Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

valetudinarianism nedir?

valetudinarianism : n. 1. Hastalıklı olma; 2. Sıhhat merakı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bunch : n. Salkım, demet, deste.


cavernoma : n. Kanla dolu geniş boşluklardan oluşan damar tümörü.


cholesterolemia : n. Kanda kolesterol bulunması


creatinase : n. biochem. Kreatinini üre ve metil glikokole ayrıştıran bir enzim.


cryosurgery : n. Hastalıklı dokuların tedavisinde veya yerinden çıkarılmasında şiddetli ve kontrollü soğuktan yararlanılması.


dermatatrophia : n. Deri atrofisi. dermatit.


development : n. Açılma, gelişme, gelişim, inkişaf.


ectiris : n. İrisin retina veya dış parçası.


epicanthus : n. Bazan gözün iç köşesini örten deri parçası (en çok Mongollarda rastlanır).


exhibit : v. İlaç olarak vermek.


gliocytoma : n. Nevrogli hücrelerinden meydana gelen tümör.


heterocephalus : n. Büyüklükleri farklı iki başa sahip hilkat garibesi.


heterochronic : a. Normal zamanı dışında oluşan, değişik zamanlarda oluşan.


keratodermatosis : n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nda proliferasyon veya diğer patolojik değişimlerle belirgin herhangi bir deri hastalığı.


latissimus : a. En geniş.


necrology : n. ölülerin isim listesi ve fiyat cetveli, nekroloji.


orderly : n. Hastane hademesi.


paranoiac : a. 1. Paranoya ile ilgili, paranoyaya bağlı; 2. Paranoya gösteren, paranoya ile belirgin; 3. Paranoya gösteren kimse, paranoya'lı kişi.


periclasis : n. Ezilme sonucu meydana gelmiş, ufak parçalardan ibaret kırık, ezilmiş kırık.


pestilence : n. Salgın ve çok tehlikeli hastalık, veba, taun.