Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

valvate nedir?

valvate : a. 1. Kapaklı; 2. Kapağa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botulism : n. Bacillus Botulismus toksinleri ile olan sucuk (yemek) zehirlenmesi (hastalığın serumu vardır).


brachycardia : n. See: Bradycardia.


broadbent's sign : n. Perikardi ile diafram arasında mevcut yapışıklıklar nedeniyle 11-12. kaburgalar arasındaki bölgede, sol ve arka taraftaki bölümün her bir kalb vuruşunda içe doğru çekilmesi.


chlorhydria : n. Mide'de hidroklorik asit fazlalığı.


dacryoadenitis : n. Gözyaşı bezi iltihabı, dakriyoadenit.


gelatinization : n. Jelatin haline dönüşme.


glucosan : n. biochem. Formülü muğlak olan ve hidrolizinde glikoz meydana getiren şekerli bir madde.


gyrous : a. See: Gyrose.


homostimulation : n. Bir organı, özellikle salgı bezini aynı organa ait hayvansal doku özü verme suretiyle uyarma, homostimülasyon.


hybridity : n. Melezlik.


hydroflumethiazide : n. Diüretik.


inveterate : a. 1. Kökleşmiş, yerleşmiş, müzmin, sürekli, kronik, tedavisi zor olan; 2. Tiryaki.


laminitis : n. Lamina iltihabı.


lenticular : a. Merceğe ait, merceksi, lenticularis.


liposin : n. biochem. Kanda bulunan yağ eritici bir enzim, lipozin.


megalencephalia : See: Megalencephaly.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


nephredema : n. 1. Böbreğin pelvis renalis'te idrar birikimi nedeniyle şişmesi, böbrek ödemi; 2. Böbrek hastalığına bağlı olarak vücudun muhtelif bölgelerinde gelişen ödem.


perifollicular : a. Bir folikül çevresinde olan.


radiopelvimetry : n. Pelvisin radyografi ile ölçülmesi.