Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vallecula nedir?

vallecula : n. (pl. valleculae). Çukurcuk çukur.

vallecula cerebelli : Beyinciğin uzunluğuna yarığı, beyincik çukurcuğu.


vallecula sylvii : Beyin kaidesinde Sylvius yarığının yaptığı çukur.


vallecula unguis : Tırnak kökü çukurcuğu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrifugal. : a. Merkezden uzaklaşan, merkezden çevreye doğru hareket gösteren, merkezkaç.


chondrine : n. Kaburga, eklem v.s. yağından çıkan jelatin.


diagram : n. Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram.


heme : n. biochem. Hemoglobin molekülünün proteinsiz kısmı.


hemiathetosis : n. Vücudun tek tarafında atetoz gözükmesi.


hemokonia : n. Eritrositlerin parçalanması ile meydanag elen parçacıklardan her biri, parçalanmış eritrosit artığı.


heterologous : a. Başka başka kaynkalara ait olan, kaynakları değişik olan.


invasion : n. 1. Vücudun patojen mikro-organizmaların hücumuna uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması; 2.Kötü huylu tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması.


joint : n. Eklem, oynak, mafsal, articulatio.


keller's operation : n. Hallux valgus veya rigidus tedavisi için yapılan bir ameliyat.


lethality : n. Letalite, bütün hastalara nisbetle ölenlerin sayısı.


lunula : n. (pl. lunulae). Aycık.


methylcellulose : n. biochem. Selülozun metil esteri olup, müleyyin olarak veya losyon, merhem gibi müstahzarların hazırlanmasında kullanılan toz.


myxocyte : n. Mukoza dokusu hücresi, miksosit.


nascent : a. Vücude (meydana) gelmiş, tekevvün halinde olan, olgunlaşmış, ilkel.


nephrocoloptosis : n. Böbrek ve kalın barsağın düşmesi, nefrokoloptoz.


pharmac(o)- : pref. İlaçla ilgili, ispençiyazi.


photogenic : a. 1. Işık meydana getiren veya yayan; 2. Işıktan meydana gelen, fotojenik.


polyphobia : n. Birçok şeylere karşı duyulan anormal korku, polifobi.


roentgenometer : n. röntgen ışınlarının şiddetini ölçen alet, radyometre, röngenometre.