Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vallecular nedir?

vallecular : a. Çukurcuğa ait, çukurcuklu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharospasm : n. Göz kapağı kaslarında görülen spazm.


chlorobutanol : n. biochem. Renksiz veya beyaz billurlar olup, uyutucu, antiseptik ve mevzii uyuşturucudur (CCI5(CH3)2C.OH).


colpoxerosis : n. Vagina kuruluşu, vagina mukozasının normal nemliliğini kaybederek kuruluk göstermesi.


ectocytic : a. Hücredışı.


enterogram : n. Enterograf ile elde edilen, barsak hareketlerini gösterir çizelge.


extrapleural : a. Plevra boşluğu dışında olan.


heal : v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.


heliosensitivity : n. Güneş ışınlarına karşı aşırı duyarlık hali.


karyomitotic : a. Mitoza ait.


kerunophobia : n. Marazi şimşek korkusu, keronofobi.


linctus : n. Tatlı, şurup şeklinde bir sıvı.


magnesia : n. biochem. Magnezyum oksit, magnezya (Mgo).


peptonoid : n. Pepton'a benzeyen madde.


platycelous : a. Bir yüzü içbükey (concave) ve diğer üzü dışbükey (convex) olan.


postanal : a. Anusun arkasında yer alan.


reasonable : a. Belli bir sebebe dayanan, akla yatkın, makul.


schistocytosis : n. Kanda sistositlerin çoğalması.


scolex : n. Tenyaların, barsak çeperi içine gömülen baş kısmı.


systematic(al) : a. Sistemik, uslu ve kaideye göre, intizamlı.


systematize : v. Sistemli şekle koymak, sistemleştirmek.