Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

valerian nedir?

valerian : n. Kediotu kökünden çıkarılan ilaç, valeryen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyrtosis : n. See: Brachiocyllosis.


c(a)esium : a. biochem. Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden.


cellobiase : n. biochem. Sellobiyozu glikoza çeviren enzim.


confluent : a. Bir araya birikip karışmış, sık (çıbanlar).


cytochylema : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hyaloplazma.


dynamo : n. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alet, dinamo.


enomania : n. 1. Alkollü içkilere aşırı istek gösterme, alkol düşkünlüğü; 2. See: Delirium Tremens.


gastrophrenic : a. Mide ve diyaframa ait.


giardia : n. Bazı türleri insan barsaklarında hastalığa sebep olan kamçılı protozoonların bir cinsi.


hydrostatic : a. & n. biohem. 1. sükünette bulunan sıvılların basınç ve muvazenesine ait, hidrostatik; 2. pl. makina ilminin sıvılar denkleminden ve sıvıların kaplar üzerine basıncından bahseden bilim dalı.


hydroxychloroquine : n. Sıtma ilacı.


infiltrate : v. 1. İçeri geçmek, bir bölge içine sızmak; 2. Geçme veya sızma sonucu dokuda toplanan, katı veya sıvı haldeki madde.


isotope : n. biochem. Kimyasal ve fiziksel özellikleri aynı olup atom ağırlıkları farklı olan elemanlardanbiri, izotop.


malodorous : a. Hoşa gitmeyen koku gösteren, fena kokulu.


mediastinoscopy : n. Mediastinumdaki oluşumların medaistinoskop aracılığıyla muayenesi, medaistinoskopi.


neuroglyopaenia : n. Sinir hücrelerindeki glikoz miktarının azalması.


overriding : n. 1. Kırık kemik uçlarının üst üste binişi; 2. Fetüs başının, baş pelvis uygunsuzluğu nedeniyle pubis kemiklerinin üstüne taşması; 3. Fetüs ölümünü göstermek üzere kafatası kemikleri kenarlarının birbiri üstüne binişi (Röntgen fliminde görülür).


prefrontal : a. 1. Beynin alın lobunun önünde olan; 2. Etmoid kemiğin orta kısmı.


protovertebra : n. See: Somite.


ptotic : a. 1. Ptoz'lailgili; 2. Ptoz gösteren, ptozla belirgin.