Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vagrant nedir?

vagrant : a. 1. Gezen, dolaşan, yayılan, vagrans; 2. Serseir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contrectation : n. Karşı cinsten bir kimseyi sevip okşama, cinsel sevişme.


coprolalia : n. Pis ve müstehce şekilde konuşma.


dekcontamination : n. Tehlikeli zerrelerle temasa gelmiş kişide üstündekilerin çıkarılmasıyla beraber derinin de temizlenmesi.


dose : n.&v. 1. Bir ilacın muayyen zamanda alınacak miktarı, doz; 2. Muayyen miktarda ilaç vermek.


faculty : n. 1. Hassa, meleke, iktidar, yetenek, kuvvet; 2. Üniversite şubesi, fakülte.


fluphenazine enanthate : n. Psikiyatride kullanılan bir ilaç.


physocele : n. 1. İçinde gaz (hava) bulunan şişlik; 2.İçinde gaz (hava) bulunan fıtık kesesi.


holotonic : a. 1. Holotoni ile ilgili; 2. Holotoni gösteren.


impacted : a. İyice sıkışmış durumda olan, anormal derecede hareketsiz duran.


infant : n. Bebek, süt çocuğu.


intraglandular : a. Bez içi, bez içinde.


mastopexy : n. Sarkık göğsün cerrahi tesbiti.


moniliasis : n. Monilia cinsi mantarların, özellikle Monilia (Candida) albicans'ın sebep olduğu mantar hastalığı, kandidiazis, monilyazis.


orrhoimmunity : n. Pasif bağışıklık.


osteoarticular : a. Kemik ve eklemlere ait.


plasmoschisis : n. Hücre protoplazmasının parçalanması.


potatorium : n. Ayyaşlık, alkolizm, potatoryum.


primiparous : a.1. İlk defa olarak çocuk doğuran; 2. İlk doğuma ait.


saltpetre, saltpeter : n. biochem. Güherçile, potasyum nitrat.


segmentkernige : n. Lökositlerin çekirdekleri çok parçalı olanlarına verilmiş ad (Almancadan alınmış olup kliniklerde çok kullanılır ve kısaca "segment" veya "seg" olarak gösterilir).