Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

valent nedir?

valent : a. Birleşme değerine sahip, bağlama gücü gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circadien rhythm : n. 24 saatte bir tekrarlayan ritm.


diaschisis : n. Beyindeki sınırlı bir harabiyet, sebebiyle o kısmın idare ettiği vücut bölgesinde görülen görev bozukluğu.


Dwarfishness, Dwarfness : n. Boyun 100 cm. den aşağı olması, cücelik, nanizm.


edible : a. Yenir, yenen, yenilebilen (yenilebilen mantar gibi).


fitting : n. Deneme, prova.


teratogenesis : n. Ucube oluşumu, teratojenez, teratojeni.


hepaticojejunostomy : n. Ductus hepaticus ile proksimal bir jejunum ansı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


hexavitamin : n. biochem. 6 vitamini bir arada ihtiva eden bir müstahzar.


inlet : n. Giriş yolu veya vasıtası.


malarial : a. Sıtmalı.


pack : n. 1. Hastanın vücuduna konan buzla dolu torba; 2. Kanamayı durdurmak için burun, uterus, vagina gibi boşluklara bez veya pamuk tıkama, tampon.


para-agglutinin : n. biochem. Kısmi aglütinin.


parasalpingitis : n. Fallop tübü (tuba uterina) çevresindeki dokuların iltihabı, parasalpenjit.


pelycology : n. Pelvis'i özellikle kadın pelvisini konu alan bilim dalı.


periosteal : n. Periyosta ait.


pintado : n. Pinta hastalıı gösteren kişi.


polysaccharide : n. biochem. Hidroliz olduğunda çok sayıda monosakarid molekülleri veren bileşik şeker.


pustuliform : a. Püstül şeklinde, püstüle benzeyen.


quicklime : n. Kalsiyum oksit.


range : n. Saha, alan.