Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vallum nedir?

vallum : n. 1. Küme, tümsek, tepecik, 2. Duvar, çeper.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cherophobia : n. Neşelenme ve eğlenmeden aşırı korkma, eğlenceye karşı sebepsiz yere ürkeklik gösterme.


delinquency : n. Suç niteliğindeki hareket veya davranış, kanunsuz hareket, kabahat.


dermal, dermatic : a. Deriye ait, cildî.


electrocauterization : n. Dokuları ucundan elektrik akımı geçen platin tel aracılığıyla yakma, elektrokoterizasyon.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


hemopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hemopatoloji.


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


ischemia : n. Muayyen bir bölgenin geçici kansızlığı (mesela retina damarlarının daralması neticesi geçici olarak körlük meydana gelir), iskemi.


leptophonia : n. Ses zayıflığı, sessizlik, leftoni.


lichenification : n. Cildin kalınlaşması ve sertleşmesi.


meperidine hydrochloride : n. biochem. İnce, beyaz, billüri ve kokusuz bir toz olup, ağrı kescidir (C15H21NO2HCI), sentetik morfin türevi.


multipara : n. İkiden fazla doğum yapan kadın, çok doğuran kadın.


naris : n. (pl. nares) Burun deliği.


necrological : a. nekrolojiyea it.


propagative : a. 1. Çoğaltıcı; 2. Üreme ile ilgili.


prothionamid : n. Sentetik bir tüberküloz ilacı.


segmental : n. 1. Segment veya segmentlerle ilgili; 2. Segment'lerden oluşan; 3. Segmentlere benzeyen; 4. Segmentasyon şeklinde bölünme gösteren.


selection : n. Sağlam veya kuvvetlileri yaşatıp zayıfları imha eden tabiat kanunu.


syphilography : n. Frengiden bahseden kitap.


thermanalgesia : n. Sıcağı hissetmeme, termanaljezi.