Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

value nedir?

value : n. Kıymet, değer.

caloric value : Gıdanın kalori değeri;


threshold value : Bir uyarının belirli etki meydana getirebilen en küçük şiddeti, eşik değer.


value aortae : anat. Kolka kapağı, kollanın başlangıcında bulunan üç bölümlü kapak aygıtı.


value atrioventircularis sinistra : anat. İkili kapak.


value ileocaecalis : anat. İleumun kalın bağırsağa açıldığı ağızda yer alan ve iki dudaktan oluşan kapak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiogram : n. Kardiyografın kaydettiği çizgi, kardiyogram.


cementum : n. Diş kökünü çevreleyen ince kemik tabakası, diş sementi.


cystoplasty : n. İdrar kesesinin cerrahi olarak tamir edilmesi.


esophoric : a. 1. Özofori ile ilili; 2. Özofori gösteren.


extorsion : n. Bir organ (kol, bacak, göz v.s)'ın dışa doğru dönmesi.


heredosyphilis : n. Konjenital frengi.


physiotherapeutic : a. Fizik tedavi ile ilgili, fizik tedaviye ait.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


ischogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını durduran veya geciktiren; 2. Lohusalık devresinde süt salgılnamasını durdurucu ilaç, laktasyonu durdurucu ilaç.


lipoblastoma : n. See: lipoma.


lymphangiotomy : n. Lenf damarı ameliyatı, lenfanjiotomi.


lymphopathy : n. Lenfatik organlar hastalığı, lenf sistemi hastalığı, lymphomathia.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


microlesion : n. Küçük lezyon.


mnemic : a. Hafıza (bellek) ile ilgili.


myelination : n. Sinir lifi çevresinde miyelin kılıfının oluşması, miyelinleşme.


neurofibril : n. Sinir hücrelerinde sitolazmayı her yönde kat eden ince lifler.


neuromuscular : a. Sinir ve kaslara ait.


osteothrombosis : n. Kemik venlerinin trombozu.


oulitis : n. See: Ulitis.