Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

valetudinarian nedir?

valetudinarian : a. & n. 1. Sıhhatsiz, zayıf mizaçlı (adam); 2. Aşırı derecede sıhhtini düşünen (kimse), sıhhatine merakl4.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleic : a. Safraya ait.


collagenase : n. biochem. Kollajenin sıvı haline gelmesini sağlayan enzim, kollajenaz.


ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.


electroencephalograph : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyelinin farklarını kaydeden cihaz, elektroensifalograf.


erythropathy : n. Eritrosit bozuklukları.


flux : v.&n. 1. Akıntı vermek, ishal vermek; 2. Seyelan, akım, akı, akış, cereyan; 3. Erime, eritic madde.


gingivoglossitis : n. Dişeti ve idlin iltihabı, jinjivoglosit.


ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.


iridoleptynsis : n. İrisin incelmesi.


isoxazole penicillins : n. Ağız yoluyla alınabilen penisilin türevleri.


Jacksonia epjlepsy : n. See: epilepsy.


labiolingual : a. Dudaklar ve dille ilgili.


methylate d spirit : İçinde %5 oranında neftyağı bulunan, bu nedenle de içilmesi olanaksız olan alkol.


morphological : n. See: Morphologic.


nephrography : n. İntravenöz radyo-opak madde enjeksiyonuna takiben böbreklerin röntgen filminin alınması, nefrografi.


osteosynthesis : n. Kırılmış kemki uçlarının ameliyatla birleştirilmesi, osteosentez.


paracyesis : n. Dış gebelik.


parainfluenza virus : n. Akut üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan bir virus.


paralogia : n. Muhakeme bozukluğu, paraloji.


phasic : a. 1. Devre (faz) ile ilgili; 2. Devre (faz) gösteren, fazlı.