Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

valine nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

valine : n. biochem. 1856'da keşfedilen tabii bir aminoasit olup, insan metabolizma için gereklidir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biorheology : n. Faaliyet halindeki organ ve sistemlerdeki sıvı akımını, bu akımın özelliklerini ve bozukluklarını inceleyen bilim dalı.


botulin : n. biochem. Bozulmuş gıdalarda bazan bulunan bir toksin, clostridium botulinum tarafından salgılanan toksin.


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


couching : n. Katarakt halinde lensin yer değiştirmesi.


dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.


deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.


dentinal : a. Dentine ait, dentinden oluşan.


diagram : n. Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram.


drepanoycte : n. Orak şekli gösteren eritrosit.


enarthritis : n. Enartroz iltihabı, enartrit.


ferredus : a. biochem. Demirden, demirli, demir ihtiva eden.


fibrillation : n. Liflenme (kalb).


submembranous : a. Zar altı.


hypersthenia : n. Kuvvet artması, aşırı kuvvetsizlik.


jaw : n. Çene.


karyocyte : n. Nüveli hücre, karyosit.


malassimilation : n. Yemekleri hazımdan sonra vücutla birleştirmede bozukluk, iyi özümlenmeyiş.


micromyelia : n. Omuriliğin normalden küçük olması, mikromiyeli.


pathopsychology : n. Hastalık psikolojisi.


periprostatitis : n. Prostat çevresindeki maddenin iltihabı.