Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

valetudinarian nedir?

valetudinarian : a. & n. 1. Sıhhatsiz, zayıf mizaçlı (adam); 2. Aşırı derecede sıhhtini düşünen (kimse), sıhhatine merakl4.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchodilatation : n. Bronş lümeninin genişlemesi, bronş genişlemesi.


corium : n. See: Cutis.


cytogenous : a. Hücre hasıl eden.


ethmoiditis : n. Burun kemiği boşlukları iltihabı, etmoidit.


eumycin : n. biochem. Bacillus subtilis'den elde edilen bir antibiyotik, ömisin.


filiform : a. İplik ş eklinde, ipliksi, ipbiçim, filiformis.


gangrenescent : a. Gangren'e dönüşme eğilimig österen.


glans : n. (pl. glandes). See: Gland.


tentorial : a. Tentorium'la ilgili.


hilus : n. (pl. hili). 1.Organlardan, d amar, sinir ve akıtıcı kanalların çıktığı yerler, hilus; 2. Göbek (içorganlarda hilus).


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


megalocytosis : n. Kanda çok sayıda megalosit bulunuşu, megalositoz.


neuroblast : n. Sinir dokusunu oluşturan embriyonik hücre, nevroblast.


osmotherapy : n. Damardan hipertonik eriyik (serum) verilerek yapılan tedavi, ozmoterapi.


pallidum : n. Beyinde nucleus lenticulare'de bulunan globus pallidus.


paraplegia : n. Belden aşağı felç, simetrik kısımların felci, parapleji.


postero-external : a. Arka-dıxan.


racial : a. Irki.


sclerencephalia : n. Beyin dokusunun sertleşmesi, beyin sklerozu.


secretion : n. 1. İfraz, salgı işi, sekresyon; 2. İfraz edilen (salgılanan) madde, salgı.