Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

valency nedir?

valency : n. 1. Kuvvet, kudret yeteneği; 2. see: valence.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caruncle : n.Etcik, karonkül (mukoza kabartısı), caruncula.


cestoid : a. Şerit (tenya)'e benzer, şerit gibi.


condyloma : n. Anus ve felç civarında marazi tezahürat (kabartılar).


dehydrase : n. biochem. Kimyasal bileşiklerden su çıkaran enzim, dehidraz.


erotomaniac : a. & n. 1. Erotomaniye ait; 2. Şehvet düşkünü.


exsufflation : n. Özel alet aracılığıyla herhangi bir boşlukta bulunan havayı boşaltma, bu şekilde menfi basınç meydana getirme.


extreme : Uç, son en uçta veya en sonda olan.


febrifuge : a. 1. Ateş düşüren; 2. Ateş düşürücü ilaç.


gemma : n. 1. Tomurcuk; 2. Tomurcuk şeklinde herhangi bir oluşum.


geode : n. Genişlemiş lenfa boşlğu.


glomerululonephritis : n. Glomerüllerin iltihabı.


hypochromatism : n. 1. Anormal pigmantasyon noksanlığı; 2. Boyama yeteneğinin azalması, hipokromatizm.


hysteroid : a. Histeriye benzer.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


meatoscopy : n. Uretra ağzının sistoskopik muayenesi.


methyl phenidate : n. Merkez sinir sistemini uyarmak yoluyla etki eden antidepresan bir ilaç.


microcephalus : n. Başı normale oranla çok küçük kişi.


morbid : a. 1. Hastalıklı, bozuk, mariz; 2. Hastalığa ait, marazi.


neosalvarsan : n. Frengi tedavisine yarayan arsenikli bir formül.


saccharate : n. biochem. Sakarik asidin tuzu, sakarat.