Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

value nedir?

value : n. Kıymet, değer.

caloric value : Gıdanın kalori değeri;


threshold value : Bir uyarının belirli etki meydana getirebilen en küçük şiddeti, eşik değer.


value aortae : anat. Kolka kapağı, kollanın başlangıcında bulunan üç bölümlü kapak aygıtı.


value atrioventircularis sinistra : anat. İkili kapak.


value ileocaecalis : anat. İleumun kalın bağırsağa açıldığı ağızda yer alan ve iki dudaktan oluşan kapak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloridemia : n. Kanda klorid miktarının artışı, idrarla atılması gereken kloridlerin kanda birikim göstermesi.


destructive : a. 1. Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı; 2. Tahribat gösteren, harabiyet gösteren.


disruption : n. Ayrılma, yarılma, çatlama.


dyszoospermia : n. Spermatozoid oluşum bozukluğu.


erotopathy : n. Cinsel aruz ve davranışlarda anormallik.


fibrogen : See: Fibrinogen.


glandulous : a. Bez yapısı gösteren çok sayıda küçük bezlerden oluşmuş.


tenotome : n. Kirişe kesit yapmada kullanılan bistüri, tenatom.


hepatalgia : n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.


hypophrenium : n. Diyafram ile enine kolon arasında bulunan boşluk.


hyposulfite : n. biochem. Hiposülfüröz asidin herhangi bir tuzu, hiposülfit.


hysteroscope : n. Rahim boşluğunu görerek muayenede kullanılan, ucu ışıklı alet, histeroskop.


laughing-gas : n. biochem. Nitrik asit (uyuşturucu olarak kullanılır).


macies : n. Cılızlık, zayıflık, hareketlerde isteksizlik.


neurilemmoma : n. Sinirkını tümörü.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


ophthalmocarcinoma : n. Göz kanseri.


opsoniferous : a. Opsonin taşıyıcı.


pathologic : a. 1. Hastalığa ait; 2. Hastalıktan doğan.


parageusia : n. Tad alam duyusunda anormallik.