Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

valine nedir?

valine : n. biochem. 1856'da keşfedilen tabii bir aminoasit olup, insan metabolizma için gereklidir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsule : n. Bir eklemi çevreleyen bağlar, kapsül, capsula.


chronometer : n. Zamanı, kusursuz olarak ölçen alet, kronometre.


cordate : a. See: cordiform


flavoring : n. Tat verici, tat verici madde.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


icterus : n. Sarılık, ikter.


intraventricular : a. Ventriküliçi.


laqueus : n. bağ, kuşak, şerit, kiriş, tel.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


mesencephalic : a. Orta beyine ait.


mesencephalon : n. Orta beyin, mesenkefal(on).


omentectomy : n. Omentumun kısmen ameliyatla çıkarılması, omentektomi.


optesthesia : n. Görme duyarlığı.


osmosity : n. Eriyiğin sahip olduğu ozmotik basınç derecesi.


pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.


pectineal : a. 1. Tarak şeklinde, taraklı; 2. Tarak şekli gösteren oluşumla ilgili.


pterygium : n. 1. Kalınlaşmış bir konjonktif tabakasının kornea üzerine uzanıp yapışmış olması; 2. Derinin üst tabakasının tırnağın proksimal kenarına yapışması, şeytan tırnağı.


puerpera : n. Lohusalık devresindeki kadın, lohusa.


sarcolysis : n. Yumuşak dokuların ayrılıp dağılmaları, sarkoliz.


splanchnomegaly : n. Organ büyümesi, organ büyüklüğü.