Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

valerian nedir?

valerian : n. Kediotu kökünden çıkarılan ilaç, valeryen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodshot : n. Kanlanmış, kızarmış.


cataphoric : a. 1. Cataphora ile ilgili; 2. Cataphoresis ile ilgili.


catheterize : v. Kateter uygulamak, kateter aracılığıyla herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvıyı dışarı almak, özellikle mesanede toplanan idrarı boşaltmak.


cavernoscope : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğunu gözle muayene için kullanılan alet.


collar-bone : n. Clavicula, köprücük kemiği.


cynanthropy : n. Hastanın kendini köpek olmuş zannettiği bir çeşit delilik.


erythrocytorrhexis : n. Eritrositlerin parçalanması, eritrositlerin küçük parçacıklara ayrılarak dağılması.


halibut liver oil : n. Zengin bir A ve D vitamini kaynağı, bir çeşit balık yağı.


hex(a)- : pref. Altı.


hypoluteima : n. Kanda düşük miktarda progesteron bulnuşu.


imide : n. biochem. İki hidrojen atomu bir asit grupla yer değiştirebilen monobazik asit amonyak.


melonoplasty : n. Yanaktaik herhangi bir şekil bozukluğun düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, melanoplasti.


metranemia : n. Uterus'un kansız kalışı, uterus iskemisi.


myxoma : n. Muhtelif cins hücrelerden olan ur, miksoma (Çenealtı tükrük bezinde).


naturalist : n. Tabiat bilgisi alemi veya mütehassısı tabiatçı.


omphalotomy : n. Göbek kordonunu kesme ameliyatı, omfalotomi.


orthodiagram : n. Ortodiagrafi yoluyla elde edilen film.


parenchymitis : n. See: Parenchymatitis.


placebo : n. İlaç olarak verilen tesirsiz madde.


proglossis : n. Dil ucu.