Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

value nedir?

value : n. Kıymet, değer.

caloric value : Gıdanın kalori değeri;


threshold value : Bir uyarının belirli etki meydana getirebilen en küçük şiddeti, eşik değer.


value aortae : anat. Kolka kapağı, kollanın başlangıcında bulunan üç bölümlü kapak aygıtı.


value atrioventircularis sinistra : anat. İkili kapak.


value ileocaecalis : anat. İleumun kalın bağırsağa açıldığı ağızda yer alan ve iki dudaktan oluşan kapak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextrocular : a. Sağ gözü ile sol gözüne oranla daha iyi gören.


dipterous : a. 1. İki kanatlı; 2. Diptera takımına ait emici böceklerle ilgili.


diverticle : n. 1. Divertikül: Evvelce mevcut bir boşluk veya bir borunun herhangi birnoktasında meydana gelen bir cep; 2.Çıkmaz, diverticulum..


erysipeloid : n. Erysipelas'a benzeyen clit rahatsızlığı.


gangosa : n. Yutak burun ve yüzün nekrotik ülserasyonu.


physique : n. Bünye, vücut, beden, beden oluşumu.


homologue : n. Yapı bakımından başka bir organın benzeri, homolog.


instillator : n. Herhangi bir boşluğa damla damla sıvı akıtma amacıyla kullanılan alet.


intertriginous : a. 1. Intertrigo ile ilgili; 2. İntertrigo gösteren, intertrigo'lu.


legitimate : a. 1. Kanuna uygun, kanuni, meşru; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş,gayrimeşru olmayan.


Leniceps : n. Bebeği doğuştmakta kullanılan kısa saplı forseps.


mummy : n. Mumya, iyi muhafaza edilmiş ceset.


oothecalgia : n. See: Ovarialgia.


orthomelic : a. Kol veya bacaktaki şekil bozukluğunu düzelten.


ovariopathy : n. Yumurtalık hastalığı.


pantalgia : n. Bütün vücudun ağrıması, pantalji.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.


pharyngoscleroma : n. Yutak skleromu.


pyodermatosis : n. Piyojen kaynaklı cilt hastalığı, piyodermatoz.


quartisect : v. Dörde kesmek, dört kısıma ayırmak.