Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

value nedir?

value : n. Kıymet, değer.

caloric value : Gıdanın kalori değeri;


threshold value : Bir uyarının belirli etki meydana getirebilen en küçük şiddeti, eşik değer.


value aortae : anat. Kolka kapağı, kollanın başlangıcında bulunan üç bölümlü kapak aygıtı.


value atrioventircularis sinistra : anat. İkili kapak.


value ileocaecalis : anat. İleumun kalın bağırsağa açıldığı ağızda yer alan ve iki dudaktan oluşan kapak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

euchlorhydria : n. Mide usaresinde asidin normal miktarda bulunması.


extraventricular : a. Ventrikül dışında.


excementosis : n. Bir diş kökünün çapında bir fazlalığı intaç eden sementin anormal gelişimi, eksementoz.


fasciectomy : n. Kas üzerindeki zar (fasya)'ın çıkarılması.


lacquer, lacker : n. biochem. a) Sarı vernik. b) Reçinalı herhangi bir vernik.


phrenodynia : n. Diyafram ağrısı.


gynopathic : a. Kadın üreme organlarının hastalıklarıyla ilgili, kadın hastalıklarna ait.


heteromorphosis : n. 1. Harabiyete uğramış dokunun kendisini normal yapısından farklı olarak yenilemesi; 2. Vücudun herhangi bir kısmında orada bulunmaması gereken doku veya organ oluşmasıyla belrigin gelişim anomalisi, bu nitelikte malformasyon.


jalap : n.Çalepa, kökü müshil bir bitki veya bu bitkiden çıkarılan ilaç.


keratinocyte : n. Epidermis tabakasında, içinde keratin oluşan hücre, keratin hücresi, keratinosit.


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


mastodynia : n. Gebe kadınlarda (ve bazı hastalık hallerinde) meme hizasında duyulan ağrı, mastodini.


oarialgia : n. Yumurtalık ağrısı.


obturator : n. Tıkaç.


oestriol : n. Hamile kadınların idrarında bulunan ve oestrogenlere ati olan bir metabolit.


orthropsia : n. Gözün şafakta öğlen sıcağına nazaran daha iyi görme yeteneği, ortropsi.


ossature : n. Vücutta kemiklerin sıralanma şekli.


osteophore : n. Kemki ezmeye yarayan pens.


otocranium : n. 1. Şakak kemiğinin kaya parçasında bulunan ve iç kulağı barındıran boşluk; 2. Kafa kemiğinin işitme ile ilgili kısmı.


oxysalt : n. biochem.Oksasit tuzu.