Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

valeranate nedir?

valeranate : n. biochem. Valeryenik asit tuzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coronary : a. taçsı, koroner.


descensus : n. Aşağı inme, aşağı sarkma, düşme, bir organın normal yerine oranla aşağıya inmesi.


dyad : n. biochem. Atomdan oluşmuş bir molekül, iki değerli atom.


excremental : a. 1. Vücuttan dışarı atılan yıkım ürünü ile ilgili, özellikle dışkı ile ilgili; 2. Dışkı tabiatında, dışkıya benzeyen.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


gastrostaxis : n. Mide kanaması.


lacteal : a. & n. 1. süte ait, 2. Barsaklarda emilen gıda maddesini taşıyan lenfa damarı.


hyperacidity : n. hiperaksidite, aşırı asitlilik.


hyperketosis : n. Aşırı keton oluşumu.


intrasplenic : a. Dalağın içinde.


jowl : n. Çene kemiği, alt çene.


loculate : a. Yapısında lokül'ler gösteren, loküllere ayrılmış.


mamillar : a. Memeciğe ait.


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


ootherapy : n. See: ovotherapy.


orolingual : a. Ağız ve dile ait.


pancreaticoduodenostomy : n. Pankreas ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


pedigree : n. Şecere, kişinin, dedelerinden kendine kadar uzanan aile şeceresi.


perirhinal : a. Burun etrafında, burnu saran.


prominentia : n. See: Prominence