Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vallate nedir?

vallate : a. Çanaksı, vallatus.

papillae circum vallate : Çanaksı memecikler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotoxin : n. biochem. Canlı dokudan çıkarılan toksin.


catheterize : v. Kateter uygulamak, kateter aracılığıyla herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvıyı dışarı almak, özellikle mesanede toplanan idrarı boşaltmak.


chromomere : n. Kromatin iplikçiği üzerindeki kromatin tanesi, mitoz esnasında kromatin ağı (spireme) oluşturan iplikciklerin üzerinde boncuk taneleri şeklinde dizilen kromatin taneciklerinden her biri.


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


dispense : v. İlaç yapmak, tarifine göre ilacı hazırlamak.


glycopexic : a. Karaciğerde şeker depolanmasıyla ilgili.


gonagra : n. Diz nikrisi, diz damlası.


goniocraniometry : n. Kafatası açılarının ölçülmesi.


junction : n. 1. Bağlantı; 2.Bitişme, birleşme; 3. Birleşme (bağlantı) yeri, birleşek.


leukocytopoiesis : n. Lökosit oluşumu.


mad : a. Deli.


multifid : a. Çok yarıklı, çatlaklı, multifidus.


necrotic : a. 1. Nekroz'la ilgili; 2. Nekroz gösteren, nekroz'la belirgin.


pebrine : n. İpek böceklerinin sebep olduğu bir hastalık.


phosphorylase : n. biochem. Glikojenin glikoz-1-fosfata çevrilmesini sağlayan enzim, fosforilaz.


physostigminism : n. Physostigmine zehrilenmesi.


retardate : a. Zihni gelişme yetersizliği gösteren kişi ,geri zekalı.


ridge : n. Kemikte kasların yapıştığı sahah.


sclerotium : n. Çavedar mahmuzu gibi bazı mantarlar tarafından meydanag etirilen sert kitle.


spasmous : a. Spazm şeklinde, spazm niteliğinde.