Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vallum nedir?

vallum : n. 1. Küme, tümsek, tepecik, 2. Duvar, çeper.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharopachynsis : n. Göz kapağının kalınlaşması.


comissurotomy : n. Fibröz bantların veya halkaların cerrahi olarak kesilmesi.


depilatory : a. Kıl döken.


dextrocardia : n. Kalbin, thorax boşluğunda, sağ tarafta bulunması.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


elective affinity : n. biochem. Kimyasal bir maddenin bileşiminde başka özel bir maddeyi tercih eğilimi.


emissary : a. Çıkartıcı (ven), emisser.


freckle : n. Çil, leke, benek.


gastro-enteroscope : n. Midenin ve barsakların gözle muayene edilmesini sağlayan optik aygıt.


gluside : n. See: Saccharin.


sublimation : n. 1. Katı bir cismin gaz hale geçmesi, 2. Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi.


monothermia : n. Sabah ve akşam vücut hararetinin aynı olması, monotermi.


multinuclear : a. Çok nüveli.


pang : n. Şiddetli ağrı.


paracystitis : n. Mesane çevresindeki abğ dokusu ve diğer komşu oluşumların iltihabı.


pareunia : n. Birleşme, cinsel ilişki.a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2. Hafif felç gösteren, hafif felçli; 3. Dementia paralytica ile ilgili; 4. Dementia paralytic gösteren.


parotgram : n. Doğum ağrılarının seyrini gösteren çizelge.


perineal : a. Perineye ait, perinealis.


pneum : ref. 1. Hava veya gaz anlamına önek; 2. Solunum anlamına önek; 3. Akciğer ve akciğerler anlamına önek.


posthyoid : a. Hyoid kemiği arkasında.