Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

valetudinary nedir?

valetudinary : a. 1. Hastalıklı; 2. Sıhhat meraklısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchogenic : n. Bronşlardan menşe alan, bronş kaynaklı.


cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


decerebrate : a. Beyin fonksiyonları olmaksızın, derin bilinç kaybı durumu.


discission : n. Katarakt ameliyatında lens kapsülünü delme ameliyesi.


domesticated : a. Evcilleştirilmiş, ehlileştirilmiş.


dysovarism : n.Overlerin hormon salgılamasında yetersizlik, östrojen veya progesteron'un yetersiz salgılanması hali.


excitement : n. Uyarının sebep olduğu fiziksel ve psişik aktivite ile belirgin durum uyarılma sonucu vücutta meyadna gelen heyecan ve telaşla karışık hareketlenme hali.


facial : a. Yüze ait, facialis.


falx : n. (pl. Falces). Orak.


gastroscopy : n. Midenin gözle muayenesi, gastroskopi.


hemiataxia : n. Yarım ataksi (vücudun tek tarafında olan).


logagraphia : n. Fikirleri yazı ile ifade edememe, logagrafi.


opticist : n. Optik uzmanı.


oxyrhine : a. Sivri burunlu.


pancreatotropic : a. Pankreas üzerinde özel etkisi olan (Langerhans adacıklarının sayı ve büyüklüğünü artırdığı zannedilen hipofiz ön lop hormonu).


papulovesicular : a. 1. Hem papül hem vezikül'ler gösteren, papül ve veziküllerden oluşan; 2. Vezikül haline dönüşme eğilimi gösteren papüllerden oluşan.


path : n. 1. Yol, gidiş yolu, seyir tarzı; 2. Sinir demetinin seyir yolu.


pepsin : n. Pepsin salgılanmasını uyarıcı madde.


peristaltic : a. Solucan halkalarının hareketine benzeyen ve içindeki maddeleri aşağı doğru iten mide ve barsak hareketlerine ait, peristaltik.


pharyngalgia : n. Yutak ağrısı, faringalji.