Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vallum nedir?

vallum : n. 1. Küme, tümsek, tepecik, 2. Duvar, çeper.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

convulsions : n. p. Birçok nedenlere bağlı olarak gelişen anormal beyin stimülasyonları sebebiyle, adalelerin istemsiz, irade dışı kasılmaları.


craniectomy : n. Bir kafatası segmentini kesme ameliyesi, kranyektomi.


dermabrasion : n. Deri üzerindeki benleri veya geçirilmiş lezyonun bıraktığı izi ortadan kaldırma amacıyla yaılan kazıma işlemi.


dimenhydrinate : n. biochem. Baş dönmesini geçiren antihistaminik madde.


divagation : n. Tutarsız konuşma, abuk sabuk konuşma.


enteradenitis : n. Barsak mukozasındaki bezlerin iltihab4.


indoxyluria : n. İdrarda fazla miktarda indoksil bulunuşu.


isocellular : a.Aynı hücrelerden oluşan.


leprosy : n. Cüzam, miskin hastalığı, lepra.


mesocyst : n. Safra kesesini karaciğere bağlayan periton kıvrımı, mezosist.


metrodynamometer : n. Doğum seyri esnasında uterus kontraksiyonlarının gücünü ölçen alet, metrodinamometre.


mycoderma : n. deri mantarı, mikoderm


myringa : n. Timpan zarı.


oligopsyhia : n. Akıl zayıflığı, oligopsişi.


parasitic : a. 1. Parazit veya parazitlerle ilgili; 2. Diğer bir organizma üzerinde gıdasını ondan temin ederek hayatını sürdüren, parazit şeklinde yaşayan; 3. Parazitlere bağlı, parazitlerin sebep olduğu.


pediophobia : n. Marazi çocuk veya kukla korkusu, pedyofobi.


plasmology : n. Canlı maddelerin en küçük parçalarını inceleyen bilim, plazmoloji.


polyhydruria : n. İdrarın anormal sulu olması, polidrüri.


salivator : n. Tükürük salgılanmasını artırıcı madde.


sphincteralgia : n. Sfinkter ağrısı.