Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

valetudinarian nedir?

valetudinarian : a. & n. 1. Sıhhatsiz, zayıf mizaçlı (adam); 2. Aşırı derecede sıhhtini düşünen (kimse), sıhhatine merakl4.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diagnose : v. Hastalıı teşhis etmek.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


phyloanalysis : n. Mevcut bitki ve hayvan türlerinin eski zamanalra ait ilk kaynağını araştırıp inceleme, filoanaliz.


subgroup : n. 1. Bir grubun daha ufak taksimatı; 2. İkinci derecede grup.


humidity : n. Rutubet, nem.


hysterotraumatic : a. Travma sonucu gelişen histeri ile ilgili.


injector : n. 1. Şırınga, enjektör; 2. Enjeksiyon yapan iğneci.


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


lukewarm : a. Ilık, orta derecede sıcak, ne sıcak ne soğuk (sıvı hakkında); 2. İsteksiz, gayretsiz, kayıtsız, gevşek.


multicellular : a. Birçok hücrelreden oluşan.


omo- : prof. Omuzla ilgili.


oxyecoia : n. Marazi kulakkeskinliği, keskin kulaklılık.


paratherapeutic : a. Yardımcı tedavi unsuru olan.


plasome : n. Canlı protoplazma birimi.


pneumatosis : n. Midede veya vücudun başka yerinde anormal miktarda hava veya gaz bulunması, pnömotoz.


podelcoma : n. Mantar enfeksiyonu nedeniyle ayakta meydana gelen kronik hasatlık. See: Madura foot.


remedy : n. İlaç, deva, çare.


reversal : n. Tersine çevrilme, tersin dönüşme.


sebaceous : a. 1. Yağa ait; 2. Yağ yapan.