Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

valgus nedir?

valgus : a. Eğri, eğrilmiş, dışa dönük, çarpık, kavisli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylemia : n. Kanda kilüs bulunuşu, kilüs'ün kana geçişi.


deteriorate : v. 1. Fenalaştırmak, bozmak, aşağılamak, çürütmek; 2. Fenalaşmak, bozulmak, çürümek.


dream : n. 1. Uyku esnasında beliren, bilinçaltı fikir ve duyguların oluşturduğu hayali tablo, rüya, düş (Tatmin olmamış duyguların ifadesi olarak yorumlanır); 2. Rüya görme.


eleotherapy : n. Yağın tedavi maksadiyle kullanılışı.


fletcherism : n. Gıdanın iyi çiğnenmesi.


globe : n. Küre, yuvar, globus.


submaxillary : a. Çenealtı, maksilla altında bulunan.


haptene : n. biochem. Natamam antigen başka bir maddeyle birleştikten sonra antikor meydana getirebilen madde.


hepatitis : n. Karaciğer iltihabı, hepatit.


hydriatrist : n. Hidroterapi uzmanı.


hydropathy : n. Su ile tedavi usulü, hidroterapi.


hypouricemia : n. Kanda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


hysterotraumatic : a. Travma sonucu gelişen histeri ile ilgili.


levigation : n. Övütüp toz haline getirme, düz yapma.


life : n. Hayat, vita.


neurapraxia : n. Çevresel sinir liflerinin geçici olarak iş görememesi.


oaritis : n. Yumurtalık iltihabı.


ordinate : n. Bir grafikte yatay çizgiye dik olan çizgi (ordone).


otonecrectomy : n. Kulaktan nekrozlu dokuların ameliyatla çıkarılması.


periappendicitis : n. Apandisle çevresindeki dokuların iltihabı.