Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

valetudinarianism nedir?

valetudinarianism : n. 1. Hastalıklı olma; 2. Sıhhat merakı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrology : n. Kanseri konu alan bilim dalı, kanser bilimi.


dermatomyoma : n. Meri myomu, deri içindeki kaslar (arrector pili kasları) dan gelişen iyi huylu tümör.


extinct : a. Soyu tükenmiş, ortadan kalkmış.


family : n. 1. Aile; 2. Zürriyet, döl.


formilase : n. biochem. Asetik asidi formik aside çevirenbir enzim, formilar.


galactoschesia : n. süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


gastroscopy : n. Midenin gözle muayenesi, gastroskopi.


gonadotrope : n. Gonadların çalışmalarını kamçılayan madde.


imperforation : n. Açık olması gereken bir deliğin doğuştan kapalı oluşu, imperforasyon.


inosculate : v. Anastomoz yapmak.


iridalgia : n. İris ağrısı, iridalji.


lienitis : n. Dalak iltihabı, splenit.


lumbodynia : n. See: Lumbago.


macrocephalus : n. Anormal derecede iri başa sahip fetüs.


multilobate : a. See: Multilobar.


oligodendroglia : n. Sinir sistemi destek dokusuna ait, asma şeklinde uzantılar gösteren hücre tipi.


pathomorphism : n. Anormal morfoloji.


hrenicotomy : n. Frenik sinirini kesme ameliyesi, diyafram sinirinin kesilmesi, frenikotomi.


picrate : n. biochem. Pikrik asidin tuzu, pikrat.


porocephaliasis : n. Dokularda prosefali bulunması hali.