Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vallecula nedir?

vallecula : n. (pl. valleculae). Çukurcuk çukur.

vallecula cerebelli : Beyinciğin uzunluğuna yarığı, beyincik çukurcuğu.


vallecula sylvii : Beyin kaidesinde Sylvius yarığının yaptığı çukur.


vallecula unguis : Tırnak kökü çukurcuğu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharosynechia : n. Alt ve üst göz kapaklarının birbirine yapışması.


buccoversion : n. Arkada yer alan herhangi bir dişin uzun ekseninin yanağa yönelik oluşu.


choledocholithotomy : n. Koledok kanalında bulunan bir taşın cerrahi olarak çıkarılması.


citrin : n. biochem. P vitamini tesirine sahip olan ve limon suyunda bulunan billuri madde.


holistic : a. Bütünlüğe ait.


hyperglycorrhachia : n. Beyin omurilik sıvısında fazla şeker bulunması.


illyngophobia : n. Baş dönmesinden aşırı korkma.


intraparietal : a. Duvariçi.


melanosis : n. 1. Dokularda fazla renk maddesi toplanması, derinin koyu renge boyanması, melanoz; 2. Kara kanser.


osteoclastic : a. 1. Osteoklasta ait; 2.Kemiği tahrip ed en.


panto- : pref. See: Pant-.


paranucleus : n. Hücre sitoplazmasında, bazan çekirdek yakınında görülen küçük cisimcik.


phoria : n. Bir göz kapatıldığı zaman diğer gözün görme ekseninin sapması.


septan : a. Yedi günde birgelen (olan).


splanchnomegaly : n. Organ büyümesi, organ büyüklüğü.


thermanesthesia : n. Sıcak ve soğuk hislerinin kaybolması.


thymectomy : n. Timusu çıkarma ameliaytı.


trigonum : n. anat. Üçgen.


trophedema : n. Ayak ve bacakların devamlı ödemi ile müterafık kronik hastalık.


undernutrition : n. Beslenme yetersizliği.