Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vallate nedir?

vallate : a. Çanaksı, vallatus.

papillae circum vallate : Çanaksı memecikler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiospasm : n. Bronşların, kasılma sonucu geçici olarak daralması, bronş spazmı.


choleriform : a. Kolera'ya benzeyen.


collagen : n. biochem. Bağ dokusunun ana proteini olan bir albüminoid, kollajen.


cycle : n. Devir, period, siklus, cyclus.


dactylomegaly : n. El ve ayak parmaklarının normalden daha büyük olması, daktilomegali.


dentinitis : n. Dentin iltihabı.


fragmentation : n. Ufak parçalara bölünme, parçalanma.


gastrotomy : n. Mideyi açma ameliyatı, gastrotomi.


heterometropia : n. İki gözün ışığı kırma gücünün birbirinden farklı oluşu.


ipsation : n. Kendi vücudunda erotik bölgeleri uyararak cinsel tatmine erişme, kendi kendine cinsel doyum.


metronome : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden araç, metronom.


metropathic : a. Uterus hastalığı ile ilgili.


migrate : v. Bir yerden diğer yere gitmek, bir yerden diğer yere geçmek, yer değiştirmek.


onychohelcisis : n. Tırnakların ülserli hali.


otodynia : n. See: Otalgia.


paralyse : v. 1.Felce uğratmak, felç meydana getirmek; 2. Tesirsiz hale getirmek, etkisiz bırakmak.


polyarteritis nodosa : Vücudun çeşitil bölgelerindeki küçük arterlerde yaygın iltihap odakları ile belirgin zaman zaman ateşin eşlik ettiği kronik damar hastalığı.


preparation : n. 1. Hazırlama, hazır hale getirme; 2. Hazırlanmış ilaç, belli bir formüle göre yapılmış ilaç; 3. Mikroskopik muayene için hazırlanmış oduk örneği, fiksatif eriyik içinde muhafaza edilen organ veya doku, preparat.


pyrogenesis : n. Haraket meydana gelme, ısıbilim, pirojenez.


quartisect : v. Dörde kesmek, dört kısıma ayırmak.