Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

valetudinary nedir?

valetudinary : a. 1. Hastalıklı; 2. Sıhhat meraklısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bruise : n.&v. 1. Bere, çürük; 2. Berelemek, çürütmek; 3. Kontüzyon, dağılma.


cervical : a. Boyuna ait, cervicalis.


coitus : n. Cinsi münasebet, çiftleşme, cinsel temas, kopülasyon, koit.


desmoid : n. 1. Lifi lifsel; 2. Lif gibi çıban ifrazatı.


effacement : n. Slinme, doğum ağrıları esnasında, fetüs başının tazyiki ile serviks'in yumuşaraka incelmesi (doğum hekimliğinde % ile ifade edilir).


encephaloma : n. Beyin kanseri, ensefalom.


estriol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik bir madde.


expression : n. Sıkıp içini boşaltma.


fire : n. 1. Ateş; 2. İltihap; 3. Yılancık.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


gland : n. 1. Bez, gudde; 2. Vücudun birçok yerinde yer almış kimisi salgısını dışa (vücut boşluklarına), kiimsi de içe (kana) akıtan bezler, glandula glans.


hemilaminectomy : n. Omur yaprağının kısmen ameliyatla çıkarılması.


hydroflumethiazide : n. Diüretik.


indolent : a. 1. Ağrısız, acısız; 2. Gayrifaal.


innervation : n. 1. İnervasyon: Bir vücut bölümünün (asaplanması) sinirlenmesi; 2. Santral sinir sisteminden gelen normal uyartıların bu sinirlerle ait olduğu organa gitmesi.


instability : n. Dayanıksızlık, kararsızlık, değişme.


ophthalmorrhea : n. Gözden akıntı gelişi, oftalmore.


opisthenar : n. El sırtı.


oropharynx : n. Ağız ve dil arkasındaki farenks parçası, yumuşak damak ve epiglot üst kenarı arasındaki farenks bölümü, orta yutak.


pedodontist : n. Pedodonti uzmanı.