Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vagrant nedir?

vagrant : a. 1. Gezen, dolaşan, yayılan, vagrans; 2. Serseir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

congenital : a. Aynı cinsten olan, hemcins.


corona : n. (pl. Coronae). 1. Koron, taç: Kafatası veya dişin üst yüzü; 2. diş üzerine geçirilen altın veya gümüş zarf.


correctant : a. See: Corrective.


decomposition : n. biochem. Ayrışma, ayrışım.


gelatin(e) : n. biochem. deri ve diğer bağ dokusu elementlerinin kısmi hidrolizinden elde olunan madde, tutkal hülasası.


genetics : n. Genetik (jenetik), soya çekim hadiselerini incleeyen biyoloji kolu, şahısların karakterlerinin kaynak ve gelişmelerini inceleyen bilim.


lacrimation : n. Gözyaşı dökme, ağlama, gözyaşı salgısı.


homozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinin aynı oluşu hali, homozigoz.


hyperalbuminemia : n. Kanda albümin miktarının aşırı artışı.


jugum : n. (pl. juga). Kabartı.


lalopathology : n. Konuşma bozuklukları ile uğraşan tıp dalı lalopatoloji.


lithuria : n. İdrarda asit üriğin ve üratların fazlalığı, litüri.


massotherapy : n. Masajla yapılan tedavi, masoterapi.


neuromyelitis : n. Sinir ve omurilik iltihabı, nevromiyelit.


neutropenia : n. Nötrofil lökositlerin kanda azalması, nötropeni.


norma : n. Başa bakıldığı zaman, çevre sınırı içinde görülen bütün.


occlusive : a. Kapanma (oklüzyon) yı sağlayan.


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.


pharyngoscleroma : n. Yutak skleromu.


scarf-skin : n. Epidermis.