Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

valency nedir?

valency : n. 1. Kuvvet, kudret yeteneği; 2. see: valence.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castor oil : n. Hintyağı.


catadicrotism : n. Arterde ana atımı iki küçük atımın izlemesi (Sphygmogram'ın inen kolu üzerinde iki çentik oluşur).


circumscribed : a. Sınırları belli, sınırlanmış, sınırlı.


compromise : baskı altında tutulan arzuları gizlemek suretiyle şuur tarafından kabul edileibilecek hale getirilmelerini sağlayan mental bir mekanizma, uyuşma, anlaşma.


dentinal : a. Dentine ait, dentinden oluşan.


fascial : a. Fasya'ya ait.


galactostasis : n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).


gluteus : n. (pl. glutei). İlye kabael, ileum.


hypokalemia : n. Kanda potasyum noksanlığı, hipokalemi.


infrared : a. Tayfın kırmızıdan daha uzun ışınlarına ait, enfraruj.


jugulation : n. Tıbbi müdahale ile hastalığın derhal önlenmesi.


mantoux reaction : n. Bir hastanın eski tüberküline karı hassasiyet derecesinin ölçülmesinde kullanılan intradermal bir test.


myelogenous : a. Kemik iliğinden kaynaklanan veya orada meydana gelen, miyelojen.


oleomargarine : n. Hayvan yağı ile sütten yapılmış sun'i tereyağı, margarin.


optometrist : n. Optometri uzmanı.


orthopnea : n. İleri derecede kalb ve akciğer yetmezlikleri halinde görülen yardımcı kasların iştiraki ile güç ve sık olarak ve oturur durumda yapılabilen solunum şekli, ortopne.


osthexia, osthexy : n. Anormal kemikleşme.


ostium : n. (pl. ostia). Delik, ağız, orificium.


partus : n. Doğum.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.