Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

valetudinary nedir?

valetudinary : a. 1. Hastalıklı; 2. Sıhhat meraklısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopathy : n. Kalb hastalığı.


choleperitonitis : n. Karın boşluğuna sızan safra nedeniyle peritonun iltihaplanması.


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


flavism : n. Saçın sarılığı.n. Sarılık (deri v.s.).


hemangioma : n. Kan damarlarından doğan urlar, hemanjiyom.


hydrargyrum : n. biochem. See: Mercury.


hydrochlorothiazide : n. Chlorathiazid'e oranla daha güçlü bir diüretik.


hypophosphaturia : n. İdrarda fosfat miktarının ileri derecede düşük oluşu.


intraintestinal : a. Barsak içi,barsak içinde.


intraosteal : a. Kemik içi, kemik içinde.


metaphrenia : n. Zihin faaliyetinin çevresel ilişkilerden sıyrılarak kişisel zevk, itibar, kazanç gibi duygulara yönelmesi.


method : n. biochem. Usul, tarz, şekil, yöntem, metod.


necrobiotic : a. Nekrobiyoza ait.


nosochthonography : n. See: Geomedicine.


perforation : n. Perforasyon: 1. Delme; 2. Bir organın duvarlarının delinmesi, delik.


pharyngalgia : n. Yutak ağrısı, faringalji.


pick's disease : n. a) Konstriktif perikardit'te meydanag elen ve karaciğer büyümesi, karında asit oluşumu, ödem ve pleural efüzyon ile karakterize olansendrom. b) Yaşlılıkta görülen zeka anomalilerine benzeyen belirtiler veren bir çeşit beyin atrofisi.


pleurrhagia : n. Plevra'dan gelen kanama, plevra kanaması.


prader-willi syndrome : n. Noksan kilo ile doğum, hipotoni, zihinsel gecikme, erkenden balayan şişmanlık, acromicria ve diabetes mellitus belirtileri ile seyreden, çoğu zaman çocukluk çağında veya büyüme çağında meydana çıkan bir sendrom.


rimula : n. (pl. rimulae). Çok küçük çatlak.