Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

value nedir?

value : n. Kıymet, değer.

caloric value : Gıdanın kalori değeri;


threshold value : Bir uyarının belirli etki meydana getirebilen en küçük şiddeti, eşik değer.


value aortae : anat. Kolka kapağı, kollanın başlangıcında bulunan üç bölümlü kapak aygıtı.


value atrioventircularis sinistra : anat. İkili kapak.


value ileocaecalis : anat. İleumun kalın bağırsağa açıldığı ağızda yer alan ve iki dudaktan oluşan kapak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chitin : n. biochem. Böcek kabuğunu oluşturan madde, kitin.


cinnamaldehyde : n. biochem. Kuvvetli kırıcı ve sarı renkte bir sıvı.


exosepsis : n. Dışardan vücuda giren toksik maddelerin kana geçmesi sonucu meydana gelen patolojik durum, dış kaynaklı zehirlenme.


excentric : a. Merkez dışı, merkezden uzak, eksantrik.


gonecyctis : n. Seminal vezikül.


hemometer : n. See: Hemoglobinometer.


laryngeal : a. Gırtlağa ait. laryngicus.


microbiology : n. Bakteri, protozoer, v.s. gibi organizmaların biyolojik tetkiki, mikropbilim, mikrobiyoloji.


miosis : n. Pupillanın daralması, miyozis.


myogelosis : n. Kas sertleşmesi, miyojeloz.


mxomatosis : n. 1. Multipl miksom gelişimi; 2. Mikson dejenerasyonu.


necroscopy. : n. See: necropsy.


opposition : n. Karşıtlık, zıtlık, karşı koyma veya karşı etki gösterme hali.


pachylosis : n. Cildinkalınlaşma, kuruma ve soyulma hastalığı, pakiloz.


pelmatic : a. Ayak tabanı ile ilgili.


phenolphthalein : n. biochem. Karbolik ve naftalik asitlerin bir türevi olup müshil olarak kullanılır.


phlebotomy : n. 1. Kan alma; 2. Damar (ven) ameliyatı, flebotomi.


phrenalgia : n. 1. Diyafram ağrısı; 2. See: Melancholia.


proinsulin : n. İnsülin öncüsü bileşik.


prorrhaphy : n. İlerleme, avans.