Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

value nedir?

value : n. Kıymet, değer.

caloric value : Gıdanın kalori değeri;


threshold value : Bir uyarının belirli etki meydana getirebilen en küçük şiddeti, eşik değer.


value aortae : anat. Kolka kapağı, kollanın başlangıcında bulunan üç bölümlü kapak aygıtı.


value atrioventircularis sinistra : anat. İkili kapak.


value ileocaecalis : anat. İleumun kalın bağırsağa açıldığı ağızda yer alan ve iki dudaktan oluşan kapak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinomatous : a. 1. Kanserle ilgili; 2. Kanser yapısında, kanser tabiatında.


complex : n. 1. Basit olmayan karışık, muğlak; 2. Çeşitli unsurların birleşmesinden oluşan madde ,bileşik; 3. Bilinçaltında daimi baskı altında tutulan fakat kişinin davranışlarını büyük ölçüde etkileyen fikir veya duygu, kompleks; 4. Elektrokardiyogram'da kalp faaliyetindeki belli bir olayı gösteren dalga kısmı, dalga kompleksi.


consultation : n. İstişare, konsültasyon.


cytoblast : n. Hücre çekirdeği.


dichloramine : n. biochem. Antiseptik billuri madde (CH3C6H4SO2NCI3).


emmission : n. Dışarı verme, çıkarma, ihraç inzal: Özellikle uykuda semen (belsuyu)'in akması, emisyon.


epitheliosis : n. Konjunktiva'da granüller şeklinde kendisini gösteren epitel artımı.


ethnic(al) : a. Irki, ırka ait, ırksal


exotic : a. Başka memleketin özelliklerini taşıyan, yabancı, alışılmamış, egzotik.


flatfoot : n. Düztabanlık.


fluorescent : a. Işığa maruz kaldığı zaman ışın çıkaran, parıltı veren, floresans özelliği gösteren.


physical : a. 1. Tabii; 2. Bedeni; 3. Tabiat bilgisine (fiziğe) ait, fiziki.


metal : n. Maden.


mydriatic : a. & n. 1. Midriyasa ait; 2. Pupillayı genişleten (ilaç).


onychonosus : n. Tırnak hastalığı.


parenchyma : n. Organların özel dokusu, parenkima.


pemphigus : n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


presacral : a. Sakrum öünde olan.


psorelacosis : n. Uyuz sebebyle meydana gelen yara.