Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

valval, valgar nedir?

valval, valgar : a. Kapağa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caumesthesia : n. Çevre ısısı normal olmasına rağmen sıcaklık hissetme.


chondromalacia : n. 1. Kıkırdak dokusunun yumuşaması; 2. Kıkırdak dokusunun habis huylu neoplazması.


craniomalacia : n. Kafatası kemiklerinin anormal yumuşaklığı.


crucial : a. Haç şeklinde, haçsı, cruciatus.


curarine : n. biochem. "Curare" adlı zehirden çıkarılan ve felç aypan billüri bir alkaloid (C18H35N).


densitometer : n. 1. Dansimetre; 2. Et suyu ortamda üretilen bakterilerin gelişme hızını ölçen özel alet.


encephalology : n. Enkefalonun bilimsel incelenmesi, beyin bilim.


fracture : n. Kırık, fraktür.


framycetin : n. Neomisine çok benzeyen bir antibiotik.


gag : n. v. 1. Ağıza konulan kusturucu şey; 2. Alet ile ağzını açık tutmak.


physicist : n. Fizik alimi, tabii bililre uzmanı, tabiatçı, fizikçi.


hemogram : n. Kanı oluşturan maddeleri gösteren cetvel, hemogram.


icteroid : a. Sarılığa benzer, ikteroyid.


hypoacusis : n. İşitme yeteneğinin ileri derecede azalışı.


inferior : a.Alt, altında veya alt tarafta bulunan.


infraumbilical : a. Göbek altında.


labioplacement : n. Bir dişin dudağa doğru düşmesi.


laryngospasm : n. Ses şeritleri arasındaki aralığın şiddetli bir şekilde daralması, laryngismus stridulus.


luteol : n. biochem. Yapraklarda bulunan sarı renkli pigment.


mediocre : a. Orta derecede, üstün bir özellik göstermeyen.