Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

valetudinary nedir?

valetudinary : a. 1. Hastalıklı; 2. Sıhhat meraklısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholilelithotripsy : n. Safra kesesi veya safra kanalını açmaksızın içindeki taşları ezme.


chromophobic : a. Güç boyanan veya hiç boyanmayan, boya almayan.


columella : n. Septum nasi ve modiolus'un nitelenmesinde kullanılan bir deyim.


demise : n. Ölüm, vefat.


esophagojejunostomy : n. Yemek borusu ile jejunum arasında ağız ağıza dikilmek suretiyle geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


hematologist : n. Hematolog.


hemiataxia : n. Yarım ataksi (vücudun tek tarafında olan).


hyperonychosis : n. See: Hyperoncyhia.


hyposecretion : n. Salgı azalması.


keroid : a. Korneya benzer.


leptoscope : n. Son deerce ince tabaka veya zarın kalınlığını ve bileşimini tayin (tesit) edebilen cihaz, leptoskop.


lissotrichy : n. See: Leiotrichy.


maxilla : n. (pl. maxillae). Üstçene (kemiği), maksilla.


microbe : n. Hastalık yapan mikro-organizma, patojen mikro-organizma, mikrop.


microgastria : n. Midenin konjenital küçüklüğü, mikrogastri.


multiform : a. Çok şekilli, muhtelf şekilde.


nucha : n. (pl. nuchae). See: Nape.


ovariectomy : n. Yumurtalığın ameliyatal çıkarılması, ovaryektomi, ooforektomi.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


pituitary : a. 1. Balgama (sümüğe) ait; 2. Sümüklü, balgamlı, pituitaria; 3. Hipofiz.