Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

valency nedir?

valency : n. 1. Kuvvet, kudret yeteneği; 2. see: valence.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biuret : n. biochem. Üre ve protein analizlerinde kullanılan billuri bir üre türevidir (C2O2N3H5).


borborygmus : n. Mide veya barsaklardaki gazın meydana getirdiği gurultu sesi, gaz gurultusu.


bouton : n. 1. Yumru veya kabacık şeklinde oluşum, yumru şekli gösteren şişlik; 2. Çıban.


caecosigmoidostomy : n. Caecum ile kolon'un sigmoid Flexura'sı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


dynamo : n. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alet, dinamo.


elastin : n. biochem. Elastik dokularda bulunan bir skleroprotein.


entomophobia : n. Böceklerden aşırı korkma.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


febrific : a. See: febrifacient


gastrocolitis : n. Mide ve kalınbağırsaığın iltihabı.


uviform : a. Üzüm şeklinde, üzümsü.


itchy : a. Kaşıntılı.


jejunojejunostomy : n. Jejunum'un iki ayrı parçası arasında, ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


occlusive : a. Kapanma (oklüzyon) yı sağlayan.


odontoplasty : n. See: Orthodontics.


omitis : n. Omuz iltihabı, omit.


procaine : n. biochem. Lokal anestetik olup, chloroethyldiethylamin ile sodium p-aminobenzoate'in birleşmesinden meydana gelir.


rejuvenescence : n. Bazı algler v.s.'de olduğu gibi protoplazmanın hücre cidarını delip çıkması ve yeni cidarlar oluşturması.