Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

valence nedir?

valence : n. Biochem. Hidrojen atomuna nispetle atomun birleşme, kuvveti, değerlik. birleşme değeri, valentina.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catamite : n. İbne, oğlanl


cyanocobalamine : n. biochem. Kobalt ihtiva eden ve kan yapımını canlandıran bir madde (B12 vitamini).


desmalgia : n. Bağ (ligaman) ağrısı.


emissary : a. Çıkartıcı (ven), emisser.


follicular : a. 1. Folikül veya foliküllerle ilgili; 2.Folikül'e benzeyen, folikül gibi; 3. Foliküller gösteren, foliküllerden oluşmuş.


submental : a. 1. Çene ucu altı, çeneucu altına ait; 2. Bilinç altına ait, sumentalis.


hemagogue : a. Kan akışını çoğaltan.


iron : n. biochem. Demir, Fe sembolü ile bilinen, atom no: 26 ve atom ağırlığı: 55.85 olan kimyasal element.


lentil : n. Bol miktarda protein ihtiva eden ucuz ve besleleyici bir gıda.


leptoprosopia : n. Yüzün, uzunluğuna oranla anormal şekide dar oluşu.


meningococcus : n. Menenjit mikrobu, menengokok, neisseria meningitidis.


monocyte : n. En büyük lökosit, monosit.


morbidity : n. 1. Hastalık hali; 2. Hastalığa yakalananların sayısı, hastalık nispeti, morbidite.


myxastehnia : n. Sümük salgısı noksanlığı, sümüğün akmaması, miksasteni.


polyclonia : n. Klonik kasılma ile müterafık sinir hastalığı.


psychologic : a. 1. Psikoloji (ruh bilim) ile ilgili, 2. Ruhsal durumla ilgili, ruhsal etkenlere abğlı, psikolojik.


residual : n. Kalan, artan.


senescence : n. Yaşın ilerlemesi ile beraber meydana gelen ruhsal ve fiziksel değişiklikler.


therapeutic(al) : a. 1. Tedaviye ait; terapötik; 2. Şifa verici, tedavi edici.


tricrotism : n. Nabızda sistolde üç dalga bulunması.