Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vallecular nedir?

vallecular : a. Çukurcuğa ait, çukurcuklu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromic acid : n. biochem. Bromür asidi, asid bromik.


bronchography : n. Nefes yollarına kontrast bir madde sevkedildikten sonra röntgenle bu yolların muayenesi, bronkografi, bronş radyografisi.


cacothymia : n. Ahlak bozukluğuna uzanan mizaç değişikliği ile belirgin akıl hastalığı.


cardiac : a. 1. Kalbî, yüreğe ait; 2. Yüreği uyaran; 3. Mide ağzına ait, cardiacus.


cyclic : a. 1. Devri; 2. Kendi kendini tahdit eden.


fibromyxoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miksom.


hepatolenticular : a. Hem karaciğer hem lentiküler çekirdek (nucleus lentiformis)'le ilgili.


hypodermal : a. İç zara ait.


inhale : v. Solukla içeriye çekmek,teneffüs etmek, nefes almak.


intra-articular : a.Eklemiçi.


invaginated : a. 1. Kendine komşu kısım içine, eldiven parmağı şeklinde girmiş; 2.Kılıfla sarılmış, kılıfla örtülü.


malonylurea : n. Barbitürik asit. See: Barbituric acid.


martial : a. Demirli, demir ihtiva eden.


mesopharynx : n. Yutağın ağız parçası.


multinodualr : a. Çok nodüllü.


myokinesis : n. Kas hareketi, miyokinez


nephritic : a. n. 1. Nefrite ait; 2. Nefrit ilacı.


ordure : n. See: Excrement.


phren : n. phrenes; 1. Diyafram, böleç; 2. Kafa veya kalb.


polimerism : n. 1.Aynı maddeden yapısı değişmeksizin molekül ağırlığı daha yüksek bileşik meydana gelmesi, izomer oluşması, polimerizasyon; 2. Vücutta normal sayının üstünde organ veya oluşum bulunuşu, polimeri.