Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vallecula nedir?

vallecula : n. (pl. valleculae). Çukurcuk çukur.

vallecula cerebelli : Beyinciğin uzunluğuna yarığı, beyincik çukurcuğu.


vallecula sylvii : Beyin kaidesinde Sylvius yarığının yaptığı çukur.


vallecula unguis : Tırnak kökü çukurcuğu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biped : a. 1. İki yaağı bulunan, iki ayaklı; 2. İki ayaklı herhangi bir hayvan.


carcinogenesis : n. Kanserin meydana gelmesi-carcinogneetic, sıfat şekli.


coffeinism : n. Aşırı kahve içimine bağlı kronik kahve zehirlenmesi.


coni (i) ne : n. biochem. "Conium maculatum" bitkisinde bulunan çok zehirli bir alkaloid, ağılı baldıran ruhu (C3H17N).


divisible : a. Bölünebilir, parçalara ayrılabilir.


dorsocentral : a. Arka tarafta ve merkezde olan.


ecosite : n. See. Ecoparasite.


enomania : n. 1. Alkollü içkilere aşırı istek gösterme, alkol düşkünlüğü; 2. See: Delirium Tremens.


erection : n. Dikilme, intaz: Penisin kavernöz cisimlere kan dolması ile sertleşmesi, ereksiyon.


hyperdactylia : n. Fazla parmaklılık, hiperdaktili.


hyposiderosis : n. Kanda demir seviyesinin azalışı, demir eksiklği.


incontinence : n. Normal olarak vücuttan dışarı atılacak şeylerin çıkmasını kontrol edememe, incontinentia.


lardaceous : a. 1. İç yağsı, iç yağlı; 2. Amioid.


local infection : Lokal enfeksiyon.


lymphology : n. Lenf bilgisi, lenfoloji.


mammillitis : n. See: Thelitis.


nonviability : n. Yaşama yeteneğinin olmayışı.


opsonophilia : n. Bakterinin opsoninlerin birleşme eğilimi göstermesi hali, opsonofili.


ordure : n. See: Excrement.


phagy- : suff. Yoketme, yeme.