Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

valency nedir?

valency : n. 1. Kuvvet, kudret yeteneği; 2. see: valence.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannulate : v. Kanül sokmak, kanül ile delerek boşluğa girmek.


choleverdin : n. biochem. See: Bilicyanine.


detruncation : n. Doğumun imkansız olduğu durumlarda fetüs başını gövdesinden ayırma, dekapitasyon.


explant. : v. 1. Vücuttan alınan dokuyu sun'i ortamda yaşatmak; 2. Vücuttan alını sun'i ortamda yaşatılan doku.


flexura : n. (pl. flexurae). See: flexure.


gastroepiploic : a. Mide ve epiplona ait.


hematopexis : n. See: Hematopexia.


hepaticotomy : n. Safra yolunu kesme ameliyesi, hepatikotomi.


heteronomous : a. Normalden farklı, normalden farklı gelişen.


hypothesis : n. Bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez.


intravillous : a. Vilüs içi, vilüs içinde.


isthmitis : n. İstmus iltihabı.


lumbocostal : a. Bel ve kaburgalara ait.


lymphedema : n. Lenf suyunun sızarak doku arasında birikmesinden meydana gelen ödem.


mobilization : n. Harekete gelme veya getirme, müteharrik hale sokma.


myocardial : a. Miyokarda ait.


myzesis : n. Emme.


nibbling : n. Az miktarda sık aralarla gıda alma, bu nitelikle belirgin beslenme şekli.


normochromocyte : n. Normal hemoglobin miktarına sahip olan eritrosit.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.