Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

valine nedir?

valine : n. biochem. 1856'da keşfedilen tabii bir aminoasit olup, insan metabolizma için gereklidir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthitis : n. Canthus iltihabı.


cementoclasia : n. Diş sementi'nin normal yapısını kaybetmesi, sement harabiyeti.


cerebrifugal : a. Beyinden uzaklaşan, beyinden dışarıya doğru hareket gösteren.


dominance : n. Hakimiyet, üstünlük, bir şeyin beraber bulunduğu diğer bir şeye veya şeylere oranla daha etkili ve hakim oluşu.


dysovarism : n.Overlerin hormon salgılamasında yetersizlik, östrojen veya progesteron'un yetersiz salgılanması hali.


eosinophilic : a. Eozin'le kolayca boyanan, eozin'i kolayca alan.


hepatosplenic : a. Karaciğer ve dalakla ilgili.


hilus : n. (pl. hili). 1.Organlardan, d amar, sinir ve akıtıcı kanalların çıktığı yerler, hilus; 2. Göbek (içorganlarda hilus).


ichthyotoxin : n. biochem. Balıklardan çıkarılan bir toksin olup, hem ichthyoacanthotoxin hem de ichthosarcotoxin ihtiva eder.


iridectomize : v. İrisi kısmen ameliyatla çıkarmak.


labioplacement : n. Bir dişin dudağa doğru düşmesi.


macular : a. Beneğe ait.


nicotine : n. Nikotin, tütündeki zehirli maded.


papillomatous : a. 1. Papillom ile ilgili; 2. Papillom gösteren, papillom ile belirgin; 3. Papillom yapısında, papillom tabiatında.


per anum : Anus (makat) yolu ile.


perivesical : a. Mesaneyi sarana.


phenolemia : n. Kanda fenol bulunuşu.


prototoxoid : n. Antijen özelliğini muhafaza etmesine rağmen toksik etkisi bulunmayan ve antitoksinle toksin'e oranla daha kuvvetle birleşme eğilmi gösteren madde, prototoksoid.


pyroligneous : a. Ateş harareti vasıtasıyla odundan çıkarılan.


sclerothrix : n. Saçın anormalsertliği ve kuruluğu.