Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

valgus nedir?

valgus : a. Eğri, eğrilmiş, dışa dönük, çarpık, kavisli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromoiodism : n. Brom ve iyot bileşiklerinin müştereken sebep olduğuz ehirlenme.


clubfoot : n. Yumru ayak.


costovertebral : a. Kaburga ve vertebraya ait.


disinvagination : n. İnvaginasyon'u düzeltme, invaginasyonu ortadan kaldırma.


edematogenic : a. Ödem meydanag etiren, ödeme sebep olucu.


endoplast : n. Hücre nüvesi.


erythrogenesis : n. Eritrositlerin oluşması.


galenism : n. Galen tarafından ortaya konulmuş özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü.


hemorrhoids : n. pl. Anus çevresindek venalarda görülen variköz değişiklikler.


hyperadrenocorticism : n. Böbreküstü bezi korteksinden, başta hidrokortizonolmak üzere adrenokortikal hormonların aşırı salgılanması hali, hiperadrenokortisizm.


hyperflexion : n. Aşırı derecede bükülme, kıvrılma.


liquefactive : a. 1. Sulanma ile ilgili; 2. Sulanma gösteren, sulanma ile belirgin; 3. Sulanmaya sebep olan sulandırıcı.


lotion : n. Vücudun bir yerini yıkamak için kullanılan ilaçlı su, losyon, lotio.


megalopenis : n. Penisin anormal büyüklüğü.


myxosarcoma : n. Miksomla karışık sarkom tümörü.


omnivorous : a. 1. Her şeyi yiyen; 2. Hem et hem ot yiyen (hayvan).


otoscopy : n. Kulak muayenesi, otoskopi.


parity : n. Bir kadının doğurduğu çocuk sayısına bakılarak belrilenen durumu.


paralytic : n. 1. Felçle ilgili; 2. Felce bağlı, felcin sebep olduğu; 3. Felç gösteren, felçil kişi.


perichondroma : n. Perikondr tümörü.