Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

valetudinarianism nedir?

valetudinarianism : n. 1. Hastalıklı olma; 2. Sıhhat merakı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blow : v. Üflemek, dışarıya doğru kuvvetle soluk vermek.


bronchoscopy : n. Yukarı nefes yollarından sokulan özel bir aletle bronşların içinin muayenesi, bronkoskopi.


crystalluria : n. İdrarda kristal bulunması, kristalüri.


fragmentation : n. Ufak parçalara bölünme, parçalanma.


gallbladder : n. safra kesesi ödtorbası.


tertiarism : n. Sifiliz'in üçüncü devresine has belirtilerin tümü, tertiarizm.


herpetism : n. Herpes ve herpes'e benzer derilezyonlarının oluşmasına karşı yapısal eğilim taşıma hali.


incarceration : n. Boğulma.


lithotomic(al) : a. Litotomiye ait.


metopic : a. Alınaait.


odontophobia : n. 1. Hayvan dişlerinden korkma hali; 2. Diş ameliyatlarından anormal derecede korkma, diş çektirme korkusu, odontofobi.


operate : v. Ameliyat etmek.


palatonasal : a. Damak ve burun'la ilgili.


pirioplasma : n. See: Babesia.


predisposing : a. Hazırlayan, istidatlı kılan.


pseudogestation : n. see: Pseudopregmancy.n. sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısım oluşturduğu, ganglion'a benzer kabartı, yalancı ganglion.


region : n. Bölge, nahiye, regio.


scleradenitis : n. Bez iltihabı ve sertleşmesi.


shell : n. Herhangi bir oluşumun etrafını saran sert tabaka, sert kabuk.


staitinodermia : n. Derinin macun kıvamında oluşu.