Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

valetudinarianism nedir?

valetudinarianism : n. 1. Hastalıklı olma; 2. Sıhhat merakı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophobic : a. Güç boyanan veya hiç boyanmayan, boya almayan.


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


duodenostomy : n. Duodenumla bir diğer anatomik açıklık arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


exothymopexy : n. Büyümüş timus bezini ameliyatla kapsülünden soyarak sternum'a tesbit etme.


febrifacient : a. Ateş veren, sıcaklık verici.


sublimate : n. biochem. Tasfiye edilen maded, ak sülümen, süblime.


hexylamine : n. biochem. Bira mayasından ve balıkyağından çıkarılan zehirli bir esas (C6H15N).


homeotherapy : n. Hastalığa sebep olan bir maddeye benzer bir madde ile yapılan tedavi, homeoterapi.


intracerebellar : a. Beyincik (cerebellum) içi, beyincik içinde.


keratiasis : n. Deride sert siğillerin bulunması.


locator : n. Vücuttaki yabancı cisimlerin yerini tesbite yarayan cihaz.


macrosigmoid : n. Sigmoidin aşırı büyüklüğü.


myelogram : n. Omurilik kanalının röntgen filmi.


nephrolithotomy : n. Böbrekteki taşların ameliyatla çıkarılması.


obeliac : a. Obelyona ait.


pathophoresis : n. Hastalık nakli.


peptonization : n. Proteinlerin pepsin etkisiyle pepton'lar haline dönüşmesi, peptonizasyon.


precostal : a. Kaburgaların önünde.


preinvasive : a. İstila öncesi (tümörler hk.).


preparation : n. 1. Hazırlama, hazır hale getirme; 2. Hazırlanmış ilaç, belli bir formüle göre yapılmış ilaç; 3. Mikroskopik muayene için hazırlanmış oduk örneği, fiksatif eriyik içinde muhafaza edilen organ veya doku, preparat.