Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

valetudinarianism nedir?

valetudinarianism : n. 1. Hastalıklı olma; 2. Sıhhat merakı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerophobia : n. Kansere karşı duyulan aşırı korku, kanserden ileri derecede korkma.


component : n. Bir bileşiği veya karışım oluşturan unsurlardan her biri, unsur, eleman.


deionization : ş. biochem. Bir bileşimden iyonların çıkarılması.


donor : n. 1. Transfüzyon için kendisinden kan alınan kimse, kan verici; 2. Transplantasyon için kendisinden organ alınan kimse, organ verici; 3. Sun'i döllemede kendisinden meni alınan kimse, meni verici.


expectorative : a. Balgam söktürücü.


gastr(o) : n. Mide, gaster (bazan karın).


hygroscopic : a. Nem çekici, nem çekme özelliği olan.


hyperpraxia : n. 1. Aşırı falaiyet; 2. Aşırı sinirlilik.


infundibuloma : n. Hipofiz sapı tümörü, infondibülom.


insulinase : n. İnsulini inaktive eden,bir enzim.


jelloid : n. İlaçlı jelatinli tablet veya şekerleme.


metachrosis : n. Renk değişimi, rengin değişmesi, metakroz.


metaplastic : a. 1. Metaplazi ile ilgili; 2. Metaplazi gösteren; 3. Metaplazi sonucu oluşan.


normocytosis : n. Kan kürelreinin normal durumu, normositoz.


orchiorrhaphy : n. See: Orchiopexy.


osteorathrosis : n. İltihapsız kronik dejeneratif artrit.


parietotemporal : a. Paryetal ve temporal kemiklerle ilgili.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


pharyngomycosis : n. Yutağın mantarıl hastalığı.


plaster : n. 1. Yapışkan şerit, deriye uygulanan üzeri yapışkan steril banta; 2. Ağrıyı kesme veya veziküller oluşturma amacıyla deri üzerine uygulan ilaç emdirilmiş yapışkan kağıt veya bez, yakı; 3. Vücudun herhangi bir kısmında hareketi önleme amacıyla kullanılan, kalsiyum sülfat'dan ibart madde, alçı.