner kapak;


rectal valve : Rektum mukozasının gösterdiği üç adet transvers kıvrımdan her biri;


safety v : Emniyet valfı;


sigmoid (semilunar) valve : Aort ve akciğer arterinin başlangıçlarındaki kapaklar, yarımaysı valvül, valvula aortae;


tricuspid valve : Kalbte sağ atriyum ve ventrikül arasındaik (üç parçalı) kapak, üçlü kapak, valvula tricuspidalis.


valve replacement : anat. Protez şeklindeki aort veya mitral kapağın yerleştirilmesi için yapılan ameliyat.


valve shaped : anat. Kapak şeklinde, valvüler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirospasm : n. El kaslarının ağrılı kasılması, özellikle devamlı yazı yazan kimselerde gelişen el spazmı.


circumintestinal : a. Barsağın çevresinde, barsağı çevreleyen.


cold : n. Nezle.


cuboid : a. Zarsı, küboid, cuboides.


cupular : a. Kubbeye ait, cupularis.


desmogenous : a. Bağ dokusundan gelişen, bağ dokusundan doğan.


disfiguration : n. Normal şeklini kaybetme, bozulma.


emmetrope : n. Gözü normal gören kimse, emetrop.


entoptoscopy : n. Göz içi muayenesi.


madura foot : n. Hindistan'da ve tropik ülkelerde görülen ayağa ait mantar hastalığı.


mediastinotomy : n. Mediyastini kesip açma ameliyesi, mediyastinotomi.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


mucus : n. Sümük, mukoza saglısı, mukus.


oncogenesis : n. Tümör oluşumu, onkojenez.


orchectomy : n. Testis'in ameliyatla çıkarılması.


osmification : n. Osmiyum veya ozmik asitle muamele ederek boyama (histoloji tekniğinde olduğu gibi).


ovulin : n. Yumurtalığın iç salgısı.


pregravidic : a. Gebelikten önce olan.


presentation : n. 1. Prezantasyon: Doğumda ceninin belrili durmu; 2.İdrak gücü.


reniform : a. Böbrekbiçim,böbreksi, böbrek şeklinde.