Bugün : 21 Nisan 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

valent nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

valent : a. Birleşme değerine sahip, bağlama gücü gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioscope : n. Bir mercek sistemi ile optik düzeni olan, kalbin içini muayene etmek için kullanılan aygıt.


cardiotonic : a. Kalb üzerine uyarıcı etki gösteren, kalbi kuvvetlendirici.


chemosynthesis : n. Canlı'da kimyasal etki ile oluşan sentez, canlı organizmasıda kimyasal reaksiyon sonucu belli bir maddenin oluşması.


cocainism : n. 1. Keyif verici olarak devamlı kokain kullanma, kokain alışkanlığı; 2. Devamlı kokain kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme hali, kronik kokain zehirlenmesi.


cophosis : n. İşitme arazı.


cytochemism : n. 1. Hücrelerde seyreden kimyasal olayların tümü; 2. Vücut hücrelerinin kimyasal ajanlara karşı gösterdiği reaksiyon.


eutectic : a. biochem. Azami erime kabiliyeti olan ötektik.


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


hematoblastic : a. Kandaki renksiz küreciklere ait.


hematogenic : a. 1.Kan hücrelerinin gelişme ve oluşmasıyla ilgili; 2. Kan yapıcı, kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı; 3. Kan yoluylayayılan.


limping : n. Topallama, topallayarak yürüme, aksarayak yürüme.


maladjusted : a. Çevreye uymakta güçlük gösteren, uyumsuz.


nystagmogram : n. Nistagmograf aracılığıyla elde edilen çizelge, nistagmogram.


operable : a. Ameliyat edilebilir.


osteomalacic : a. 1. Osteomalasi ile ilgili; 2. Osteomalasi gösteren, osteomalasi'ye müptela.


ovulatory : a. Ovülasyona ait.


phenyl : n. biochem. Tek değerli radikal (C6H5).


ptomainemia : n. kanda ptomaine bulunuşu.


punctate : a. Benekli, nokta nokta, lekeli.


quadrilateral : a. 1. Dört kenarlı; 2. Dörtgen.