Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

valency nedir?

valency : n. 1. Kuvvet, kudret yeteneği; 2. see: valence.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cophosis : n. İşitme arazı.


diaphysial : a. Diafiz'le ilgili.


enterostomy : n. Barsağın fistülizasyonu, enterostomi.


fevered : a. Harareti olan, ateşli.


fusocellular : a. İğ şeklinde hücreleri olan.


gerontal : a. See: geratic.


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


hyperplasm : n. Çok irileşme.


introjection : n. Bir şahsın, kendisini bir diğer kimse veya eşya ile bir olarak kabul etmesi şeklinde beliren psikolojik durum.


isopia : n. Her iki gözde görüş gücünün birbirine eşit oluşu.


lenitive : a. 1. Dışkıyı yumuşatıcı, mülayim, laksatif; 2. teskin edici, hafifletici, esas sebebi ortadan kaldırmaksızın ağrı ve acıyı azaltıcı ilaç.


lime : n. Kireç


medullary : a. İliğe ait, medullaris.


mercury : n. biochem. Hg sembolü ile bilinen atom no:80 ve atom ağırlığı: 200.6 olan kimyasal element, civa.


occipito-axoid : a. Artkafa kemiği ve eksene ati.


omnivorous : a. 1. Her şeyi yiyen; 2. Hem et hem ot yiyen (hayvan).


omphalotaxis : n. Düşük göbek kordonunun tekrar yerine tesbiti, omfalotaksi.


orofacial : n. Ağız ve yüzle ilgili.


phlebemphraxis : n. Bir venin tıkanması.


prosector : n. Göstermek (öğretmek) için anatomi disseksiyonu.