Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

valvate nedir?

valvate : a. 1. Kapaklı; 2. Kapağa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionepithelioma : n. Genellikle malhidatiform'u takiben meydana çıkan, ancak düşük veya normal gebelik olaylarından sonra da görülebilen habis bir tümör.


dealbation : n. Beyazlatma veya beyazlanma.


dearticulation : n. 1. Eklemi oluşturan kemiklerin yerinden oynaması, eklem çıkığı; 2. Kol veya abcak gibi bir organın eklem seviyesinden kesip çıkarılması, disartikülasyon.


dehydrate : v. biochem. Suyunu çıkarmak, suyu çıkmak.


electrocute : v. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi sonucu ölmek; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürmek.


eosinophilic : a. Eozin'le kolayca boyanan, eozin'i kolayca alan.


haustration : n. 1. Kese şeklinde boğum oluşması; 2. Kese şeklinde boğum.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


irotomy : n. İris'e kesit yapma.


justo major : a. Normalden veya mutattan büyük.


kakke : n. Beriberi, bu hastalık için japonların kullandığı terim.


limb : n. Kol veya bacak.


malacosteon : n. Kemiklerin yumuşaması, osteomalasi.


masturbate : v. Cinsel organlarını el ile uyararak veya herhangi bir yere sürterek cinsel tatmine erişmek, istimna yapmak.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


occlusive : a. Kapanma (oklüzyon) yı sağlayan.


odogenesis : n. See: Neurocladism.


peptonoid : n. Pepton'a benzeyen madde.


pia mater : n. Beyin ve omuriliği saran üç zardan en içteki, ince vasküler yapı gösterenzar.


pluripara : n. See: Multipara.