Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

valence nedir?

valence : n. Biochem. Hidrojen atomuna nispetle atomun birleşme, kuvveti, değerlik. birleşme değeri, valentina.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bottle : n. 1. İçine sıvı madde konulan şişe; 2. Bebeğin beslenmesinde kullanılan ağzı emzikli şişe, biberon.


centrosclerosis : n. Kemik iliğinin, fibrosis sonucu sertleşmesi, kemik iliği sklerozu.


cholaligenic : a. Kolesterol'den kolik asit oluşturan.


cupular : a. Kubbeye ait, cupularis.


deicduation : n. Adet esnasında, kalınlaşmış endometrium'un adet kanalıyla dışarı atılması.


dermatodynia : n. Cilt nevraljisi.


dysmyotonia : n. Kas tonüsünde bozukluk, kas tonüsününazalması veya artması ile belirgin patolojik durum.


ephedrine : n. biochem. Sempatomimetik bir bileşim olup, önce ephedra'dan elde edilmiştir (C10H15NO).


erector : n. Kaldıran, dik tutan, erektör.


eruption : n. Tezahür, kızartı, kabarık, erüpsiyon.


hepaticolithotomy : n. Safra yolundan taş çıkarma ameliyesi.


iodophil : n. See: iodinophil.


lepothrix : n. Kılların pullanıdğı (pulla kaplandığı) bir duru.


lidocaine : n. Lokal anesteiz amacıyla kullanılan bir bileşik (Müstahzar adı Xylocaine).


lithotresis : n. Taşı delme ameliyesi.


marion's disease : n. İç üriner meatus'un hipertrofik stenozu.


osology : n. Vücut sıvıları bilimi, ozoloji.


preantiseptic : a. Cerrahide antiseptik metotların keşfinden öncesine ait.


progestational : a. Progesteron gibi tesik eden, gebeliği idame ettiren.


pyretology : n. Ateşli hastalıkları inceleyen bilim, piretoloji.