Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

valetudinarian nedir?

valetudinarian : a. & n. 1. Sıhhatsiz, zayıf mizaçlı (adam); 2. Aşırı derecede sıhhtini düşünen (kimse), sıhhatine merakl4.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiectasis : n. Kalb genişlemeesi.


chest : n. Göğüs, pektus, toraks


cutis : n. Deri, cilt, derma kütis, koryum.


dystrypsia : n. Barsak hazımsızlığı, distripsi.


ferredus : a. biochem. Demirden, demirli, demir ihtiva eden.


hydatidoma : n. Hidatid ihtiva eden tümör.


hypergeusia : n. Tat alma duyusunun çok gelişmiş olması.


hysteresis : n. Bir cismin üzerinde etkili kuvvetler değişince yapışkanlık veya iç sürtünmesi sonucu imiş gibi o cisimdeki reaksiyonun gecikmesi, histerezis.


lymphaticostomy : n. Göğüs kanalının fistülizasyonu.


meniere's disease : n. Orta kulaktaki zar labirentin, ayrı sıvı mevcudiyetine bağlı olarak gerilmesi.


methylparaben : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan kokusuz beyaz bülliri toz (C6H8O3).


neurocardiac : a. 1. Kalbte dağılan sinirlerle ilgili, kalb pisinrelriyle ilgili; 2. Kalp nevrozu ile ilgili; 3. Sinir sistemi ve kalb ile ilgili.


oleum : n. (pl. olea). See: oil.


phonomyography : n. Kas kasılmasından meydana gelen seslerin kaydedilmesi.


pneumoradiography : n. Hava zerkedildikten sonra bir kısmın radyografisi.


polycytosis : n. Kanda hücrelerin çoğalması, polisitoz.


progress : v. & n. 1. İlerlemek, 2. İlerleme.


quininism : n. Kinine karşı idiosenkrazi mevcduyitende veya uzun süre kinin kullanılması halinde ortaya çıkan semptomlar.


scanning : n. İncelenen doku veya organda radyoaktif izotop'un çıkardığı gamma ışınlarının görüntü halinde tesbit edilmes.i


squinter : n. Şaşı adam.