Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

valency nedir?

valency : n. 1. Kuvvet, kudret yeteneği; 2. see: valence.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemotherapeutical : Kemoterapi ile ilgili.


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


deliquescent : n. Absorbsiyon yeteneğine sahip olan, böylece sıvı haline gelen.


epitympanum : n. timpanın üst tarafı (kısmı).


epulis : n. Muhtelif alveol kenarları üstünde bulunan tümörler (şişler), dişetinin lifli tümörü.


excitation : n. Tahrik ve tenbih, uyartı.


excrete : v. Çıkarmak, ifraz etmek, lüzumsuz maddeleri atmak (defetmek).


hemiopia : n. See: Hemianopsia.


ileoproctostomy : n. Sigmoid kolonu ilgilendiren hastalıklarda başvurulan bir ameliyat yönteim.


leguminivorous : a. Fasulye, bezelye, nohut, mercimek vb. baklagil sebzelerle beslenen, bu gıdalardan oluşan diyetle yaşayan.


medicolegal : a. Adli tıbba ait.


megalomella : n. Kol ve bacakların anormal büyüklüğü, megalomeli.


myelitic : a. 1. Omurilik iltihabı ile ilgili, 2. Kemik iliği iltihabı ile ilgili.


nosophobe : n. Hastalıktan aşırı korkan kişi, nozofob.


osmol : n. Ozmotik basıncı ifade için kullanılan birim, osmotik basınç ünitesi.


otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.


periglandular : a. Salgı bezi çevresinde, salgı bezini çevreleyen.


pharynolith : n. Yutak taşı.


porter : n. Taşıyıcı, hasatlık etkenini vücudunda taşıyan kimse, portör.


predisposing : a. Hazırlayan, istidatlı kılan.