Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vagrant nedir?

vagrant : a. 1. Gezen, dolaşan, yayılan, vagrans; 2. Serseir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circle : n. Çember, daire, circulus.


corectasia : n. Hastalık sonucu olarak gözbebeğinin genişlemesi.


deliquescent : n. Absorbsiyon yeteneğine sahip olan, böylece sıvı haline gelen.


forsa : n. (pl. fossae). Çukur (özellikle kemikte), kemki üzerinde girinti halinde çukur.


galactidrosis : n. Süte benzer ter salgılanması.


integrator : n. Vücut yüzeylerini ölçmede kullanılan özel alet.


hypno : pref. Uyku.


ischiofemoral : a. İskiyum ve femura ait.


kyliosis : n. See: Cyllosis.


mechanics : n. Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkisinden ve hareketinden bahseden bilim dalı, mekanik.


micrognathia : n. Altçenenin normalden küçük olması, mikrognati.


ortho- : pref. Benzen halkasının bazı türevlerine ait.


papulopustular : a. Hem papüle, hem de püstüle ait olan, her iki çeşit oluşumu birlikte ilgilendiren.


patient : n. Hasta.


phantasm : n. Hayal görme.


pilleus : n. See: Pileus.


preventorium : n. Prevantoryum, ihtiyat teadvisi yapılan hastane.


proctorrhaphy : n. Rektum dikilmesi.


prokaryocyte : n. Çekirdekil genç eritrosit.


retardation : n. 1. Tehir, geciktirme, gecikme; 2. Geç gelişim.